Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thông tin chi tiết lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 2 năm 2024

Thông tin chi tiết lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 2 năm 2024

Để có thêm thông tin chi tiết về lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 02 năm 2024 các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Thông tin chi tiết lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 2 năm 2024

Thông tin chi tiết lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 2 năm 2024

  1. Lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 2 năm 2024 chi tiết nhất

Lịch nộp tờ khai thuế trong tháng 2/2024 là một phần quan trọng trong quá trình quản lý thuế của doanh nghiệp và cá nhân. Việc tuân thủ đúng hạn giúp tránh phạt và tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch nộp các loại tờ khai thuế theo quy định của Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019:

–  Tờ Khai Thuế GTGT Tháng 01/2024: Ngày hết hạn nộp là ngày 20/02/2024. Điều này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp và cá nhân phải nộp Tờ khai thuế GTGT cho tháng 01/2024. Việc nộp đúng hạn giúp tránh các vấn đề pháp lý và đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn duy trì được sự tuân thủ theo quy định.

– Tờ Khai Thuế TNCN Tháng 01/2024: Ngày hết hạn nộp cũng là ngày 20/02/2024. Áp dụng cho cá nhân phải nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho tháng 01/2024. Các cá nhân cần đảm bảo rằng mọi thông tin và số liệu trong tờ khai thuế TNCN đều chính xác để tránh sai sót và trục trặc về thuế.

Lưu ý rằng thông tin trên dựa trên quy định của Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019. Do đó, việc theo dõi và tuân thủ theo lịch nộp thuế cũng như bất kỳ thay đổi nào về quy định mới là quan trọng để tránh phạt và tăng cường quản lý tài chính hiệu quả.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, việc liên hệ với cơ quan thuế hoặc tư vấn thuế sẽ giúp đảm bảo rằng mọi thủ tục được thực hiện đúng cách và đúng hạn. Tuân thủ lịch nộp thuế là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính và giữ cho hoạt động kinh doanh diễn ra một cách suôn sẻ.

  1. Quy định của pháp luật về địa điểm nộp tờ khai thuế

Theo Điều 45 của Luật Quản lý thuế 2019, quy định về địa điểm nộp tờ khai thuế là một phần quan trọng giúp định rõ trách nhiệm và thuận tiện cho người nộp thuế. Dưới đây là chi tiết về quy định này:

– Nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Người nộp thuế cần nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của họ. Điều này đảm bảo sự giao tiếp trực tiếp và hiệu quả trong việc xử lý thông tin thuế. Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp là một quy định quan trọng trong hệ thống thuế, đóng vai trò quyết định đối với sự minh bạch, chính xác và tính công bằng trong quá trình quản lý thuế.

Quy định này không chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp mang lại ưu điểm của giao tiếp trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Điều này giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu các hiểu lầm, sai sót có thể xảy ra trong quá trình truyền đạt thông tin qua các kênh trung gian.

– Nộp theo cơ chế một cửa liên thông: Trong trường hợp áp dụng cơ chế một cửa liên thông, người nộp thuế sẽ nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của cơ chế này. Điều này nhằm tối ưu hóa quá trình nộp thuế và giảm bớt khó khăn cho người nộp.

– Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu: Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ tuân theo quy định của Luật Hải quan 2014. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình nộp thuế liên quan đến thương mại quốc tế diễn ra đúng cách.

– Chính phủ quy định địa điểm nộp đối với các trường hợp đặc biệt: Chính phủ sẽ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp như người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh, và nhiều trường hợp khác.

– Các trường hợp khác: Đối với các trường hợp như người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu từ đất; cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân; thực hiện khai thuế thông qua giao dịch điện tử và các trường hợp cần thiết khác, chính phủ cũng sẽ quy định địa điểm nộp thích hợp.

Việc quy định rõ ràng về địa điểm nộp tờ khai thuế giúp tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Đồng thời, sự linh hoạt trong việc áp dụng các quy định này cũng đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quá trình quản lý thuế.

  1. Quy định của pháp luật về việc gia hạn nộp tờ khai thuế

Quy định về gia hạn nộp tờ khai thuế, như được mô tả chi tiết tại Điều 46 của Luật Quản lý thuế 2019, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính linh hoạt và công bằng trong quá trình quản lý thuế, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp và bất ngờ.

Dưới đây là điểm mạnh và chi tiết của quy định này:

– Lợi ích của gia hạn: Quy định về gia hạn nộp tờ khai thuế đặt ra để bảo vệ lợi ích của người nộp thuế khi họ gặp phải các tình huống không lường trước được như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, hoặc tai nạn bất ngờ. Điều này giúp người nộp thuế không bị áp đặt các hình phạt do việc không nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn.

– Thời gian gia hạn hợp lý: Thời gian gia hạn được quy định có sự cân nhắc đặc biệt, không quá lớn để đảm bảo rằng quá trình quản lý thuế không bị kéo dài quá mức, nhưng đủ để người nộp thuế có thể tổ chức và nộp đúng hạn sau khi vượt qua tình huống khẩn cấp.

– Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp quyết định: Quy định rõ ràng người quyết định việc gia hạn là thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quyết định này.

– Điều kiện gia hạn: Người nộp thuế cần đáp ứng điều kiện cụ thể để được gia hạn. Việc gửi văn bản đề nghị gia hạn trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, kèm theo lý do đề nghị và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã là điều kiện quan trọng. Một trong những điều kiện quan trọng là người nộp thuế cần phải gửi văn bản đề nghị gia hạn trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Điều này đặt ra yêu cầu về sự tích cực và sự chuẩn bị từ phía người nộp thuế, giúp cơ quan thuế có thời gian và thông tin đầy đủ để xem xét và đưa ra quyết định.

Văn bản đề nghị gia hạn cần kèm theo lý do đề nghị một cách chi tiết và minh bạch. Người nộp thuế cần mô tả rõ về tình hình khẩn cấp, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, hoặc tai nạn bất ngờ mà họ đang phải đối mặt. Sự minh bạch này giúp cơ quan thuế đánh giá đúng tình hình và đưa ra quyết định hợp lý. Một yếu tố quan trọng khác là sự xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã về tình hình khẩn cấp mà người nộp thuế đang đối mặt. Sự xác nhận này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính hợp lý và chân thực của lý do đề nghị gia hạn.

Thời hạn gia hạn cũng được quy định cụ thể và hợp lý. Việc thời gian gia hạn không quá lớn giúp tránh tình trạng lạm dụng quy định và đảm bảo rằng người nộp thuế sẽ nhanh chóng quay trở lại quy trình nộp thuế sau khi vượt qua khó khăn.

– Phản hồi nhanh chóng của cơ quan thuế: Quy định rõ thời hạn 03 ngày làm việc để cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn ngắn giúp đảm bảo rằng người nộp thuế sẽ nhanh chóng biết kết quả và có thể tổ chức lại quy trình nộp thuế của mình.

Như vậy quy định về gia hạn nộp tờ khai thuế không chỉ là một biện pháp bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống thuế linh hoạt và phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp và cá nhân.

Trên đây là bài viết Thông tin chi tiết lịch nộp các loại tờ khai thuế vào tháng 2 năm 2024 mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu