Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đối với quỹ xã hội có đúng không?

Việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đối với quỹ xã hội có đúng không?

Việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đối với quỹ xã hội có đúng không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Khoản chi mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của người lao động có được khấu trừ thuế hay không?

  1. Mục đích hoạt động của Quỹ xã hội

Theo quy định tại Điều 3, Khoản 5 của Luật Quản lý Thuế năm 2019, Mã Số Thuế (MST) là một chuỗi ký tự số hoặc ký tự kết hợp gồm 10 hoặc 13 chữ số và ký tự đặc biệt, được cấp bởi cơ quan thuế cho cá nhân hoặc tổ chức để tiến hành quản lý thuế. MST này chính là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý thuế, đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc xác định và theo dõi các hoạt động tài chính của các đối tượng nộp thuế.

Theo quy định tại Điều 4, Khoản 2 của Nghị định 93/2019/NĐ-CP, quỹ xã hội được xác định là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động với mục đích tối cao là ủng hộ và thúc đẩy sự phát triển đa dạng trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, cùng việc nâng cao chất lượng và phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Mục tiêu của quỹ này không chỉ dừng lại ở việc tạo ra lợi nhuận, mà còn nhấn mạnh vào sứ mệnh xã hội và trách nhiệm cộng đồng, góp phần tạo nên một xã hội hòa bình và phồn thịnh.

Hơn nữa, theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 93/2019/NĐ-CP, Quỹ xã hội được phân định tư cách pháp nhân đầy đủ, được trang bị con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Thể hiện cam kết của quỹ trong việc tuân thủ và thực thi các quy định pháp luật một cách nghiêm túc và minh bạch. Trụ sở giao dịch của Quỹ xã hội cần được thiết lập trên lãnh thổ Việt Nam, phải có địa chỉ cụ thể và cần được chứng minh tính hợp pháp của trụ sở này bằng tài liệu pháp lý chính thức. Không chỉ đảm bảo tính nhất quán với quy định pháp luật mà còn tôn trọng và tăng cường uy tín của quỹ trong cộng đồng và trên thị trường.

  1. Việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đối với quỹ xã hội có đúng không?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 93/2019/NĐ-CP thì nhiệm vụ của quỹ xã hội không chỉ đơn giản là thực hiện các hoạt động từ thiện mà còn là một sứ mệnh to lớn, yêu cầu sự chăm sóc và quản lý kỹ lưỡng từ các cơ quan nhà nước.

– Quỹ chỉ có thể hoạt động trong lĩnh vực được phép và phải tuân thủ sự điều chỉnh của các cơ quan nhà nước liên quan. Đồng thời, tất cả các khoản tài trợ hoặc vận động tài trợ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo điều lệ đã được quỹ xác định.

– Mỗi khoản tài trợ được thực hiện phải đáp ứng chính xác các yêu cầu từ phía cá nhân hoặc tổ chức đã ủy quyền. Đảm bảo rằng các khoản tiền được sử dụng một cách có hiệu quả và phù hợp với mục tiêu cụ thể của quỹ.

– Quỹ xã hội có thể được thành lập thông qua việc hiến tặng tài sản, theo di chúc hoặc theo hợp đồng ủy quyền. Trong trường hợp không tổ chức quyên góp hoặc nhận tài trợ, quỹ vẫn phải cam kết dành ít nhất 5% tổng số tài sản hàng năm để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục tiêu hoạt động của quỹ. Thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết với mục tiêu của quỹ trong việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng.

– Trách nhiệm lưu trữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến tài sản và tài chính của quỹ, bao gồm cả nghị quyết và biên bản về các hoạt động, đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phản ánh tinh thần minh bạch và sự chịu trách nhiệm đối với quản lý và sử dụng nguồn lực của quỹ.

– Sử dụng tài sản và nguồn lực tài chính của quỹ một cách tiết kiệm và hiệu quả, tuân thủ mục đích đã định rõ của quỹ. Đồng thời, quỹ cũng phải tuân thủ các quy định về thuế, phí, lệ phí, kế toán, kiểm toán và thống kê theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế cũng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

– Quỹ phải chấp hành sự thanh tra, kiểm tra và giám sát từ các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng, theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, quỹ còn có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo nội bộ và báo cáo kết quả giải quyết cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo rằng quỹ hoạt động trong sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm, tạo điều kiện cho sự tin cậy và sự hỗ trợ từ cộng đồng và các bên liên quan.

– Mỗi năm, quỹ cam kết tiết lộ mọi khoản đóng góp trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31 tháng 3. Không chỉ là một cam kết về sự minh bạch mà còn là cách thể hiện lòng biết ơn đối với sự ủng hộ từ cộng đồng, tạo điều kiện cho mọi người hiểu rõ hơn về hoạt động và ý định của quỹ.

– Trong trường hợp có sự thay đổi về trụ sở chính hoặc người đứng đầu quỹ, quỹ cần thông báo bằng văn bản tới cơ quan chính phủ có thẩm quyền cấp phép thành lập quỹ. Đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong các thông tin quan trọng về quỹ.

– Mỗi năm, quỹ phải báo cáo về tổ chức, hoạt động và tình hình tài chính cho cơ quan cấp phép và công nhận điều lệ, cùng với các cơ quan quản lý tài chính và cơ quan ngành, lĩnh vực liên quan trước ngày 31 tháng 12. Hành động này không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là biểu hiện của sự trách nhiệm và minh bạch, tạo điều kiện cho sự đánh giá và hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước và cộng đồng.

=> Do đó, Quỹ xã hội cần tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đây là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạt động của quỹ, nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và góp phần vào sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính của quỹ.

>>Xem thêm: Có được cấp mã số thuế đối với chi nhánh của doanh nghiệp hay không?

  1. Quỹ xã hội có thể bị đình chỉ hoạt động bao lâu khi không đăng ký mã số thuế và kê khai thuế?

Điều 40 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định Quỹ sẽ bị đình chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian 6 tháng nếu vi phạm một trong những điều sau đây:

– Không duy trì hoạt động liên tục trong thời gian 6 tháng, đặt ra một nghi vấn về sự ổn định và cam kết của quỹ đối với mục tiêu và sứ mệnh của mình.

– Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo hàng năm về tổ chức, hoạt động và tình hình tài chính, dù đã nhận được lời nhắc từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này, và đã vượt quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được lời nhắc mà quỹ vẫn không có biện pháp khắc phục hiệu quả. Nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự minh bạch và trách nhiệm trong việc báo cáo thông tin liên quan đến hoạt động của quỹ, và đồng thời cũng là biện pháp để đảm bảo tính ổn định và tin cậy của quỹ trong mắt cộng đồng và các bên liên quan.

– Quỹ sẽ bị xem xét đình chỉ hoạt động nếu không thông báo mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính, thành viên của Hội đồng quản lý, hoặc Giám đốc quỹ. Đảm bảo rằng mọi thay đổi trong tổ chức và quản lý quỹ được ghi nhận và đánh giá một cách minh bạch và có trách nhiệm.

– Quỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm bất kỳ điều nào được nêu chi tiết tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, l của Khoản 2 Điều 8 và Khoản 1 Điều 49 của Nghị định. Bao gồm cả việc không tuân thủ các quy định về hoạt động, báo cáo, và quản lý của quỹ, nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức trong hoạt động của một tổ chức xã hội.

– …

=> Do đó, nếu Quỹ xã hội không tuân thủ quy định về việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế, hậu quả sẽ là quỹ sẽ phải đối mặt với việc bị đình chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể, kéo dài đến 6 tháng. Không chỉ là một biện pháp trừng phạt mà còn là cách để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt của quỹ đối với các quy định pháp lý và góp phần vào việc tạo ra một môi trường hoạt động công bằng và minh bạch trong cộng đồng.

Cần lưu ý rằng ngoài việc đối diện với việc đình chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, quỹ cũng có thể phải đối mặt với các biện pháp xử phạt hành chính, phụ thuộc vào tính chất và mức độ của vi phạm. Trong trường hợp gây ra thiệt hại, quỹ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra. Các cá nhân có trách nhiệm quản lý quỹ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm của các bên liên quan, cũng như là để gửi đi thông điệp rõ ràng về sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của quỹ.

>>Xem thêm: Có phải doanh nghiệp và cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất hay không?

Trên đây là bài viết Việc đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đối với quỹ xã hội có đúng không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu