Trung tâm kế toán hà nội - Dịch vụ kế toán giá rẻ

Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì?

Công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì?

Công việc của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp là gì? Kế toán tổng hợp cần làm những việc gì trong doanh nghiêp? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé.

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp

 Mô tả công việc kế toán tổng hợp cần làm trong doanh nghiệp

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/ chi tiền,..
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.
 • Theo dõi và quản lý công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Lập và nộp thuế môn bài theo đúng quy định
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành hoặc đơn vị
 • Kiểm tra đối chiếu tổng hợp ,cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan
 • Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan
 • Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ
 • Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp
 • Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị
 • Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
 • In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi
 • In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT TV
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán

Yêu cầu tiêu chuẩn:

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắn vững quy định về thuế, luật định
 • Có khả năng tổ chắc sắp xếp và phân công công việc hợp lý
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán thành thạo

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc kế toán tổng hợp

Để có tìm hiểu thêm kỹ năng làm kế toán thuế, thủ thuật kế toán bạn có thể tham gia một khóa học kế toán thực hành lấy kinh nghiệm đi làm luôn của Trung tâm kế toán Hà Nội

 

Hotline: 0974 975 029 – 0941 900 994 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →