Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không?

Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không?

Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không? Bài viết dưới đây các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm nhé.

Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không?

Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không?

 >>Xem thêm: Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

  1. Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không?

Theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nguyên tắc lập, quản lý, và sử dụng hóa đơn bán hàng được đặc tả một cách chi tiết để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý thuế và giao dịch kinh doanh.

– Khi có giao dịch bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua. Ngoài giao dịch chính, còn bao gồm các trường hợp đặc biệt như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, và các trường hợp xuất hàng dưới các hình thức khác như cho vay, cho mượn, hoặc hoàn trả.

– Hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định. Trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cần tuân thủ định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế;

​- Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện và quy trình sử dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo tính an toàn, minh bạch và pháp lý của dữ liệu.

​- Quy định chi tiết về cách thức xử lý các trường hợp đặc biệt như hàng hóa luân chuyển nội bộ, xuất hàng dưới các hình thức khác ngoài mục đích bán hàng.

​- Hóa đơn phải tuân thủ đúng các quy định tại các điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan đến quản lý thuế và giao dịch kinh doanh.

Theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, quy định về thời điểm lập hóa đơn bán hàng là một phần quan trọng giúp đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quá trình giao dịch kinh doanh. Dưới đây là chi tiết các quy định về thời điểm lập hóa đơn:

– Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Quy định này không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, mục đích là đảm bảo rằng hóa đơn được lập ngay sau khi quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng chuyển giao.

– Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trong trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền, trừ trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ.

– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ, mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng. Điều này đảm bảo rằng mỗi giao dịch con đều được phản ánh chính xác trong hóa đơn, giúp theo dõi và quản lý một cách hiệu quả.

Tóm lại, quy định về thời điểm lập hóa đơn trong Nghị định 123/2020/NĐ-CP khẳng định nguyên tắc lập hóa đơn ngay sau mỗi giao dịch và không chấp nhận việc gộp nhiều lần bán hàng vào một hóa đơn cuối tháng. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý thuế và giao dịch kinh doanh.

  1. Xử lý trường hợp hóa đơn điện tử bị trùng 2 lần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, quy trình cụ thể được mô tả như sau:

–  Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót: Trong trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng chưa được gửi cho người mua có sai sót, người bán phải thực hiện các bước sau:

– Thông báo với cơ quan thuế: Người bán tiến hành thông báo với cơ quan thuế bằng cách sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT, đây là biểu mẫu theo Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thông báo này sẽ thông tin về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có mã đã có sai sót.

–  Hủy hóa đơn điện tử có sai sót và lập mới: Sau khi thông báo, người bán thực hiện việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và tiến hành lập hóa đơn điện tử mới để thay thế. Hóa đơn mới phải được ký số và chứa đầy đủ thông tin theo quy định.

– Gửi hóa đơn mới cho người mua: Hóa đơn mới được gửi đến người mua, đảm bảo rằng họ nhận được thông tin chính xác và được cấp mã hóa đơn mới thay thế.

– Ký số và gửi cơ quan thuế: Người bán ký số trên hóa đơn mới và gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ đã bị hủy.

– Hủy trên hệ thống cơ quan thuế: Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót trên hệ thống của mình để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ quy định pháp luật.

Quy trình xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP giúp bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong giao dịch thương mại điện tử, đồng thời giữ cho cơ quan thuế có thông tin đầy đủ để quản lý và kiểm tra. Điều này giúp cả người bán và người mua đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình giao dịch. Trong trường hợp hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng có sai sót, người bán cần thực hiện quy trình thông báo, hủy, và lập mới hóa đơn. Điều này bao gồm việc thông báo với cơ quan thuế, hủy hóa đơn cũ, lập hóa đơn mới, ký số, và gửi lại thông tin chính xác cho người mua. Cơ quan thuế sau đó thực hiện hủy trên hệ thống của mình để đảm bảo sự chính xác và nhất quán trong quản lý hóa đơn điện tử. Quy trình này không chỉ giúp duy trì tính minh bạch trong giao dịch thương mại điện tử mà còn bảo vệ quyền lợi của cả người bán và người mua, đồng thời giúp cơ quan thuế có thông tin đầy đủ để thực hiện kiểm tra và quản lý hiệu quả.

  1. Xử lý hóa đơn điện tử gặp sự cố không xuất được hóa đơn 

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được đề cập một cách cụ thể như sau:

– Trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà gặp sự cố không thể sử dụng được, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần liên hệ ngay với cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để hỗ trợ xử lý sự cố. Trong thời gian xử lý sự cố, nếu người bán có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, họ phải đến trực tiếp cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn.

– Trong trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và thông báo về sự cố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế có quyền ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử cho một số tổ chức cung cấp dịch vụ đủ điều kiện khi hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố. Trong trường hợp sự cố kéo dài và không khắc phục được, cơ quan thuế có thể áp dụng giải pháp tạm thời bằng cách đặt in hóa đơn cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng.

– Trong trường hợp lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, tổ chức này phải thông báo ngay cho người bán và phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cung cấp dịch vụ phải khắc phục nhanh chóng sự cố và có biện pháp hỗ trợ người bán lập hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời gian ngắn nhất.

– Trong trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật và không tiếp nhận được dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã, Tổng cục Thuế thông báo trên Cổng thông tin điện tử của mình. Trong thời gian này, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không chuyển dữ liệu hóa đơn không có mã đến cơ quan thuế. Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoạt động trở lại, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

Như vậy, quy định đặt ra các hướng dẫn rõ ràng và chi tiết về cách xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

>>Xem thêm: Không xuất hóa đơn có được ghi nhận doanh thu hay không?

Trên đây là bài viết Hành vi xuất hóa đơn gộp nhiều tháng trong 01 lần có được hay không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu