Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không?

Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không?

Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không?

Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không?

  1. Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, về thời điểm lập hóa đơn, có các quy định chi tiết như sau:

– Bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia):

+ Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

+ Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Cung cấp dịch vụ:

+ Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ.

+ Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.

+ Trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng thì không được tính là thời điểm lập hóa đơn.

Theo quy định trên thì thời điểm lập hóa đơn với bán hàng hóa bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Như vậy, thì hóa đơn VAT có thể xuất khi hoàn thành việc chuyển giao quyền sở hữu hàng quyền sử dụng hàng hóa cho người mua và không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền. Vì vậy, cơ sở kinh doanh có thể xuất hóa đơn VAT trước cho khách hàng mua hàng hóa nhưng chưa thanh toán.

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điều chỉnh khi xuất sai hóa đơn điện tử

  1. Xử phạt cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn VAT

Căn cứ vào quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 24 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt cảnh cáo: Đối với các hành vi sau đây:

+ Lập hóa đơn không đúng thời điểm, nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

+ Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển, và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn.

+ Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, nhưng việc lập lại loại hóa đơn đúng trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng: Đối với các hành vi sau đây:

+ Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: Đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi quy định khác

– Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định đối với hành vi quy định:

+ Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, trừ trường hợp phạt cảnh cáo

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định, trừ hành vi Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

=> Khi người mua có yêu cầu. Điều này nhấn mạnh việc buộc lập hóa đơn để khắc phục hậu quả và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về hóa đơn.

Theo quy định trên thì không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định trừ Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Như vậy, cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn VAT thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, thì có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải lập hóa đơn VAT khi người mua có yêu cầu.

>>Xem thêm: Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không?

  1. Thời hiệu xử phạt hành chính cơ sở kinh doanh không nộp hóa đơn VAT

Theo quy định của điểm a và c, khoản 1 Điều 8 Nghị định 125/2020/ND-CP, về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời hạn được coi là chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế, có các điều khoản như sau:

– Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

+ Thời hiệu xử phạt là 01 năm.

+ Thời điểm tính thời hiệu xử phạt:

  • Đối với hành vi vi phạm đang thực hiện: Tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.
  • Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc: Tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm

+ Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện bao gồm các hành vi quy định tại các điều và khoản cụ thể của Nghị định.

– Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt: Thời hạn này là thời gian mà vi phạm hành chính chưa được xử phạt từ thời điểm hành vi vi phạm đến hết thời hiệu xử phạt.

– Thời hạn truy thu thuế: Thời hạn truy thu thuế được tính từ ngày hết thời hiệu xử phạt. Trong thời hạn này, cơ quan thuế có quyền truy thu thuế mà người nộp thuế đã vi phạm.

Hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện là các hành vi quy định cụ thể:

– Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng; không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng;

– Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật;

– Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót;

– Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;

– Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

– Trường hợp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc quá thời hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt;

– Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

–  Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Như vậy, theo quy định trên thì cơ sở kinh doanh không nộp hóa đơn VAT thì thời hiệu xử phạt hành chính trong là 01 năm.

>>Xem thêm: Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

Trên đây là bài viết Có được xuất hóa đơn VAT khi mua hàng nhưng chưa thanh toán hay không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu