Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không?

Có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không?

Theo quy định pháp luật, khi thực hiện giao dịch mua bán bất động sản thì sẽ phải nộp các khoản thuế, phí lệ phí nhất định. Tuy nhiên, trường hợp anh chị em ruột bán đất cho nhau lại có những quy định riêng. Bài viết dưới đây Kế toán hà nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không?

Có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không?

Có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không?

>>Xem thêm: Có phải đóng thuế khi người dân tự xây dựng nhà ở?

  1. Có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không?

1.1. Đối với thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi thực hiện thủ tục sang tên theo hình thức chuyển nhượng, tặng cho hay thừa kế bất động , người sử dụng đất phải nộp những khoản tiền thuế nhất định. Tuy nhiên, để xác định xem anh em ruột bán đất cho nhau có được miễn thuế hay không, chúng ta cần dựa vào quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về thu nhập miễn thuế. Theo quy định này, các thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa một số quan hệ gia đình cụ thể như vợ chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; anh chị em ruột với nhau; ông bà nội với cháu nội; ông bà ngoại với cháu ngoại sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Vì vậy, trong trường hợp anh em ruột bán đất cho nhau, NẾU đáp ứng được các điều kiện quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, THÌ họ sẽ ĐƯỢC MIỄN thuế thu nhập cá nhân.

1.2. Đối với lệ phí trước bạ

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định 10/2022/NĐ-CP, qui định về miễn lệ phí trước bạ, có thể hiểu rằng: Trong trường hợp thừa kế hoặc tặng cho đất, nhà hoặc tài sản khác gắn liền với đất giữa các quan hệ gia đình sau: vợ chồng, cha mẹ đẻ và con đẻ, cha mẹ nuôi và con nuôi, cha mẹ chồng và con dâu, cha mẹ vợ và con rể, ông bà nội và cháu nội, ông bà ngoại và cháu ngoại, anh, chị, em ruột, sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không phải nộp lệ phí trước bạ.

Như vậy, nếu anh, chị, em ruột thừa kế hoặc tặng cho đất cho nhau THÌ sẽ ĐƯỢC MIỄN lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trong trường hợp anh, chị, em ruột bán đất cho nhau,  tức là có giao dịch mua bán diễn ra với việc trao đổi tiền, THÌ KHÔNG thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Trong trường hợp này, các bên sẽ phải chịu trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

>>Xem thêm: Các khoản thuế người dân phải nộp thuế khi xây dựng nhà ở tư nhân

  1. Quy định về mua bán đất giữa anh, chị, em ruột

2.1. Điều kiện để đất được đưa vào giao dịch mua bán

Việc tham gia giao dịch đất là hoàn toàn hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý các điều kiện cơ bản tại Điều 188 của Luật đất đai năm 2013 cần được tuân thủ.

– Điều kiện đầu tiên là đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là phải có văn bản chứng nhận rõ ràng về quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của người bán đất.

– Điều kiện thứ hai là đất trong giao dịch không bị tranh chấp. Nếu có tranh chấp về đất trên thực tế thì việc giao dịch sẽ trở nên không hợp pháp và không được công nhận. Do đó, trước khi tiến hành giao dịch, người bán đất phải đảm bảo rằng không có tranh chấp nào liên quan đến đất đai đó.

– Điều kiện thứ ba là quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Kê biên là một biện pháp pháp lý sử dụng quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo việc thi hành án. Nếu quyền sử dụng đất đã bị kê biên, các bên không thể tự do tham gia giao dịch. Thay vào đó, phải chờ đến khi biện pháp kê biên được hủy bỏ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới có thể tiến hành giao dịch.

– Điều kiện cuối cùng là giao dịch chỉ áp dụng trong thời hạn sử dụng đất đã được cấp. Nếu thời hạn sử dụng đất đã hết, người sử dụng đất cần phải đăng ký gia hạn quyền sử dụng đất trước khi tham gia giao dịch.

Tất cả những điều kiện trên đây nhằm đảm bảo tính pháp lý và sự bảo đảm quyền lợi của các bên trong giao dịch đất. Bằng cách tuân thủ những quy định này, các bên có thể thực hiện giao dịch đất một cách hợp pháp và an toàn.

2.2. Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi chuyển nhượng giữa anh, chị, em ruột

Bước 1: Lập hợp đồng mua bán đất

Việc chuyển quyền sử dụng đất là một quyết định phụ thuộc vào ý chí của người mua và người bán đất. Khi muốn bán mảnh đất và tài sản gắn liền trên đất cho anh hoặc em ruột, cần tuân thủ các quy định pháp lý để đảm bảo tính hợp lệ và rõ ràng của giao dịch đó.

Theo khoản 1 Điều 502 Bộ luật dân sự 2015 của Việt Nam, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc bán mảnh đất và tài sản gắn liền trên đất cho anh hoặc em ruột cần được thể hiện trong một hợp đồng văn bản, đảm bảo tuân thủ các quy định về hình thức và nội dung của hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bước 2: Công chứng, chứng thực hợp đồng

Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013, pháp luật đã quy định cụ thể hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản tại điểm b của khoản này. Như vậy, hợp đồng mua bán đất giữa anh, chị, em ruột cũng phải được công chứng hoặc chứng thực để đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 40 Luật công chứng 2014, hồ sơ yêu cầu công chứng cần được lập thành một bộ, bao gồm các giấy tờ sau đây:

Phiếu yêu cầu công chứng: Đây là một tài liệu chứa thông tin về người yêu cầu công chứng, bao gồm họ tên, địa chỉ, nội dung cần công chứng và danh mục giấy tờ gửi kèm. Trong phiếu yêu cầu công chứng, cần ghi rõ tên của tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng và thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Dự thảo Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất: Đây là bản dự thảo của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ghi rõ các điều khoản và điều kiện của giao dịch. Dự thảo Hợp đồng này sẽ được sử dụng để công chứng và sau đó trở thành một hợp đồng công chứng có giá trị pháp lý.

Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu,…) của người yêu cầu công chứng: Đây là các bản sao của giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác cần thiết để xác nhận danh tính của người yêu cầu công chứng.

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đây là bản sao của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh rằng người bán đã có quyền sở hữu và quyền sử dụng đất trong giao dịch.

Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng (nếu có): Nếu có bất kỳ giấy tờ nào khác liên quan đến giao dịch chuyển quyền sử dụng đất, như giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, giấy phép xây dựng, giấy tờ liên quan đến tài sản gắn liền trên đất, thì cần có bản sao để gửi kèm trong hồ sơ yêu cầu công chứng.

Bước 3: Thực hiện thủ tục sang tên Sổ đỏ (Đăng kí biến động)

Để tiến hành quy trình sang tên sổ đỏ đất, cần chuẩn bị và nộp các giấy tờ, tài liệu sau đây:

Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK: Đây là đơn đăng ký biến động đất theo mẫu quy định, trong đó ghi rõ thông tin về bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, thông tin về đất, và các thông tin khác liên quan đến giao dịch.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng: Đây là bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng minh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng.

Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp: Đây là bản gốc của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho bên chuyển nhượng. Bản gốc này được yêu cầu để xác nhận rằng quyền sử dụng đất đang được chuyển nhượng từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Đây là tài liệu xác nhận việc nộp thuế thu nhập cá nhân của bên chuyển nhượng. Tờ khai này cần được nộp theo quy định của cơ quan thuế.

Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có): Nếu bên chuyển nhượng được miễn thuế theo quy định pháp luật, cần có các giấy tờ xác định đối tượng được miễn thuế.

Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01: Đây là tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu quy định, cần nộp theo quy định của cơ quan quản lý thuế. Tờ khai này cung cấp thông tin về giá trị giao dịch để tính lệ phí trước bạ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, người bán đất nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ sẽ kiểm tra và xác minh thông tin. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cán bộ sẽ trả lời bằng văn bản và hướng dẫn bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết. Nếu từ chối hồ sơ, lý do và căn cứ pháp lý sẽ được nêu rõ.

Sau khi hoàn thiện tất cả các bước, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã sang tên. Lúc này, việc mua bán đất giữa anh, chị, em ruột đã hoàn tất.

Trên đây là bài viết Có phải nộp thuế khi anh chị em ruột bán đất cho nhau không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu