Trung tâm kế toán hà nội - Dịch vụ kế toán giá rẻ

Tài Liệu Kế Toán

Hướng dẫn hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Thanh lý nhượng bán tài sản cố định cần thủ tục gì? Hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định ra sao? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé. Tài sản cố định thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn […]

Xem thêm
Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013 mới nhất

Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013 mới nhất

Để có được khung thời gian trích khâu hao tài sản cố định ta cần nhận biết tài sản cố định Vậy làm sao để nhận biết Tài sản cố định Điều kiện nhận biết tài sản cố định hữu hình: a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử […]

Xem thêm
Thủ tục thanh lý và cách hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý và cách hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý và cách hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp áp dụng theo thông tư 200 và thông tư 133 mới nhất hiện nay. Thanh lý toán sản cố định là gì? Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ […]

Xem thêm
Quy định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất

Quy định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất

Quy định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất Tiêu chuẩn và nhận biết ghi nhận tài sản cố định được quy định tại Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC: Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một […]

Xem thêm
Hướng dẫn quy định về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng

Hướng dẫn quy định về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng

Được Hướng dẫn và quy định theo Thông tư Số: 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ tài chính – Bộ Nội Bộ về phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng. Phụ câp trách nhiệm nhằm bù đắp cho kế toán trưởng là người vừa làm công tác chuyên môn nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản […]

Xem thêm
Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp.

Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp.

Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp. Kế toán trưởng là bộ phận vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp. Không chỉ có trách nhiệm quản lý thúc đốc kế toán viên làm việc mà còn tính trách nhiệm trong công việc. Bài viết […]

Xem thêm

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Khi doanh nghiệp vì một lý do nào đó ví dụ như Đơn vị đã thuê một đơn vị bên ngoài làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói xử lý báo cáo tài chính cho một năm. Nay không muốn thuê đơn […]

Xem thêm

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp mới nhất

Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp mới nhất CÔNG TY …………………………… …………………… Số: 02/QĐ/gđ/…… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-o0o—-   Hà Nội, ngày …… tháng  ……  năm 200…… QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………. V/v: Bổ […]

Xem thêm
Một số thông tin cần biết về quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

Một số thông tin cần biết về quy định bổ nhiệm kế toán trưởng

Để bổ nhiệm kế toán trưởng cần những thủ tục gì? Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng cần những gì? Điều kiện và tiêu chuẩn để bổ nhiệm kế toán trưởng ra sao? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin tổng hợp và chia sẻ các bạn có thể tham khảo nhé. 1.Trình tự, thủ tục […]

Xem thêm
Vai trò chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Vai trò chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Để có thể công tác tốt và hoàn thành công việc đầy đủ đúng thời hạn bạn cần hiểu rõ Vai trò chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin được tổng hợp và chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé Vai trò chức […]

Xem thêm
Tumblr: The easiest way to blog →