Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất

Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất

Bị đóng mã số thuế? Nguyên nhân và cách xử lý khi bị đóng mã số thuế? Bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn không? Bị đóng mã số thuế giám đốc có được mở công ty mới không? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin tổng hợp chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé.

Khái niệm đóng mã số thuế:

Đóng mã số thuế là trường hợp trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, công ty bị ngừng hoạt động do đống mã số thuế, không thể thực hiện các công việc như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh….

Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất

Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp bị đóng mã số thuế:

Doanh nghiệp bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (đóng mã số thuế) khi vi phạm các hành vi sau:

  • Do doanh nghiệp ngừng khai thuế, nộp thuế mà không thông báo với cơ quan thuế.
  • Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, cơ quan thuế gửi công văn thông báo mà không có phản hồi từ phía doanh nghiệp
  • Khi cơ quan thuế kiểm tra không thấy doanh nghiệp hoạt động tại cơ sở đã đăng ký với cơ quan thuế
  • Không nhận được thông báo của Chi cục thuế trực tiếp quản lý
  • Không có bộ phận theo dõi kê khai và nộp thuế để thực hiện những quy định và thông báo của Cơ quan thuế

Trường hợp bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp không được thực hiện những hoạt động sau:

– Không được xuất hóa đơn bán hàng hóa

– Không nộp được tờ khai thuế

– Không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn

– Không nộp được các loại thuế theo hình thức nộp qua mạng

– Bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn không?

Khi đóng MST rồi thì không được phép xuất hóa đơn, hóa đơn được xuất trong trường hợp này thì không có giá trị sử dụng.

Cụ thể Điều 22 TT 39/2014/TT-BTC. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

    Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

    Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

    Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

    Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

Mức phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Theo khoản 5 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC  quy định về việc sử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

– Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cách xử lý khi bị đóng mã số thuế:

– Tìm hiểu lý do bị đóng mã số thuế

– Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế (thay đổi trụ sở nếu không hoạt động tại trụ sở, nộp đầy đủ các loại tờ khai theo quy định)

– Gửi công văn xin mở mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế (mức phạt cao hay thấp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm của người nộp thuế)

– Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp.

Bị đóng mã số thuế giám đốc có được mở công ty mới không?

* Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Luật Quản lý thuế 2006

– Thông tư 166/2013/TT- BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế

– Thông tư 95/2016/TT- BTC về đăng ký thuế

– Thông tư 39/2014/TT- BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ- CP và nghị định số 04/2014/NĐ –CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Đóng mã số thuế là trường hợp trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khoá, công ty bị ngừng hoạt động do đóng mã số thuế, không thể thực hiện các công việc như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,…

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 95/2016/TT- BTC về đăng ký thuế thì: Cơ quan thuế cần xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp về quản lý thuế nhưng người nộp thuế vẫn không nộp hồ sơ khai thuế. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế đã gửi Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ kê khai thuế hai lần mà doanh nghiệp vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

Cơ quan thuế hoàn thành xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các trường hợp phải thực hiện xác minh nêu trên.

Trường hợp kết quả xác minh là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an trên địa bàn) lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản, đồng thời cập nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Thông báo được gửi cho người nộp thuế theo địa chỉ nhận thông báo thuế đã đăng ký và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ký thông báo.

Người nộp thuế bị xử lý vi phạm về sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật có liên quan. Sau thời hạn một năm kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này hoặc phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Điểm 1c Điều 211 Luật doanh nghiệp.

Công ty bạn nợ tờ khai thuế từ quý 4 năm 2017, đây là hành vi vi phạm về kê khai hồ sơ thuế, thông báo thuế nhưng đây không thể là nguyên nhân dẫn đến việc công ty bạn bị đóng mã số thuế; vì sau khi thông báo hai lần mà công ty bạn vẫn chưa nộp tờ khai thuế cơ quan thuế mới thực hiện thủ tục xác minh việc kinh doanh của công ty bạn tại địa chỉ đã đăng ký; sau đó một năm thì mới thực hiện thủ tục chấm dứt mã số thuế.

Tuy nhiên, việc công ty bạn bị đóng mã số thuế có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân khác: có thể là do nhận được thông tin từ tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc công ty bạn không kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký hoặc do văn bản mà cơ quan thuế gửi cho công ty bạn qua đường bưu điện bị trả lại do không có người nhận. Vì công ty bạn không kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký nên sau khi kiểm tra, cơ quan thuế sẽ ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và nếu doanh nghiệp không đăng ký hoạt động trở lại thì một năm sau cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với công ty của bạn.

Khi công ty bạn bị đóng mã số thuế thì sẽ không thể nộp được thuế, không được xuất hoá đơn bán hàng vì theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT- BTC thì việc xuất hoá đơn khi bị đóng mã số thuế là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, ngoài ra công ty bạn sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật không hạn chế, không cấm người đại diện theo pháp luật (giám đốc, tổng giám đốc,..) của công ty bị đóng mã số thuế thực hiện các quyền của mình như quyền tự do kinh doanh các mặt hàng mà pháp luật không cấm,…

Do đó, khi công ty bạn bị đóng mã số thuế do không kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký thì giám đốc của công ty bạn vẫn có quyền thành lập một doanh nghiệp mới.

Trên đây là Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029 – 0941 900 994 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu