Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không?

Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không?

Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không?

Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không?

  1. Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không?

Trong việc hợp tác kinh doanh với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai, việc khai nộp thuế là một trong những yếu tố quan trọng được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Cụ thể, theo quy định của Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Điều 51 Luật Quản lý thuế 2019, các tổ chức hợp tác kinh doanh với hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai thuế được quy định rõ ràng về trách nhiệm khai thuế và nộp thuế.

Được quy định cụ thể trong Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó quy định rằng tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân hộ kinh doanh không phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân hộ kinh doanh. Thay vào đó, tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh và khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

Về pháp lý, quy định này được bổ sung và giải thích rõ hơn trong Điều 51 của Luật Quản lý thuế, nơi mà hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được quy định về việc nộp thuế theo phương pháp kê khai thuế. Áp dụng cho các trường hợp hợp tác kinh doanh với tổ chức, trong đó tổ chức và cá nhân hộ kinh doanh tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Do đó, dựa trên các quy định trên, có thể kết luận rằng tổ chức không phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là hộ kinh doanh trong trường hợp hợp tác kinh doanh theo phương pháp kê khai thuế. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về khai thuế và nộp thuế theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ đúng quy trình.

>>Xem thêm: Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán khi thuộc vào những trường hợp nào?

  1. Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh quy mô như thế nào?

Phương pháp kê khai thuế là một trong những cách thức quan trọng được áp dụng đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong việc nộp thuế. Quy định về phương pháp này được đề cập chi tiết trong Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC, trong đó phân biệt rõ ràng về việc áp dụng cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô khác nhau.

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 5, phương pháp kê khai thuế được áp dụng đối với hai loại hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh:

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn: Đây là những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn về doanh thu hoặc các yếu tố khác, được xác định theo quy định của pháp luật. Đối với những đối tượng này, phương pháp kê khai thuế là một cách thức tiện lợi để thực hiện nộp thuế.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn: Đây là những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đạt đến quy mô lớn nhưng vẫn có quyền lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Quyết định này có thể được đưa ra dựa trên các yếu tố như sự đơn giản, thuận tiện trong quản lý kế toán và nộp thuế.

Điều đáng lưu ý là theo khoản 2 của Điều 5, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp đặc biệt như khi mới bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc đáp ứng các tiêu chí khác nhau và lựa chọn nộp thuế theo quý. Điều quan trọng cần lưu ý đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh khi áp dụng phương pháp kê khai thuế là cách thức thực hiện việc khai thuế theo thời gian. Theo quy định tại khoản 2 của Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp đặc biệt như khi mới bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc đáp ứng các tiêu chí khác nhau và lựa chọn nộp thuế theo quý.

Có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý tài chính và tính toán thuế của các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Thực hiện khai thuế theo tháng giúp họ có cái nhìn chi tiết và thời gian gần gũi hơn về tình hình thu nhập và chi phí, từ đó đưa ra quyết định quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng có những trường hợp đặc biệt mà hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể lựa chọn nộp thuế theo quý thay vì theo tháng. Có thể xảy ra khi họ mới bắt đầu hoạt động kinh doanh và cần thời gian để tổ chức, tính toán hoặc khi họ đáp ứng được các tiêu chí khác nhau theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn nộp thuế theo quý thay vì theo tháng có thể mang lại lợi ích trong việc giảm bớt công việc hành chính và tối ưu hóa quản lý thời gian và nguồn lực.

Tuy nhiên, cũng yêu cầu sự chủ động và tính toán cẩn thận từ phía các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh để đảm bảo rằng họ có đủ thông tin và tài chính để quản lý được thuế theo thời gian quý.

Đồng thời, quy định này cũng yêu cầu các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải tuân thủ các quy định về chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình nộp thuế.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 5, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải thực hiện quyết toán thuế, giúp giảm bớt bước thủ tục và tăng tính linh hoạt cho các đối tượng này.

Theo đó thì phương pháp kê khai thuế là một lựa chọn linh hoạt và thuận tiện cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đặc biệt là đối với những đối tượng có quy mô nhỏ hoặc chưa đạt đến quy mô lớn. Quy định cụ thể về cách thức thực hiện và các yêu cầu kỹ thuật giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình nộp thuế của các đối tượng này.

Như vậy, theo quy định trên thì phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

>>Xem thêm: Quy định sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) đối với hộ kinh doanh?

  1. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần có những giấy tờ nào?

Việc nộp thuế là một trong những trách nhiệm quan trọng của hộ kinh doanh, và khi áp dụng phương pháp kê khai, việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết là một phần không thể thiếu. Dựa trên quy định tại khoản 1 của Điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cần có hai loại giấy tờ chính sau:

– Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh: Đây là một tài liệu quan trọng, mô tả chi tiết về thông tin thuế của hộ kinh doanh, bao gồm thông tin về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, và bất kỳ loại thuế nào khác mà hộ kinh doanh phải nộp. Tờ khai thuế cũng chứa các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bất kỳ thông tin tài chính nào khác có liên quan.

– Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh: Đây là một phụ lục đi kèm với tờ khai thuế, chi tiết hóa các hoạt động kinh doanh cụ thể của hộ kinh doanh trong kỳ nộp thuế. Phụ lục này bao gồm các thông tin về các giao dịch, ghi chú về các khoản thu và chi, và các thông tin khác liên quan đến việc tính toán thuế của hộ kinh doanh trong kỳ.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng cần lưu ý là theo quy định của Thông tư, trong trường hợp hộ kinh doanh có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng, họ sẽ không cần phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD. Giảm bớt một phần thủ tục cho hộ kinh doanh khi họ có được xác nhận đáng tin cậy về doanh thu từ cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy thì việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết để nộp thuế theo phương pháp kê khai là một quy trình quan trọng và cần thiết đối với mỗi hộ kinh doanh. Các tài liệu này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán và nộp thuế mà còn hỗ trợ cho việc kiểm tra và giám sát của cơ quan thuế.

>>Xem thêm: Hướng dẫn hộ kinh doanh cho thuê nhà xuất hóa đơn điện tử đúng quy định

Trên đây là bài viết Có phải nộp thuế khi hợp tác với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu