Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thời điểm và biên pháp tiêu hủy biên lai đặt in bị sai theo đúng quy định

Thời điểm và biên pháp tiêu hủy biên lai đặt in bị sai theo đúng quy định

Thời điểm và biên pháp tiêu hủy biên lai đặt in bị sai theo đúng quy định ra sao các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểm thêm trong bài viết dưới dây nhé.

Thời điểm và biên pháp tiêu hủy biên lai đặt in bị sai theo đúng quy định

Thời điểm và biên pháp tiêu hủy biên lai đặt in bị sai theo đúng quy định

>>Xem thêm: Thủ tục hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử có phải là một không?

  1. Những biện pháp tiêu hủy biên lai đặt in được thực hiện?

Việc tiêu hủy biên lai đặt in được thực hiện thông qua một số biện pháp cụ thể, nhằm đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trên biên lai đã bị vô hiệu hóa và không thể tái sử dụng. Quy định về việc tiêu hủy biên lai này được đề cập tại khoản 2 Điều 39 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

– Đầu tiên, để tiêu hủy biên lai tự in và biên lai đặt in, có thể áp dụng các biện pháp như đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc sử dụng hình thức tiêu hủy khác, nhưng phải đảm bảo rằng biên lai đã bị tiêu hủy không thể khôi phục lại được các thông tin và số liệu trên đó. Những biện pháp này đảm bảo tính toàn vẹn của biên lai và ngăn chặn việc sử dụng lại các thông tin quan trọng có trên đó.

– Thứ hai, để tiêu hủy biên lai điện tử, cần thực hiện các biện pháp đảm bảo rằng biên lai điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong biên lai điện tử đó. Trường hợp biên lai điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán và không có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, biên lai điện tử có thể được tiêu hủy. Tuy nhiên, việc tiêu hủy biên lai điện tử không được phép ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các biên lai điện tử chưa hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

– Đối với quy trình và thủ tục tiêu hủy biên lai, cần tuân thủ các quy định cụ thể. Thời hạn tiêu hủy biên lai phải chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Điều này đảm bảo rằng việc tiêu hủy biên lai được thực hiện đúng thời hạn và không để kéo dài quá mức cho phép.

Tóm lại, việc tiêu hủy biên lai đặt in được thực hiện thông qua các biện pháp như đốt cháy, cắt, xé nhỏ và hình thức tiêu hủy khác. Điều quan trọng là đảm bảo rằng biên lai đã bị tiêu hủy không thể sử dụng lại các thông tin và số liệu trên đó. Việc tiêu hủy biên lai điện tử cũng phải đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống thông tin và không ảnh hưởng đến các biên lai điện tử chưa hủy. Quy trình và thủ tục tiêu hủy biên lai cũng cần tuân thủ quy định về thời hạn và thông báo đến cơ quan thuế quản lý.

  1. Thời điểm nào phải thực hiện tiêu hủy đối với biên lai đặt in bị in sai?

Quy định về thời điểm tiêu hủy biên lai đặt in bị in sai được đề ra trong Khoản 1 Điều 39 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Theo quy định, có các trường hợp cụ thể mà biên lai đặt in bị in sai, in trùng hoặc in thừa phải được tiêu hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in biên lai thu phí hoặc lệ phí.

– Trường hợp đầu tiên là khi biên lai đặt in bị in sai, tức là thông tin trên biên lai không chính xác hoặc bị thiếu sót. Điều này đòi hỏi tiêu hủy biên lai trước khi hợp đồng đặt in biên lai thu phí hoặc lệ phí được chấm dứt. Việc tiêu hủy biên lai đảm bảo rằng không có biên lai nào bị sử dụng với thông tin không chính xác hoặc thiếu sót, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thu phí, lệ phí.

– Trường hợp thứ hai là khi các đơn vị kế toán đã lập biên lai và có sự cần thiết tiêu hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. Điều này đảm bảo rằng các biên lai đã lập không còn giá trị hoặc không đáp ứng được yêu cầu kế toán, và việc tiêu hủy sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

– Trường hợp thứ ba là khi tổ chức thu phí hoặc lệ phí không tiếp tục sử dụng các loại biên lai mà họ đã có, nhưng không cần tiêu hủy ngay lập tức. Việc tiêu hủy biên lai trong trường hợp này đảm bảo rằng không có biên lai nào bị sử dụng một cách trái phép hoặc không đáng được sử dụng.

– Cuối cùng, các loại biên lai chưa lập nhưng là vật chứng trong các vụ án sẽ không được tiêu hủy mà sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, theo quy định của Nghị định, trường hợp biên lai đặt in bị in sai phải được tiêu hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in biên lai thu phí hoặc lệ phí. Việc tiêu hủy này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thu phí, lệ phí và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

  1. Có cần phải thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai khi tổ chức thu phí, lệ phí không?

Vấn đề về việc có cần thiết thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai trong tổ chức thu phí, lệ phí đã được quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo quy định này, tổ chức thu phí, lệ phí phải tuân thủ một số quy trình và thủ tục cụ thể để tiêu hủy biên lai.

– Trước tiên, thời hạn tiêu hủy biên lai chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong trường hợp cơ quan thuế thông báo rằng biên lai đã hết giá trị sử dụng, tổ chức thu phí, lệ phí phải tiến hành tiêu hủy biên lai và gửi báo cáo tới cơ quan thuế. Báo cáo này bao gồm thông tin về tên cơ quan thu phí, lệ phí và mã số thuế (nếu có), địa chỉ cơ quan, phương pháp tiêu hủy biên lai, thời gian tiêu hủy, tên loại biên lai, ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu và số biên lai từ số đến số, và số lượng biên lai. Thời hạn tiêu hủy biên lai trong trường hợp này là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo về việc hết giá trị sử dụng của biên lai.

– Thứ hai, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập Bảng kiểm kê biên lai cần tiêu hủy. Bảng kiểm kê này phải ghi chi tiết về tên biên lai, ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu và số biên lai cần tiêu hủy (từ số đến số) hoặc kê chi tiết từng số biên lai nếu số biên lai cần tiêu hủy không liên tục.

– Thứ ba, tổ chức thu phí, lệ phí phải thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai. Hội đồng này phải bao gồm đại diện lãnh đạo và đại diện bộ phận kế toán của tổ chức thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Quy định này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình tiêu hủy biên lai.

– Thứ tư, các thành viên của Hội đồng tiêu hủy biên lai phải ký vào biên bản tiêu hủy biên lai và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp xảy ra sai sót.

Cuối cùng, hồ sơ tiêu hủy biên lai phải bao gồm Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai, Bảng kiểm kê biên lai cần tiêu hủy, biên bản tiêu hủy biên lai, và thông báo kết quả tiêu hủy biên lai. Tóm lại, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tổ chức thu phí và lệ phí cần thiết phải thành lập Hội đồng tiêu hủy biên lai.

>>Xem thêm: Thủ tục cần làm khi tiêu hủy hàng hóa bị hư hỏng theo quy định luật thuế?

Trên đây là bài viết Thời điểm và biên pháp tiêu hủy biên lai đặt in bị sai theo đúng quy định mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu