Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có được xóa nợ thuế đối với người nộp thuế có tài sản mà đã chết hay không?

Có được xóa nợ thuế đối với người nộp thuế có tài sản mà đã chết hay không?

Có được xóa nợ thuế đối với người nộp thuế có tài sản mà đã chết hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có được xóa nợ thuế đối với người nộp thuế có tài sản mà đã chết hay không?

Có được xóa nợ thuế đối với người nộp thuế có tài sản mà đã chết hay không?

  1. Có được xóa nợ thuế trong trường hợp người nộp thuế có tài sản mà chết hay không?

Trong bối cảnh pháp luật về quản lý thuế đang ngày càng được nâng cao và hoàn thiện, việc xác định trách nhiệm nộp thuế của người đã qua đời là một vấn đề quan trọng cần được làm rõ. Căn cứ vào quy định tại Điều 85 của Luật Quản lý thuế 2019, các trường hợp được miễn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt bao gồm trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và không còn tài sản để nộp thuế, cũng như trường hợp cá nhân đã qua đời mà không có tài sản để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 69 của Luật Quản lý thuế 2019, nghĩa vụ nộp thuế vẫn cần được thực hiện đối với người đã qua đời, người bị tòa án tuyên bố là đã chết hoặc mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp người này để lại tài sản, việc nộp thuế sẽ do người thừa kế thực hiện. Nếu không có người thừa kế hoặc tất cả người thừa kế từ chối nhận di sản, thì việc nộp thuế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Ngoài ra, đối với trường hợp người bị tòa án tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sẽ do người quản lý tài sản của họ thực hiện trong phần tài sản của người đó. Trường hợp tòa án hủy bỏ quyết định về tình trạng mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, số nợ thuế đã miễn theo quy định tại Điều 85 sẽ được phục hồi lại.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là số nợ thuế không sẽ không bị tính tiền chậm nộp cho thời gian đã bị tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp.

Trong quá trình áp dụng và thực thi luật thuế, việc xác định trách nhiệm nộp thuế đối với những cá nhân đã qua đời là một vấn đề phức tạp và cần được làm rõ. Theo quy định hiện hành, trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết hoặc người bị Tòa án tuyên bố đã chết nhưng vẫn có tài sản để lại, họ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chỉ khi không còn tài sản để thực hiện nghĩa vụ này, thì mới được xem xét miễn nợ thuế theo quy định của pháp luật. Nhằm đảm bảo rằng việc thu thuế không bị gián đoạn và giữ vững tính công bằng, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước được duy trì ổn định.

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, việc xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế đối với những cá nhân đã qua đời hoặc mất tích đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của cả nhà nước và người dân. Đồng thời, sự minh bạch và công bằng trong việc áp dụng luật pháp cũng đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển bền vững.

>>Xem thêm: Quy trình cưỡng chế nợ thuế theo quy định mới nhất?

  1. Quy định như nào đối với hồ sơ xóa nợ thuế cho người nộp thuế?

Quy định về việc xóa nợ thuế là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật về quản lý thuế, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình thu thuế. Theo Điều 86 của Luật Quản lý thuế 2019, quy trình hồ sơ xóa nợ thuế được quy định một cách cụ thể và chi tiết để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình xử lý. Cụ thể, hồ sơ xóa nợ thuế được lập và gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền bao gồm các thành phần sau:

Thứ nhất, văn bản đề nghị xóa nợ thuế được thực hiện bởi cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ. Đây là bước quan trọng đầu tiên, trong đó cơ quan thuế phải cung cấp đầy đủ thông tin và bằng chứng để chứng minh rằng người nộp thuế đáp ứng đủ điều kiện để được xóa nợ.

Thứ hai, quyết định tuyên bố phá sản sẽ cần được cung cấp đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản. Đây là bước quan trọng để xác nhận tình trạng phá sản của doanh nghiệp và cung cấp căn cứ pháp lý cho việc xóa nợ thuế.

Cuối cùng, hồ sơ cũng cần bao gồm các tài liệu liên quan đến việc đề nghị xóa nợ thuế, bao gồm các bằng chứng, tài liệu hỗ trợ và thông tin chi tiết về tình trạng tài chính của người nộp thuế.

Việc lập và trình bày hồ sơ xóa nợ thuế một cách rõ ràng và chính xác là rất quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Bằng cách này, quy trình xóa nợ thuế không chỉ đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế mà còn giúp cơ quan thuế có cơ sở hợp lý để ra quyết định. Đồng thời, việc thực hiện đúng quy trình này cũng đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý thuế. Các bên liên quan đều có cơ hội để kiểm tra và xem xét hồ sơ, từ đó đảm bảo rằng quyết định xóa nợ thuế được đưa ra dựa trên thông tin đầy đủ và chính xác.

Tóm lại, quy trình hồ sơ xóa nợ thuế là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện chính sách thuế một cách hiệu quả và công bằng. Việc tuân thủ đúng quy trình này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quản lý thuế.

>>Xem thêm: Có thể bị cấm xuất cảnh đối với cá nhân, chủ doanh nghiệp nợ thuế hay không?

  1. Trong trường hợp nào thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xóa nợ thuế?

Quyết định về việc xóa nợ thuế là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện một cách cẩn thận và công bằng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền cuối cùng trong quá trình này, và quyết định của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của người nộp thuế. Theo quy định tại khoản 1 của Điều 87 trong Luật Quản lý thuế 2019, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định về việc xóa nợ thuế cho người nộp thuế trong những trường hợp cụ thể sau đây:

Trường hợp đầu tiên là khi doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đã bị tuyên bố phá sản và đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của các chủ doanh nghiệp khi họ phải đối mặt với tình trạng phá sản. Trong tình hình này, xóa nợ thuế sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với doanh nghiệp sau quá trình phá sản và tạo điều kiện cho họ có cơ hội tái cơ cấu và tái sinh.

Trường hợp thứ hai là khi cá nhân đã qua đời hoặc bị tòa án tuyên bố đã qua đời, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Có thể xảy ra trong nhiều trường hợp, từ việc cá nhân không kịp thời lập di chúc để sắp xếp tài sản, đến việc tài sản của họ không đủ để đáp ứng các khoản nợ thuế còn lại. Trong tình thế này, xóa nợ thuế là một biện pháp cần thiết để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với gia đình và người thừa kế của cá nhân đó.

Trong trường hợp của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các loại hình doanh nghiệp khác, quy định tại khoản 3 của Điều 85 Luật Quản lý thuế 2019 cung cấp một cơ chế linh hoạt để xử lý các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt. Điều đầu tiên cần lưu ý là trong trường hợp các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không thuộc vào các điều kiện được xóa nợ như quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 85, và đã qua 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà không có khả năng thu hồi, thì người nộp thuế sẽ được miễn nợ. Đây là một biện pháp hợp lý để giảm bớt gánh nặng tài chính đối với cá nhân và doanh nghiệp trong trường hợp các khoản nợ không thể thu hồi được và đã trải qua một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là người nộp thuế phải tuân thủ điều khoản về việc hoàn trả khoản nợ đã được xóa nếu họ quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới. Nhấn mạnh vào trách nhiệm và tính chính trực của các doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và giữ gìn uy tín trong kinh doanh.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có khoản nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 05 tỷ đồng, quy định tại khoản 3 của Điều 85 cũng cung cấp một cơ chế đặc biệt. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp sẽ được miễn nợ một cách linh hoạt và có thể tập trung vào việc tái cơ cấu tài chính hoặc phát triển kinh doanh mà không cần phải lo lắng về các khoản nợ nhỏ gây áp lực tài chính.

Quyết định về việc xóa nợ thuế trong những trường hợp này không chỉ đơn thuần là một hành động hỗ trợ tài chính, mà còn phản ánh tinh thần nhân văn và công bằng của hệ thống pháp luật. Nó thể hiện sự nhạy cảm và sẵn lòng hỗ trợ những người gặp khó khăn về tài chính, đồng thời đảm bảo rằng hệ thống thu thuế vẫn hoạt động một cách hiệu quả và công bằng. Đây là cơ sở quan trọng cho sự tin cậy và sự ổn định trong nền kinh tế và xã hội.

>>Xem thêm: Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?

Trên đây là bài viết Có được xóa nợ thuế đối với người nộp thuế có tài sản mà đã chết hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu