Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?

Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?

Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?

Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?

  1. Có xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?

Theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, việc xử lý nợ đối với người nộp thuế được quy định một cách cụ thể và minh bạch. Điều này được thể hiện rõ trong Điều 1 của Nghị quyết, nơi mà các biện pháp như khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp được đề cập. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cách thức và đối tượng được áp dụng các biện pháp này, chúng ta cần nhìn vào Điều 4 của Nghị quyết.

Theo Điều 4, điều kiện để xử lý nợ được thể hiện như sau:

– Điều kiện về khoản nợ: Các khoản nợ phải phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

– Điều kiện về đối tượng được xử lý nợ: bao gồm những người thuộc diện nộp thuế nhưng nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và phải thuộc vào một trong những trường hợp sau đây:

Trong số các trường hợp được nêu, có một số trường hợp đặc biệt khiến người nộp thuế mất khả năng nộp thuế và cần sự can thiệp từ phía cơ quan thuế để giải quyết. Trong trường hợp người nộp thuế đã qua đời hoặc bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, việc xử lý nợ thuế không chỉ là cần thiết mà còn là một phần của quy trình giải quyết thừa kế và tài sản.

Một trường hợp khác là khi người nộp thuế đã yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật. Trong tình hình này, việc xử lý nợ thuế là một phần không thể thiếu của quy trình phá sản để đảm bảo rằng các nghĩa vụ thuế của người nộp thuế được xử lý một cách hợp lý.

Ngoài ra, việc xử lý nợ thuế cũng áp dụng đối với những trường hợp mà người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh và thông tin liên lạc với cơ quan thuế để tránh tình trạng thiếu sót thông tin và làm mờ đi sự minh bạch trong quản lý thuế.

Một trong những trường hợp đặc biệt đòi hỏi sự can thiệp cụ thể là khi người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Trong tình hình này, việc xử lý nợ thuế giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với những người bị ảnh hưởng bởi những tác động ngoại lực này.

Cuối cùng, việc xử lý nợ thuế cũng áp dụng đối với những trường hợp mà người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của việc thanh toán thuế đúng hạn và nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách công.

Như vậy, ta có thể thấy, hoàn toàn có thể xử lý nợ khi trong trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Dẫu vậy, việc xử lý nợ chỉ được thực hiện với các khoản thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 và không còn khả năng để nộp vào ngân sách nhà nước nữa. Việc xử lý nợ thuế không chỉ là một phần quan trọng của quy trình thu thuế mà còn là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý thuế. Các trường hợp đặc biệt đòi hỏi sự can thiệp cụ thể từ phía cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề tài chính đặc biệt của người nộp thuế và đảm bảo rằng hệ thống thuế hoạt động một cách công bằng và minh bạch.

>>Xem thêm: Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao?

  1. Có được khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai không?

Nghị quyết 94/2019/QH14 đã đề cập đến một số điều quan trọng liên quan đến việc xử lý nợ thuế đối với những trường hợp đặc biệt, trong đó có người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai. Điều 5 của Nghị quyết này đặc biệt quy định về cách thức xử lý nợ đối với những người nộp thuế gặp phải tình trạng này.

Theo quy định, đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, họ sẽ không phải chịu biện pháp khoanh nợ tiền thuế. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp, với điều kiện người nộp thuế đáp ứng được các điều kiện cụ thể như sau:

Đầu tiên, người nộp thuế cần có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền về việc họ bị thiệt hại vật chất do thiên tai, và cần cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm xảy ra sự kiện này. Tiếp theo, người nộp thuế không được xử lý miễn tiền chậm nộp từ khi Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 có hiệu lực thi hành.

Điều quan trọng tiếp theo là người nộp thuế cần cung cấp văn bản đánh giá giá trị thiệt hại vật chất do họ gây ra. Văn bản này cần được lập bởi người nộp thuế và được tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan thẩm định giá hoặc cơ quan bảo hiểm xác nhận. Cuối cùng, số nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp được xóa tính trên số nợ tiền thuế phát sinh không có khả năng thu do thiên tai gây ra, và không được vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường hoặc bảo hiểm (nếu có).

Như vậy, quy định này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế khi họ gặp phải tình trạng thiệt hại vật chất do thiên tai mà còn tạo ra cơ chế minh bạch và công bằng trong việc xử lý nợ thuế. Việc có các điều kiện cụ thể như vậy cũng đảm bảo rằng quy trình xử lý nợ thuế được thực hiện một cách có trách nhiệm và khách quan, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định số tiền nợ cần được xử lý. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường niềm tin và tuân thủ của cộng đồng trong hệ thống thuế.

  1. Nguyên tắc xử lý nợ cho người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai ?

Trong Nghị quyết 94/2019/QH14, Điều 3 đã cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý nợ thuế. Điều này đặt ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch để đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch trong quá trình xử lý nợ thuế. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các nguyên tắc này:

– Tuân thủ pháp luật và đúng đối tượng, thẩm quyền: Nguyên tắc này nhấn mạnh việc bảo đảm mọi hoạt động xử lý nợ thuế phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, từ quy định về đối tượng áp dụng đến thẩm quyền của cơ quan chức năng. Các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm đúng mức theo quy định của pháp luật, không được vi phạm quy trình và điều kiện xử lý nợ.

– Công khai, minh bạch và giám sát: Việc công khai và minh bạch trong quá trình xử lý nợ thuế là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cần thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng quá trình xử lý nợ diễn ra đúng quy trình và không gian dối.

– Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn và ngăn chặn lạm dụng chính sách: Một trong những mục tiêu hàng đầu của việc xử lý nợ thuế là tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tháo gỡ khó khăn tài chính, giúp họ tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách bình thường. Nguyên tắc này cũng nhấn mạnh việc ngăn chặn việc lạm dụng chính sách thuế để trục lợi hoặc cố ý trốn tránh trách nhiệm nợ thuế.

– Hủy quyết định xử lý nợ không đúng quy định: Trong trường hợp phát hiện việc xử lý nợ không đúng quy định hoặc khi người nộp thuế đã được xóa nợ mà tiếp tục hoạt động kinh doanh, sản xuất, cần thực hiện hủy quyết định xử lý nợ và thu hồi nợ đã được xóa. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc và sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý thuế trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của quy trình xử lý nợ.

Tóm lại, việc quy định rõ các nguyên tắc trong xử lý nợ thuế không chỉ giúp tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và minh bạch mà còn góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trên đây là bài viết Có được xử lý nợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu