Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước ra sao. Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

>>Xem thêm: Quy định mức đóng thuế tiêu thụ đặc biệt là bao nhiêu?

  1. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Căn cứ dựa theo quy định tại Nghị định 36/2023/NĐ-CP có quy định cụ thể về gia hạn thời hạn nộp thuế. Cụ thể thì những quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước.

– Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước:

+ Gia hạn áp dụng cho số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023.

+ Thời gian gia hạn tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023.

+ Cụ thể:

  • Thời hạn nộp thuế tháng 6: Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.
  • Thời hạn nộp thuế tháng 7: Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.
  • Thời hạn nộp thuế tháng 8: Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.
  • Thời hạn nộp thuế tháng 9: Chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.

– Quy định đối với một số trường hợp cụ thể:

+ Gia hạn cho người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ: Nếu có bổ sung hồ sơ, số thuế tiêu thụ đặc biệt tăng phải nộp trước hết thời hạn nộp gia hạn.

+ Gia hạn cho người nộp thuế thực hiện kê khai: Nếu đã kê khai trong thời gian được gia hạn, không cần nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh.

+ Gia hạn cho doanh nghiệp có chi nhánh: Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có thể được gia hạn nếu thuộc đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô.

  • Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô: Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình. Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.
  • Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô: Trong trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô: Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định. Tóm lại, việc có hay không hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô của chi nhánh, đơn vị trực thuộc sẽ xác định liệu chúng có thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hay không.

Lưu ý: Đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, họ không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 36/2023/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

Gửi giấy đề nghị gia hạn:  Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Gửi bằng phương thức điện tử hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế, hoặc gửi qua đường bưu chính. Gửi theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 36/2023/NĐ-CP. Gửi một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn gửi giấy đề nghị: Nếu Giấy đề nghị không gửi cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, thì thời hạn nộp Giấy đề nghị là chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 36/2023/NĐ-CP

Tự xác định và chịu trách nhiệm: Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định 36/2023/NĐ-CP

Thông báo và dừng gia hạn nếu có: Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp. Trong thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, cơ quan thuế có thể gửi văn bản thông báo về việc dừng gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

– Không thông báo chấp nhận gia hạn: Cơ quan thuế không có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp. Việc gia hạn được thực hiện theo quy định của Điều 3 của Nghị định, và người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm đối với việc đề nghị gia hạn.

– Thông báo dừng gia hạn: Trong thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế xác định rằng người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, cơ quan thuế có thể gửi văn bản thông báo về việc dừng gia hạn. Thông báo này có thể được gửi đến địa chỉ của người nộp thuế hoặc thông qua các phương tiện truyền thông khác như điện thoại, email, hay thông báo trực tuyến.

– Nghĩa vụ của người nộp thuế: Người nộp thuế sau khi nhận thông báo dừng gia hạn phải thực hiện nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn. Số tiền này cần được chuyển vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế.

– Hậu quả nếu không nộp đủ số tiền thuế: Trong trường hợp người nộp thuế không nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong thời gian yêu cầu sau thông báo dừng gia hạn, có thể áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thuế. Các biện pháp này có thể bao gồm việc áp dụng mức phạt, lãi suất chậm nộp, và các hậu quả pháp lý khác.

Kiểm tra và thanh tra: Trường hợp cơ quan thuế phát hiện trong thời gian gia hạn người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, có thể thông báo dừng gia hạn và yêu cầu nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Sau khi hết thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Không tính tiền nộp chậm trong thời gian gia hạn: Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn. Nếu đã tính tiền chậm nộp, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại và không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. Tổ chức nào có trách nhiệm thi hành quy định liên quan gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất ô tô

Bộ tài chính: Bộ Tài Chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định liên quan đến việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất ô tô. Nhiệm vụ của Bộ Tài Chính bao gồm đảm bảo rằng quy trình và quy định được triển khai một cách hiệu quả và công bằng, đồng thời giải quyết mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành quy định liên quan đến gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho sản xuất ô tô. Các cơ quan này có nhiệm vụ đảm bảo rằng hướng dẫn và chỉ thị của Chính phủ được thực hiện một cách chặt chẽ và đồng bộ, đồng thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quy định tại địa phương của mình. Họ cần đảm bảo rằng các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của địa phương tuân thủ đúng các quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho sản xuất ô tô.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan: Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngành sản xuất ô tô chịu trách nhiệm thi hành các quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Họ cần tự xác định và chịu trách nhiệm đối với việc đề nghị gia hạn, đồng thời đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ thuế được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Tổ chức và cơ quan liên quan cần hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng việc thực hiện quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản xuất ô tô diễn ra một cách hiệu quả và công bằng.

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu