Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Đã xuất hoá đơn rồi có được huỷ không?

Đã xuất hoá đơn rồi có được huỷ không?

Hóa đơn là một trong những chứng từ kế toán do người lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Theo quy định, xuất hóa đơn rồi có được hủy không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Đã xuất hoá đơn rồi có được huỷ không?

Đã xuất hoá đơn rồi có được huỷ không?

>>Xem thêm: Cách lập biên bản huỷ hoá đơn đối với hoá đơn viết sai, đã xé khỏi cuống?

  1. Khái niệm về hủy hóa đơn?

Hóa đơn được hiểu là chứng từ kế toán dữ liệu về hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử. Vậy hủy hóa đơn hay còn gọi là hủy chứng từ là hủy toàn bộ dữ liệu ghi trong hóa đơn làm cho hóa đơn không còn giá trị sử dụng nữa.

Khác với hủy hóa đơn, tiêu hủy hóa đơn, chứng từ là biện pháp tiêu hủy hết toàn bộ số hóa đơn, chứng từ điện tử làm cho chúng không còn tồn tại trên hệ thống thông tin cũng như không thể tham chiếu thông tin trong hóa đơn, chứng từ hay không thể truy cập trên hệ thống hoặc trường hợp tiêu hủy hóa đơn khi cơ quan thuế đặt in, tiêu hủy chứng từ đặt in, tự in khi sử dụng các hình thức tiêu hủy như đốt cháy, cắt xé nhỉ hoặc những hình thức tiêu hủy khác nhằm một mục địch đó là hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy không thể tiếp tục sử dụng được nữa theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hay hộ cá nhân, cá nhân không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn nữa thì làm thủ tục tiêu hủy và lưu ý thời gian thực hiện tiêu hủy chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ra thông báo với cơ quan thuế, nếu như cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị để sử dụng thì những đơn vị trên chậm nhất là 10 ngày kể từ khi có thông báo phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Như vậy, hủy hóa đơn là làm cho hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nó khác với việc tiêu hủy hóa đơn đã được nêu ở trên

>>Xem thêm: Thủ tục hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử có phải là một không?

  1. Có được hủy bỏ khi đã xuất hóa đơn không?

Khi bán hàng hay cung ứng dịch vụ, người bán/bên cung ứng cần phải lập hóa đơn để giao cho bên mua/bên sử dụng dịch vụ sau khi đã hoàn thành việc bán, chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua/cung cấp dịch vụ không kể thu tiền trước hay sau chỉ cần đã hoàn thành xong công việc đó là xuất hóa đơn ngay. Nếu như thu tiền trước thì thời điểm lập là thời điểm thu tiền.

Vậy một khi đã lập/xuất hóa đơn thì có hủy được không thì ta hiểu rằng, việc hủy hóa đơn phải thuộc các trường hợp sau:

– Được hủy trong trường hợp người bán phát hiện ra hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua đang có sai sót. Có nghĩa là trong trường hợp này người bán phát hiện sai sót với hóa đơn có mã của Cơ quan thuế nhưng chưa gửi cho người mua thì cần thực hiện hủy hóa đơn đã xuất trên phần mềm hóa đơn điện tử và thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại phụ lục IA kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Sau đó sẽ tiến hành lập hóa đơn điện tử mới và ký số rồi gửi lại cho cơ quan thuế. Khi nhận được hóa đơn, cơ quan thuế sẽ cấp mã hóa đơn thay thế để người gửi cho người mua. Trường hợp hóa đơn đã được gửi lên Cơ quan thuế Cơ quan thuế sẽ tự hủy trên hệ thống sau khi nhận được thông báo của người nộp thuế

– Được hủy trong trường hợp các bên phát sinh việc hủy/chấm dứt việc cung cấp dịch vụ (đã thu tiền trước/trong khi cung cấp dịch vụ) (theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). Trong trường hợp nêu trên, người bán cần thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã xuất ở trên phần mềm kế toán mà doanh nghiệp sử dụng và thông báo cho cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HDĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Khác với hủy hóa đơn, khi thuộc trường hợp tiêu hủy hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hay cá nhân, hộ kinh doanh cá nhân cần phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy sau đó thành lập hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng này phải có người đại diện để lãnh đạo và đại diện cho bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ cá nhân, cá nhân kinh doanh không cần phải lập hội đồng tiêu hủy. Sau khi có biên bản tiêu hủy hóa đơn thì tất cả các thành viên trong hội đồng đều phải ký và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xảy ra sai sót. Hồ sơ cần để thực hiện tiêu hủy phức tạp hơn so với với hủy (tham khảo chi tiết tại điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Như vậy, khi xuất hóa đơn người bán có thể hủy nếu thuộc hai trường hợp nêu ở trên.

>>Xem thêm: Những trường hợp hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

  1. Xử phạt thế nào khi hủy hóa đơn trái pháp luật?

Nghị định 125/2020/NĐ-CP  cụ thể tại Điều 27 đã nêu rõ những hành vi liên quan đến hủy hóa đơn trái pháp luật với những mức xử phạt khác nhau, cụ thể mức xử phạt đối với từng hành vi như sau:

-Khung thứ nhất của hình phạt quy định phạt cảnh cáo, cụ thể: Kể từ ngày hết thời hạn phạt hủy/tiêu hủy hóa đơn nhưng đơn vị/doanh nghiệp không thực thiện thủ tục hủy/tiêu hủy trong thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày thì trước hết là phạt cảnh cáo

– Khung thứ 2 của hình phạt quy định phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng khi thực hiện những hành vi nêu dưới đây:

+ Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã được phát hành nhưng người bán/bên cung ứng dịch vụ chưa lập hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

+ Hóa đơn mua của cơ quan thuế hết hạn nhưng không hủy hoặc không hủy các hóa đơn chưa lập nhưng đã phát hành;

+ Kể từ thời điểm hết hạn hủy/tiêu hủy nhưng người liên quan không thực hiện thủ tục hủy/tiêu hủy hóa đơn trong thời hạn từ 1 ngày đến 10 ngày;

– Khung thứ 3 của hình phạt lên đến 8 triệu đồng cụ thể là từ 4 triệu đến 8 triệu đồng với những hành vi như:

+ Quá hạn 11 ngày kể từ ngày buộc hủy/tiêu hủy hóa đơn nhưng không tiến hành thủ tục hủy

+ Hoặc không thực hiện hủy/tiêu hủy hóa đơn theo quy định;

+ Khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán để kiểm tra sai sót nhưng khi phát hiện có sai sót xảy ra lại không hủy;

+ Không thực hiện hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định;

+ Hủy/tiêu hủy hóa đơn nhưng lại không đúng trình tự mà pháp luật quy định hoặc không đúng với 2 trường hợp mà pháp luật quy định được nêu ở mục 2 bài viết.

Ngoài hình thức xử phạt nêu trên, người bán còn bị áp dụng biện pháp khắc phục là buộc hủy/tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

  1. Những điều cần lưu ý khi xuất hóa đơn

Kế toán là người xuất hóa đơn cho công ty, khi thực hiện xuất hóa đơn kế toán phải lưu ý những điểm sau:

Thứ nhất, hóa đơn xuất phải kèm theo chứng từ bắt buộc nhằm mục địch bảo vệ tính hợp lệ khi nộp lên cơ quan hóa, cụ thể những chứng từ kèm theo như: hợp đồng mua bán hàng hóa, phiếu xuất khi, chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng;

Thứ hai, khi xuất hóa đơn, người xuất cần kiểm tra xem đã đăng ký phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế hay chưa đặc biệt là những hóa đơn mới đặt in. Nếu như hóa đơn chưa được thông báo phát hành thì cần làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn trực tuyến, sau đó sẽ in ra thành 2 bản cứng tránh trường hợp sau sót rồi gửi lên bộ phận một cửa của cơ quan thuế. Sau khi hoàn tất thủ tục và được xác nhận của cơ quan thuế thì mới được xuất hóa đơn nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

Thứ ba, hóa đơn tuyệt đối không được tẩy xóa nếu như có viết sai thì cần xuất lại và lưu hóa đơn sai tại một phần riêng để làm căn cứ theo dõi về quá trình sử dụng hóa đơn trong tháng/quý

Thứ tư, khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng cần phải áp dụng đúng mức thuế suất mà bộ tài chính quy định, mức thuế suất có thể giảm hoặc tăng theo từng thời điểm như 1/7/2023 đã giảm từ 10% xuống 8% đối với một số loại hàng hóa là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Như vậy, có 4 điểm lưu ý khi người bán thực hiện xuất hóa đơn.

Trên đây là bài viết Đã xuất hoá đơn rồi có được huỷ không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu