Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không? Dưới đây Kế toán hà nội xin chia sẻ quy định về yêu cầu  xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ các bạn hãy cùng tham khảo thêm nhé.

Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

>>Xem thêm: Những loại thuế phải nộp khi kinh doanh xăng dầu nhỏ, lẻ

  1. Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không?

Theo quy định tại  Mục 2 Công văn 5468/TCT-DNL năm 2023, hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đặc biệt lưu ý các điểm sau:

– Tổ chức cần tổ chức những buổi đào tạo và tập huấn để đảm bảo mọi cán bộ, công chức có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Phải giảng viên chính là cán bộ có chuyên môn về thuế và có hiểu biết sâu rộng về quy trình lập hóa đơn điện tử.

– Lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức cần thực hiện một cách quán triệt, chủ động để nâng cao nhận thức về trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử. Đồng thời, lãnh đạo cần hỗ trợ tài chính và nhân sự để việc triển khai được thực hiện một cách hiệu quả.

– Cần tổ chức buổi hướng dẫn và tập huấn cụ thể với sự tham gia của Cục trưởng Cục Thuế, lãnh đạo các Phòng, Chi cục Thuế và cán bộ công chức. Hướng dẫn chi tiết về nội dung công văn số 13384/BTC-TCT và chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 5080/TCT-DNL.

– Giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này đến các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo Phòng, Chi cục Thuế để triển khai thực hiện đến các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt, cần chú ý đến việc nghiên cứu và tham mưu các văn bản hướng dẫn chi tiết của Tổng cục Thuế để áp dụng một cách đồng bộ và hiệu quả.

– Đảm bảo sự hợp nhất trong cách thức triển khai giữa cấp lãnh đạo cấp cao nhất, Cục Thuế, và doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận trong quá trình thực hiện quy định hóa đơn điện tử. Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử để giảm thiểu rủi ro và trục trặc trong quá trình thực hiện.

Như vậy, các đối tượng liên quan cần thực hiện một cách quyết liệt và đồng đều, đặt sự quan trọng cao để đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử.  Công văn 5468/TCT-DNL năm 2023 và các hướng dẫn chi tiết đi kèm đưa ra một bức tranh chi tiết và quyết liệt về việc triển khai hóa đơn điện tử trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Dưới sự chỉ đạo cụ thể của cấp lãnh đạo cao nhất và sự hỗ trợ chi tiết từ Cục Thuế, đảm bảo rằng mọi cán bộ, công chức, và doanh nghiệp đều nắm vững và thực hiện đúng quy trình. Các biện pháp đào tạo, tập huấn, và hướng dẫn chi tiết được triển khai để đảm bảo mọi người liên quan có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện quy định hóa đơn điện tử. Sự quan trọng của việc này được đặt lên cao và đồng thuận từ tất cả các bên liên quan.

Sự hợp nhất trong cách triển khai giữa cấp lãnh đạo, Cục Thuế, và doanh nghiệp là yếu tố chính để đạt được sự tuân thủ và hiệu quả trong việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Qua đó, đảm bảo rằng quy trình mới này được thực hiện một cách mạnh mẽ và đồng đều, giảm thiểu rủi ro và trục trặc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

>>Xem thêm: Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế không?

  1. Thời điểm xuất hóa đơn điện tử với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại điểm i, khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, về thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, có những điều cụ thể như sau:

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử trong trường hợp bán xăng dầu được xác định là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần giao dịch. Điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được tạo và ghi chú thông tin chi tiết về giao dịch sau khi quá trình bán xăng dầu hoàn tất.

Yêu cầu đối với người bán:

– Lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử: Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ thông tin và chi tiết về hóa đơn điện tử liên quan đến việc bán xăng dầu. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

– Đối với khách hàng cá nhân không kinh doanh và cá nhân kinh doanh: Người bán cần đảm bảo rằng họ có thể tra cứu thông tin hóa đơn điện tử khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Điều này làm đơn giản hóa quá trình kiểm tra và giám sát từ phía chính phủ hay các cơ quan quản lý khác.

Trong ngữ cảnh của hoạt động bán lẻ xăng dầu, thời điểm xuất hóa đơn điện tử được xác định chính xác là thời điểm kết thúc quá trình bán hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng hóa đơn chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết và rõ ràng về giao dịch, đồng thời đáp ứng đúng các yêu cầu của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và giúp quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến xăng dầu.

>>Xem thêm: Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có phải xuất hoá đơn hay phiếu chi không?

  1. Nguyên tắc lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định Điều 4 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định một số điều về nguyên tắc lập, quản lý, và sử dụng hóa đơn, chứng từ: 

– Người bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ cần lập hóa đơn đầy đủ thông tin khi giao hàng cho người mua. Hóa đơn điện tử phải sử dụng định dạng chuẩn của cơ quan thuế.

​- Khi khấu trừ thuế hoặc thu thuế, người thực hiện phải lập chứng từ đầy đủ thông tin. Biên lai điện tử cũng phải tuân theo định dạng chuẩn của cơ quan thuế. Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế không cần cung cấp chứng từ khấu trừ thuế.

​- Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai, các doanh nghiệp cần đăng ký với cơ quan thuế. Hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế in đặt phải được thông báo.

​- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua, biên lai theo quy định của cơ quan thuế.

​- Việc đăng ký, quản lý, và sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải tuân theo quy định của pháp luật.

​- Người bán có thể ủy nhiệm bên thứ ba lập hóa đơn điện tử, biên lai thuế và cần thông báo cho cơ quan thuế theo đúng quy định.

​ – Trong trường hợp hóa đơn ủy nhiệm không có mã cơ quan thuế, bên ủy nhiệm phải chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ.

​- Trong trường hợp ủy nhiệm lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thuế, tên của tổ chức thu phí, lệ phí vẫn ghi là bên ủy nhiệm.

Nghị định này đặt ra các quy định cụ thể và chi tiết, nhằm đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ, và hiệu quả trong việc sử dụng hóa đơn và chứng từ trong quá trình kinh doanh. Nghị định 123/2020/NĐ-CP rõ ràng và cặn kẽ trong việc quy định về lập, quản lý, và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các giao dịch kinh doanh. Quy định này đặt ra những điều cụ thể, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ, và hiệu quả trong quản lý thuế.

– Người bán hàng và cung cấp dịch vụ được yêu cầu lập hóa đơn đầy đủ thông tin. Đối với các giao dịch thuế, khấu trừ thuế, cũng cần lập chứng từ theo quy định.

​- Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn, biên lai được đặt ra rõ ràng. Doanh nghiệp cần báo cáo tình hình sử dụng đúng thời hạn và đúng cách thức quy định.

​- Nghị định hỗ trợ việc sử dụng hóa đơn điện tử và quy định rõ việc ủy nhiệm lập hóa đơn cho bên thứ ba.

​- Quy định tăng cường quản lý dữ liệu, báo cáo tình hình sử dụng, giúp cơ quan thuế theo dõi và kiểm tra dễ dàng.

​- Quy định về chứng từ ủy nhiệm đảm bảo minh bạch trong quá trình giao dịch và giữ cho các bên liên quan được thông tin rõ ràng.

 

Trên đây là bài viết Có phải xuất hóa đơn xăng dầu sau từng lần bán lẻ hay không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu