Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phu thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 gồm những gì? Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin tổng hợp và chia sẻ

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phu thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018 mới nhất

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phu thuộc giảm trừ gia cảnh

>>Xem thêm: Người phụ thuộc là những ai? Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “con- chưa có CMTND” thì hồ sơ gồm:

+ Giấy khai sinh bản sao của NPT

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “con – đã có CMTND” thì hồ sơ gồm:

+ Giấy khai sinh bản sao của NPT

+ Phô tô CMTND của NPT

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “vợ/chồng” thì hồ sơ gồm:

+ Sổ hộ khẩu phô tô và một số giấy tờ kèm theo

– Nếu NPT có quan hệ với NNT là “cha/mẹ” thì hồ sơ gồm:

+Sổ hộ khẩu phô tô của NPT

+ CMTND phô tô của NPT

Lưu ý khi đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

Bắt đầu từ ngày 12/8/2016, kể từ khi Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực thì khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ làm theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 và Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục và nơi nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc. Với các điểm mới đáng chú ý như sau:

– Bãi bỏ …mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN… ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. (Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư 95/2016/TT-BTC)

– Cá nhân có thể đăng ký người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan thuế (Bằng mẫu 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC )

hoặc thông qua cơ quan chi trả (Bằng mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

  1. Trường hợp 1: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (công ty) trả thu nhập

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập:

Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) cho cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

Các bạn kế toán lưu ý: khi làm 20-ĐKT-TH-TCT các bạn cần chú ý các thông tin trên tờ đăng ký như sau:

– NLĐ phải có mã số thuế TNCN rồi mới được đăng ký NPT.

– Trong phần nội dung có 2 mục: I và II:

+ Nếu người phụ thuộc đã có chứng minh thư nhân dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc đã có mã số thuế người phụ thuộc thì các bạn khai thông tin NPT đó vào mục I.

+ Còn những NPT chưa có chứng minh thư nhân dân (dưới 14 tuổi) hoặc chưa có MST NPT thì khai vào mục II.

– Mục “Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh” (chỉ tiêu 10 hoặc 25): Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Ví dụ: Tại công ty Es-Glocal có nhân viên A: Sinh con từ tháng 4/2016, nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đến T9/2016 bắt đầu đi làm lại và đăng ký người phụ thuộc cho con vào tháng T9/2016.

Vậy chúng ta cần xác định như sau:

+ Đây là người phụ thuộc mới sinh chưa có Chứng minh thư hay MST nên đưa vào Mục II

+ Tháng 4/2016 sinh con: đây là thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (các bạn đưa vào chỉ tiêu 25 là 04/2016)

+ Đăng ký từ tháng nào thì được tính giảm trừ từ tháng đó (Nhân viên A, Đăng ký từ T9/2016 => được tính giảm trừ từ T9/2016). Nhưng đến khi quyết toán được tính giảm trừ từ khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (được tính từ T4/2016)

– Mục “Thời điểm kết thúc giảm trừ” (Chỉ tiêu 11 hoặc 26): ghi Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống. (Tức là nếu bạn đăng ký NPT lần đầu thì bỏ trống mục này)

Chú ý:

+ Nộp hồ sơ chứng minh NPT: Chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu, NNT lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế

* Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

– Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

– Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

2) Trường hợp 2: Cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế – Không thông qua Tổ chức (công ty) chi trả thu nhập.

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc qua mạng trên ứng dụng iHTKK

Bước 1: Vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn trên trình duyệt Internet Explorer, cắm chữ ký số và đăng nhập hệ thống

Bước 2: Đăng ký tờ khai

Vào mục <Tài Khoản> chọn <Đăng ký thêm tờ khai> , trên danh sách tờ khai, chọn <Bảng tổng hợp người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 02/TH>

Bấm <Tiếp tục> để hoàn tất đăng ký

Bước 3: Nộp tờ khai

Người nộp thuế chọn mục <Nộp tờ khai>, bấm vào mục <Nộp tờ khai XML>, hệ thống sẽ chuyển đến chức năng gửi file đính kèm lên.

Bạn bấm vào mục <Chọn tệp tờ khai> để chọn tờ khai mẫu 02/TH đã kết xuất XMK

Sau đó bấm nút <Ký điện tử>, nhập số PIN (Mã này đã được cấp khi cài đặt chữ ký số), bấm <Chấp nhận>

Hệ thống hiện ra thông báo <Ký điện tử thành công>, bấm Ok

Bấm <Nộp tờ khai> để gửi đến cơ quan thuế.

>>Bạn có thểm tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

Trên đây là bài viết Thủ tục hồ sơ đăng ký người phủ thuộc giảm trừ gia cảnh mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng sẽ giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org xin chúc bạn làm tốt công việc kế toán

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu