Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Cá nhân bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT không?

Cá nhân bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT không?

Cá nhân bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Cá nhân bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT không?

Cá nhân bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT không?

>>Xem thêm: Thời điểm xuất hóa đơn trước khi giao hàng có hợp pháp không?

Câu hỏi đặt ra: Bên tôi hiên đang áp dụng hình thức bán hàng lưu đông, nghĩa là giao hàng cho các bạn nhân viên đi mời hàng nếu khách lấy thì trả hàng luôn, Nếu không nhập hàng trở lại kho,nhưng mà hàng ra khỏi kho thì phải xuất hóa đơn GTGT luôn thì tôi phải làm như thế nào ? Vì có thể khách họ sẽ không lấy ?

 

  1. Hóa đơn GTGT là gì?

Hóa đơn GTGT, hay còn gọi là hóa đơn thuế giá trị gia tăng, là một loại hóa đơn được sử dụng trong hệ thống thuế GTGT của một số quốc gia. Thuế GTGT là một loại thuế áp dụng lên hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất và phân phối. Hóa đơn GTGT xác nhận một giao dịch đã diễn ra và chứa thông tin liên quan đến số tiền thuế GTGT được tính toán và thu được từ giao dịch đó.

Hoá đơn GTGT được sử dụng trong việc khai báo và nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế. Nó cũng là một chứng từ pháp lý chứng minh giao dịch mua bán và có giá trị pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Trong quá trình bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hoá đơn GTGT và giao cho người mua. Người mua có quyền yêu cầu và nhận được hoá đơn GTGT từ người bán để lưu trữ và sử dụng trong quá trình khai báo thuế hoặc mục đích liên quan khác.

Một hóa đơn GTGT cần bao gồm các thông tin sau:

– Thông tin về người bán và người mua, bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế.

– Ngày phát hành hóa đơn.

– Số hóa đơn (hoặc số phiếu thu) để phân biệt và theo dõi các giao dịch.

– Mô tả chi tiết về hàng hóa hoặc dịch vụ được mua bán, bao gồm số lượng, đơn giá và tổng cộng tiền hàng.

– Tỷ lệ thuế GTGT áp dụng và số tiền thuế GTGT được tính toán từ số tiền hàng.

– Tổng cộng số tiền hàng, thuế GTGT và số tiền phải trả.

Hóa đơn GTGT đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và theo dõi các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trong hệ thống thuế GTGT. Nó cũng hỗ trợ trong việc kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định thuế và ghi chép tài chính.

  1. Trường hợp nào không xuất hóa đơn GTGT?

Trong trường hợp không phải xuất hóa đơn, theo quy định tại Điều 18 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính, các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải nhập hóa đơn được quy định như sau:

– Khi giá trị thanh toán của giao dịch hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng, bên bán không cần lập hóa đơn, trừ khi bên mua yêu cầu.

– Trong các trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bên bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Nếu bên bán áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bảng kê bán lẻ phải có thông tin về “thuế suất GTGT” và “Tiền thuế GTGT”. Bảng kê phải được lập theo thứ tự hàng hóa, dịch vụ được bán trong ngày.

– Cuối mỗi ngày, các đơn vị kinh doanh phải lập một hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ để thể hiện tổng cộng của bảng kê và tuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 18, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, trong Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã chi tiết quy định các trường hợp không cần xuất hóa đơn như sau:

– Khi hàng hóa được xuất để vận chuyển đến cửa khẩu hoặc nơi làm thủ tục xuất khẩu, có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ.

– Khi hàng hóa xuất để điều chuyển đến các cơ sở hạch toán phụ thuộc (chi nhánh, cửa hàng ở địa phương khác…) hoặc điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc.

– Khi hàng hóa xuất cho cơ sở nhận làm đại lý, bán với giá đúng và nhận hoa hồng, có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa xuất để bán lưu động, có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ.

– Khi có hoạt động mua, bán ngoại tệ phát sinh ở nước ngoài, chỉ cần lập Bảng kê chi tiết doanh số mua bán theo từng loại ngoại tệ. Lưu ý rằng, nếu có phát sinh ngoại tệ trong nước, bắt buộc phải lập hóa đơn theo quy định pháp luật.

– Khi mua, bán vàng, bạc, đá quý của cá nhân không có mục đích kinh doanh, chỉ cần lập bảng kê hàng hóa mua vào. Khi cá nhân hoặc tổ chức không kinh doanh nhưng góp vốn bằng tài sản vào công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, chứng từ cho việc góp vốn chỉ cần là biên bản chứng nhận góp vốn và biên bản giao nhận tài sản.

– Khi chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên phụ thuộc trong tổ chức hoặc cá nhân, khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các tổ chức hoặc cá nhân có tài sản chuyển chỉ cần có biên bản chuyển tài sản và hồ sơ nguồn gốc tài sản, không cần xuất hóa đơn.

  1. Bán hàng lưu động có phải suất hóa đơn GTGT?

Theo quy định tại Khoản 2.9 của Phụ lục 4 thông tư số 39/2014/TT-BTC, các tổ chức và cá nhân kinh doanh hàng lưu động có thể sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động nội bộ khi xuất hàng hóa. Tuy nhiên, khi bán hàng và lập hoá đơn, các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ quy định.

Điều này có nghĩa là nếu công ty của bạn kinh doanh hàng lưu động, bạn sẽ sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động nội bộ để xuất hàng ra khỏi kho, và không cần xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng. Trong trường hợp này, bạn không thể xuất hoá đơn vì chưa chắc chắn rằng hàng đã được bán.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 18 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc lập hoá đơn như sau:

Khi giá trị thanh toán của hàng hóa, dịch vụ dưới 200.000 đồng, không cần lập hoá đơn, trừ khi người mua yêu cầu.

– Trong trường hợp không lập hoá đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo hướng dẫn tại khoản 1, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải ghi thông tin về tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị bán ra, ngày lập, tên và chữ ký của người lập Bảng kê. Trong trường hợp người bán áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT, Bảng kê bán lẻ phải ghi “thuế suất GTGT” và “tiền thuế GTGT”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra trên Bảng kê phải được ghi theo thứ tự bán trong ngày (theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 đi kèm thông tư này).

Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh phải lập một hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ trong ngày, thể hiện trên dòng tổng cộng của Bảng kê. Hoá đơn phải ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác được lưu chuyển theo quy định. Mục “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này sẽ ghi “bán lẻ không giao hoá đơn”.

Vậy khi bán hàng, NẾU khách hàng KHÔNG yêu cầu hoá đơn khi mua hàng có giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn 200.000 đồng, công ty vẫn phải xuất hoá đơnhoá đơn phải ghi rõ thông tin. Khách hàng không lấy hoá đơn.

Nếu không xuất hoá đơn, công ty sẽ bị phạt theo Khoản 5 Điều 1 của Thông tư 176/2016/TT-BTC, với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với việc không lập hoá đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Ngoài việc bị phạt, tổ chức và cá nhân kinh doanh cũng phải lập hoá đơn để giao cho người mua.

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Cá nhân bán hàng lưu động có phải xuất hóa đơn GTGT không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu