Trung tâm kế toán hà nội - Dịch vụ kế toán giá rẻ

Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Mô tả nhiệm vụ và công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Mô tả nhiệm vụ và công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Kế toán bán hàng là một công việc khá đơn giản không đòi hỏi nhiều về kỹ năng nghiệp vụ kế toán cũng như kinh nghiệm thực tế. Có lẽ kế toán bán hàng sẽ là vị trí phù hợp với các bạn sinh viên hoặc kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm có thể ửng tuyển xin việc

Nhiệm vụ và công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

 • Ghi chép phản ánh kịp thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp cả về giá trị và số lương hàng bán trên từng mặt hàng, từng địa điểm bán hàng, từng phương thức bán hàng.
 • Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc (theo các của hàng, quầy hàng…).
 • Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ nhằm xác định hiệu quả bán hàng.
 • Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng, quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ…
 • Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ), cho phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác đinh kết quả kinh doanh.
 • Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp để thúc đẩy quá trình bán hàng.
 • Lập báo cáo bán hàng theo quy định: Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên, phân tích doanh số theo mặt hàng, chủng loại, địa điểm, bộ phận… Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng, báo cáo về đối soát với kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng… và các báo cáo khác tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.

Mô tả công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

 • Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • Lập tờ khai hàng hoá mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT
 • Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.
 • Lập hóa đơn tài chính căn cứ theo hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký khi đầy đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.
 • Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .
 • Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn
 • Theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời .
 • Hằng tháng , quý , năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính trong kỳ (theo biểu mẫu của Cơ quan Thuế)
 • Cân đối số thuế đầu ra phải nộp với số thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn cho hợp lý.
 • Sắp xếp lưu trữ, bảo quản hóa đơn tài chính đã sử dụng.
 • Theo dõi, xác nhận và nhắc nhở các khoản tạm ứng nội bộ
 • Lên kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.
 • Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.
 • Các chức năng chính của kế toán bán hàng
 • Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
 • Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
 • Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
 • Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
 • Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp

Ngoài ra kế toán bán hàng còn phải làm các công việc như:

 • Cập nhật giá cả, sản phẩm mới.
 • Làm thẻ VIP khách hàng(nếu có)
 • Tư vấn chăm sóc khách hàng.
 • Làm báo giá, hợp đồng.
 • Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.
 • Hỗ trợ kế toán tổng hợp và thực hiện các yêu cầu khác của ban giám đốc.

Yêu cầu của công việc kế toán bán hàng:

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình .
 • Đức tính thật thà là điều không thể thiếu.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

Trên đây là bài viết Mô tả nhiệm vụ và công việc của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp còn công việc cụ thể sẽ phải phụ thuộc vào công tác tổ chức của từng công ty, doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kế toán bán hàng

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →