Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao?

Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao?

Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao? Bài viết dưới đây các bạn hãy cùng Kế toán hà nội sẽ tìm hiểu thêm nhé.

Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao?

Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao?

 1. Quản lý nhà nước về nợ công bao gồm những nội dung nào?

Việc quản lý nợ công từ phía nhà nước được thể hiện thông qua nhiều khía cạnh, theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý nợ công năm 2017:

 • Ban hành và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công, đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện đúng các quy định liên quan.
 • Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, giải pháp, và chính sách liên quan đến quản lý nợ công. Các động thái này được thực hiện để đảm bảo rằng nợ công được quản lý một cách hiệu quả và bền vững.
 • Tổ chức việc quản lý nợ công, bao gồm việc đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương vay, thực hiện đàm phán, ký kết thỏa thuận vay, và phát hành công cụ nợ. Ngoài ra, nhiệm vụ còn bao gồm phân bổ và sử dụng vốn vay, cũng như quản lý các nghiệp vụ liên quan đến nợ công.
 • Theo dõi, cung cấp thông tin, và đánh giá hiệu quả của công tác quản lý và sử dụng nợ công. Điều này bao gồm việc theo dõi và đánh giá kết quả của các biện pháp và chính sách thực hiện để đảm bảo rằng chúng góp phần vào mục tiêu chung.
 • Thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, và kiểm toán để đảm bảo rằng pháp luật về quản lý nợ công được tuân thủ đầy đủ.
 • Xem xét việc khen thưởng, xử lý vi phạm, và giải quyết mọi khiếu nại và tố cáo liên quan đến quản lý nợ công. Điều này bảo đảm tính minh bạch và tính công bằng trong việc xử lý mọi vấn đề có thể phát sinh.

Tóm lại, các quy định này đặt ra một khung làm việc cụ thể để đảm bảo quản lý hiệu quả của nợ công và giúp tối ưu hóa sự tài chính của nhà nước.

 1. Việc xử lý vi phạm pháp luật về quản lý nợ công được quy định thế nào?

Xử lý vi phạm các quy định về quản lý nợ công, theo Điều 9 của Luật Quản lý nợ công 2017, được đặc thù hóa như sau:

(1) Người đứng đầu cơ quan hoặc tổ chức phải chịu trách nhiệm và làm rõ khi xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý nợ công trong cơ quan hoặc tổ chức của họ. Tùy theo mức độ và tính chất của vi phạm, họ có thể đối diện với các biện pháp kỷ luật hoặc trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(2) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm các quy định về quản lý nợ công có thể đối mặt với biện pháp kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào mức độ và tính chất của vi phạm. Trong trường hợp vi phạm dẫn đến thiệt hại, họ cũng phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 1. Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công?

Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công, theo khoản 1 của Điều 15 trong Luật Quản lý nợ công năm 2017, có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối có trách nhiệm hỗ trợ Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công.

b) Chuẩn bị và trình Chính phủ để đề xuất, điều chỉnh kế hoạch vay và trả nợ công trong 05 năm, tổng mức vay và trả nợ hàng năm của ngân sách nhà nước.

c) Xây dựng và trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về việc phát hành công trái phiếu Chính phủ để tài trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia.

d) Xây dựng và trình Chính phủ quyết định về hạn mức vay để vay lại và hạn mức bảo lãnh của Chính phủ hàng năm, cùng với việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế.

đ) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chương trình quản lý nợ công trong vòng 03 năm, kế hoạch vay và trả nợ công hàng năm, phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế, và việc sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ để xử lý các rủi ro liên quan đến việc cho vay lại và bảo lãnh của Chính phủ. Đồng thời, Bộ Tài chính tham gia vào việc đàm phán, ký kết, phê duyệt, và điều chỉnh thỏa thuận vay vốn nước ngoài nhân danh của Chính phủ, cùng với việc cho vay lại và cấp bảo lãnh của Chính phủ cho từng chương trình và dự án.

 1. Tại sao cần phải quản lý nợ công?

Quản lý nợ công là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một quốc gia. Có một số lý do quan trọng mà quản lý nợ công là cần thiết:

 • Tài Chính Quốc Gia Ổn Định: Nợ công được sử dụng để tài trợ các hoạt động chính phủ, bao gồm cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, giáo dục và nhiều hoạt động quan trọng khác. Quản lý nợ công đảm bảo rằng chính phủ có đủ tiền để duy trì và phát triển các dự án quan trọng và cung cấp dịch vụ cơ bản cho cộng đồng.
 • Đảm Bảo Khả Năng Trả Nợ: Quản lý nợ công đòi hỏi việc đảm bảo khả năng trả nợ mà quốc gia có thể chấp nhận mà không gánh nặng độc quyền. Nếu nợ công tăng quá mức, nó có thể gây ra áp lực tài chính và dẫn đến tình trạng nợ xấu.
 • Tài Chính Hiệu Quả: Quản lý nợ công đòi hỏi việc sử dụng tài nguyên tài chính của quốc gia một cách hiệu quả và bền vững. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng tiền vay được sử dụng để đầu tư vào các dự án mang lại lợi ích dài hạn cho quốc gia.
 • Giảm Rủi Ro Tài Chính: Quản lý nợ công đúng cách giúp giảm nguy cơ rủi ro tài chính. Nợ công có thể có lợi ích trong việc đáp ứng ngắn hạn nhưng nếu không quản lý tốt, nó có thể tạo ra nguy cơ cho tài chính quốc gia.
 • Tạo Sự Đáng Tin Cậy: Việc quản lý nợ công tốt thể hiện sự đáng tin cậy của quốc gia trên thị trường tài chính quốc tế. Nó có thể giúp quốc gia vay vốn ở mức lãi suất thấp hơn và thu hút đầu tư nước ngoài.
 • Duy Trì Kinh Tế: Quản lý nợ công cũng có thể được sử dụng để kiểm soát thăng trầm kinh tế. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, chính phủ có thể sử dụng việc vay nợ để kích thích tăng trưởng kinh tế và giảm tác động của suy thoái. Trong khi đó, trong thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, chính phủ có thể tập trung vào việc giảm nợ và cân nhắc việc vay thêm tiền.
 • Hỗ Trợ Phát Triển Hạ Tầng: Một phần quan trọng của việc quản lý nợ công là sử dụng tiền vay để phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này bao gồm xây dựng và bảo dưỡng các dự án quan trọng như đường cao tố, cầu cống, cơ sở y tế, trường học và các cơ sở hạ tầng khác.
 • Đảm Bảo An Sinh Xã Hội: Việc quản lý nợ công cũng liên quan đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Chính phủ cần tiêu tốn một phần nguồn lực từ nợ công để cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, chăm sóc người già, và các chương trình an sinh xã hội khác.
 • Hỗ Trợ Các Ngành Kinh Tế: Quản lý nợ công cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các ngành kinh tế quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, và dịch vụ. Việc tài trợ các ngành này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm bất ổn kinh tế trong quốc gia.
 • Đảm Bảo Sự Ổn Định Tài Chính Trong Thời Kỳ Khó Khăn: Trong thời kỳ khó khăn như đại dịch hoặc khủng hoảng tài chính, việc quản lý nợ công cẩn thận có thể giúp đảm bảo sự ổn định tài chính và đảm bảo rằng chính phủ có đủ tài trợ để ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Tóm lại, quản lý nợ công là cần thiết để đảm bảo tài chính quốc gia ổn định, tài chính hiệu quả và giảm nguy cơ rủi ro tài chính.

Trên đây là bài viết Quy định về việc xử lý vi phạm về quản lý nợ công ra sao?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu