Trung tâm kế toán hà nội - Dịch vụ kế toán giá rẻ

Tài Liệu Kế Toán

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Được quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 mới nhất

Nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) áp dụng cho các thu nhập từ tiền lương, tiền công, phụ cấp của các cá nhân có ký hợp đồng lao động (trên hoặc dưới 3 tháng, Ketoanhn.org xin trình bày một cách chi tiết bao gồm các ví […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo tháng – quý Mẫu 05/KK – TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo tháng – quý Mẫu 05/KK – TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo tháng – quý Mẫu 05/KK – TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Nội dung […]

Xem thêm
Mô tả nhiệm vụ công việc kế toán hành chính sự nghiệp cần phải làm

Mô tả nhiệm vụ công việc kế toán hành chính sự nghiệp cần phải làm

Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp cần làm? Nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp ra sao? Yêu cầu đối với kế toán hành chinh sự nghiệp là gì? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé. Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán […]

Xem thêm
Mô tả công việc kế toán nội bộ cần phải làm trong doanh nghiệp

Mô tả công việc kế toán nội bộ cần phải làm trong doanh nghiệp

Mô tả công việc kế toán nội bộ cần phải làm trong doanh nghiệp? Công việc kế toán phải làm trong doanh nghiệp ra sao? Kế toán nội bộ có cần thiết với doanh nghiệp? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin khai quát công việc kế toán nội bộ cần phải làm trong doanh nghiệp […]

Xem thêm
Hướng dẫn cách hạch toán Sửa chữa tài sản cố định, Nâng cấp tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán Sửa chữa tài sản cố định, Nâng cấp tài sản cố định

Sửa chữa tài sản cố định: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản cố định. Nâng cấp tài sản cố định: là […]

Xem thêm
Hướng dẫn hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định

Thanh lý nhượng bán tài sản cố định cần thủ tục gì? Hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định ra sao? Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin chia sẻ các bạn cùng tham khảo nhé. Tài sản cố định thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn […]

Xem thêm
Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013 mới nhất

Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 45/2013 mới nhất

Để có được khung thời gian trích khâu hao tài sản cố định ta cần nhận biết tài sản cố định Vậy làm sao để nhận biết Tài sản cố định Điều kiện nhận biết tài sản cố định hữu hình: a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử […]

Xem thêm
Thủ tục thanh lý và cách hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý và cách hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý và cách hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp áp dụng theo thông tư 200 và thông tư 133 mới nhất hiện nay. Thanh lý toán sản cố định là gì? Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ […]

Xem thêm
Quy định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất

Quy định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất

Quy định và nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp mới nhất Tiêu chuẩn và nhận biết ghi nhận tài sản cố định được quy định tại Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC: Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một […]

Xem thêm
Tumblr: The easiest way to blog →