Trung tâm kế toán hà nội - Dịch vụ kế toán giá rẻ

Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp.

Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp.

Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là bộ phận vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp. Không chỉ có trách nhiệm quản lý thúc đốc kế toán viên làm việc mà còn tính trách nhiệm trong công việc. Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin tổng hợp và chia sẻ bản mô tả công việc kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp để bạn có thể công tác tốt tránh gặp những sai xót không đáng có.

Bài viết này phù hợp với những kế toán trưởng tại doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, Công ty cổ phần…

 • Kế toán trưởng doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng công ty xây dựng
 • Kế toán trưởng nhà hàng
 • Kế toán trưởng khách sạn
 • Kế toán trưởng công ty sản xuất
 • Kế toán trưởng ngân hàng

Mô tả công việc kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp

Yêu cầu về bằng cấp đối với kế toán trưởng:

 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp hoặc quản trị kinh doanh.
 • Yêu cầu bắt buộc: Phải có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Kinh nghiệm yêu cầu: Có ít nhất 05 năm làm kế toán , trong đó có ít nhất 02 năm đảm nhận vị trí tương đương.
 • Kiến thức Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
 • Kỹ năng Trình bày, đàm phán, thuyết phục. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan. Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại…
 • Khả năng Làm việc độc lập,phân tích và xử lý vấn đề, bao quát vấn đề. Xử lý các xung đột và mâu thuẫn,trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty.
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, chịu được áp lực công việc lớn.

Nhiệm vụ chính của kế toán trưởng:

 • Tổ chức, quản lý phòng kế toán.
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo trình Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát của HĐQT.
 • Phân loại và cung cấp thông tin quản lý.
 • Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

Tìm hiểu thêm: Vai trò chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Những công việc kế toán trưởng cần làm:

Công việc đầu tháng:

 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính tháng.
 • Tóm tắt tình hình thực hiện tháng trước (những vấn đề đã thực hiện và còn tồn tại).
 • Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng.

Công việc hàng ngày:

 • Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký.
 • Tập hợp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và giải quyết các khoản thu,chi.
 • Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ.
 • Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.

Công việc chính kế toán trưởng cần làm:

 • Hướng dẫn  kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho người thừa hành.
 • Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù  hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu  biểu áp dụng, cách  thức  kiểm  soát, quy định hiện hành của nhà nước…)
 • Tham mưu giúp TGĐ Công ty thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính mà HĐQT giao theo quy định của Điều lệ Công ty.
 • Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê
 • Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán của Công ty
 • Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của TGĐ, đồng thời xây dựng các quy định về quản lý tài chính trong doanh nghiệp trình TGĐ ban hành
 • Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng kế toán.
 • Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng.
 • Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.
 • Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê, chính quyền, BQL
 • Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án Kinh doanh trình Ngân hàng khi có yêu cầu.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính công ty: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp…
 • Theo dõi các chương trình bán hàng, hỗ trợ việc tính lương và các chế độ khác cho nhân viên bán hàng.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động SX – KD hàng tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu của BLĐ Công ty tại từng thời điểm.
 • Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD giúp cho BLĐ đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.
 • Cùng với Kế toán Thuế lập BC tài chính thuế hàng năm (Chi nhánh và Công ty).
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Lập báo cáo trình Ban giám đốc Công ty, Giám đốc Tài chính Công ty, Ban kiểm soát của HĐQT
 • Quản lý và điều hành Phòng TCKT. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.
 • Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn
 • Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
 • Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yên cầu quản lý của Công ty.
 • Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ.
 • Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.
 • Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần , theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả .

Trên đây là bài viết Bản mô tả chi tiết những công việc mà kế toán trưởng cần làm trong doanh nghiệp mà Ketoanhn.org  tổng hợp được hi vọng sẽ giúp ích được bạn trong công việc.

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →