Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không?

Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không?

Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không?

Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không?

>>Xem thêm: Tặng cho xe ô tô có được miễn thuế hay không?

  1. Ô tô là quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam thì có được nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 thì có quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

Xe ô tô dưới 24 chỗ kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở và khoang chở hàng… theo đó thì ta có thể thấy rằng xe ô tô là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bên cạnh đó thì Điều 3 của Nghị định 108/2015/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau về đối tượng không chịu thuế như sau:

Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm có:

– Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trở không hoàn lại bao gồm có cả hàng nhập khẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hàng trợ giúp nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm là khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh

– Quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang

– Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo quy định mức quy định pháp luật

Như vậy thì đối với diện là quà biếu tặng thì sẽ không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như cần phải tuân thủ theo quy định về định mức của pháp luật

>>Xem thêm: Loại ô tô nào thuộc đối tượng không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt?

  1. Quy định như thế nào về định mức quà biếu, quà tặng miễn thuế?

Căn cứ dựa theo những quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định 31/2015/QĐ-TTg có quy định về mức quà biếu, quà tặng miễn thuế

Quà biếu, quà tặng miễn thuế phải là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.

+ Loại mặt hàng miễn thuế: Các mặt hàng không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu. Không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp quà biếu, quà tặng phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng).

+ Danh mục cấm và thuế đặc biệt: Các mặt hàng không được miễn thuế là những mặt hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu hoặc danh mục chịu thuế đặc biệt, trừ khi đó là quà biếu, quà tặng phục vụ an ninh, quốc phòng.

+ Mục đích an ninh, quốc phòng: Quà biếu, quà tặng phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng vẫn được miễn thuế, ngay cả khi thuộc danh mục chịu thuế đặc biệt.

Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Ở đây thì ta có thể chia như sau:

+ Giá trị hàng hóa không vượt quá 2 triệu đồng

+ Giá trị hàng hóa đã vượt quá 2 triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 02 triệu đồng

Như vậy thì để xác định rằng có thuộc vào đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng hay không thì cần phải xem quà biếu tặng có đáp ứng được quy định về định mức quà biếu, quà tặng miễn thuế. Nếu như hàng hóa được tặng nhưng vượt quá quy định về định mức của pháp luật thì phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Không thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa viện trợ

Quy định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng viện trợ thường liên quan đến các chính sách và cam kết quốc tế về việc hỗ trợ những khu vực hoặc quốc gia đang phát triển, đặc biệt là trong ngữ cảnh của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức phi lợi nhuận khác. Dưới đây là một số lý do mà hàng viện trợ thường không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

Nhân đạo và phát triển: Hàng viện trợ thường được thiết kế để hỗ trợ các khu vực hay quốc gia có nhu cầu đặc biệt về sức khỏe, giáo dục, và các nhu cầu cơ bản khác. Miễn thuế giúp tăng cường sức mạnh của việc cung cấp viện trợ và phát triển.

Chính sách quốc tế: Các quy định về miễn thuế cho hàng viện trợ thường được thảo luận và thống nhất tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). UN thường là một nơi quan trọng để thảo luận và đưa ra các quy định về viện trợ và phát triển. Các tổ chức thuộc hệ thống UN như UNDP (Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc) có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chiến lược miễn thuế cho hàng viện trợ. WTO có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thảo luận và thống nhất các quy tắc liên quan đến miễn thuế cho hàng viện trợ. Trong một số trường hợp, các quy tắc có thể được thiết lập để giảm bớt các rủi ro về cạnh tranh không lành mạnh và thiếu công bằng. Các quốc gia thường thực hiện các hiệp định hai bên hoặc thỏa thuận đa phương để thiết lập các chính sách miễn thuế cho hàng viện trợ. Các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại các diễn đàn quốc tế hoặc qua các cuộc thương lượng song phương.

Cam kết giúp đỡ: Nhiều quốc gia và tổ chức có cam kết giúp đỡ nhau trong trường hợp khẩn cấp và phát triển, và việc miễn thuế là một cách để thể hiện cam kết này. Cam kết giúp đỡ thường được thể hiện trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, chiến tranh, đại dịch, và các tình huống khẩn cấp khác. Việc miễn thuế là một cách để giảm bớt gánh nặng tài chính và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng. Cam kết giúp đỡ cũng liên quan đến các nỗ lực hỗ trợ phát triển dài hạn. Miễn thuế có thể là một phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển kinh tế trong các quốc gia cần sự giúp đỡ. Miễn thuế có thể được sử dụng như một công cụ để củng cố và mở rộng quan hệ quốc tế giữa các quốc gia và tổ chức. Nó thể hiện sự tôn trọng và tương tác tích cực trong quan hệ quốc tế.

Khẩn cấp và sự cần thiết: Trong các tình huống khẩn cấp, việc giảm bớt thuế giúp giảm gánh nặng tài chính và thúc đẩy việc cung cấp hàng viện trợ nhanh chóng và hiệu quả. Chính sách giảm thuế trong các tình huống khẩn cấp thường được thực hiện với mục đích hỗ trợ và tăng cường khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp hàng viện trợ. Trong bối cảnh khẩn cấp, quốc gia hoặc tổ chức có thể phải chi trả nhiều chi phí để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cần thiết. Giảm thuế có thể giúp giảm gánh nặng tài chính cho những tổ chức hay quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp. Việc giảm thuế có thể tạo động lực cho các tổ chức và doanh nghiệp tham gia vào hoạt động cung cấp hàng viện trợ, bằng cách làm giảm chi phí và tăng cường hiệu quả nguồn lực. Việc giảm thuế giúp tăng cường khả năng phản ứng và triển khai các biện pháp cần thiết một cách nhanh chóng, giúp giảm thiểu thiệt hại và cứu giúp những người cần đến mức tối đa. Chính sách giảm thuế có thể thu hút sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tư nhân, đưa ra sự đồng lòng và sự đóng góp nhanh chóng vào các nỗ lực cứu giúp.

Lưu ý rằng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng quốc gia và vùng lãnh thổ cụ thể, và cụ thể hơn, thông tin cần được xác nhận dựa trên quy định pháp luật và chính sách tại nơi đó.

Tham khảo thêm: Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Trên đây là bài viết Có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi tặng xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu