Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8% hay 10%

Thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8% hay 10%

Từ ngày 1/7/2023, thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) được điều chỉnh từ 10% xuống còn 8% đối với một số mặt hàng, dịch vụ cụ thể. Hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu về thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8% hay 10%.

Thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8% hay 10%

Thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8% hay 10%

>>Xem thêm:Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT khi giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

  1. Hoá đơn lập VAT 8% hay 10% vào thời điểm như thế nào?

Theo quy định, việc áp dụng mức thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) 8% hay 10% trong hóa đơn lập trước hay ký sau phụ thuộc vào loại hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2023 trở đi, áp dụng mức thuế suất khác nhau theo quy định.

Căn cứ vào Điều 8 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, việc xác định thời điểm áp dụng thuế GTGT được quy định như sau:

+ Bán hàng hóa: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

+ Cung ứng dịch vụ: Thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

+ Cung ứng dịch vụ viễn thông: Thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhưng không quá 02 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

+ Cung cấp điện, nước sạch: Thời điểm ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.

+ Kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê: Thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng.

+ Xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu: Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

+ Nhập khẩu hàng hóa: Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đây là những quy định cơ bản về việc xác định thời điểm áp dụng thuế GTGT đối với các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Do đó, để biết chính xác mức thuế GTGT áp dụng cho một loại hàng hóa hay dịch vụ cụ thể, cần xem xét các quy định chi tiết trong lĩnh vực tương ứng hoặc tư vấn từ cơ quan thuế có thẩm quyền.

>>Xem thêm: “Lỡ” xuất hóa đơn 10% khi được giảm thuế VAT còn 8%  phải làm gì?

  1. Quy định thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ như thế nào?

Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định thời điểm lập hóa đơn trong trường hợp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ như sau:

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, bất kể đã thu tiền hay chưa. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu tiền hay chưa. Trong trường hợp người cung cấp dịch vụ đã thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ, thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm thu tiền đặt cọc/tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ như kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm định giá, tư vấn giám sát, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự án đầu tư xây dựng).

Trong trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ, mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn tương ứng cho khối lượng và giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao. Đối với các trường hợp đặc thù khác, thời điểm lập hóa đơn được xem tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Dựa trên quy định trên, trong trường hợp lập hóa đơn trước ngày 01/07/2023 nhưng ký sau ngày 01/7/2023, thuế suất được xác định như sau:

+ Đối với trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đã thu tiền trước hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ và đã lập hóa đơn trước ngày 01/7/2023, nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 01/7/2023, phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/7/2023 sẽ áp dụng thuế suất 10%.

+ Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán và được lập hóa đơn sau ngày 01/7/2023, áp dụng thuế suất 8%.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã lập hóa đơn, hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao trước ngày 01/7/2023 nhưng ký sau ngày 01/7/2023, áp dụng thuế suất 10% và bị phạt lập hóa đơn sai thời điểm.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, nước, viễn thông, logistic, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Trong trường hợp này, áp dụng thuế suất 8% và không bị phạt lập hóa đơn sai thời điểm (theo Công văn 2688/BTC-TCT ngày 23/2/2022, Công văn 3522/TCT-CS ngày 22/9/2022).

Tổng kết lại, Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định rõ thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Các trường hợp đặc thù cần xem xét thời điểm lập hóa đơn theo quy định chi tiết. Đối với những trường hợp lập hóa đơn trước ngày 01/07/2023 nhưng ký sau ngày 01/7/2023, áp dụng thuế suất và phạt lập hóa đơn sai thời điểm tương ứng. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định về thuế đối với việc kinh doanh, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.

>>Xem thêm: Lỡ xuất hóa đơn VAT 10% khi có chính sách giảm thuế có bị phạt không?

  1. Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt như thế nào?

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo mức độ vi phạm nếu lập hóa đơn sai thời điểm. Cụ thể, hình phạt sẽ được áp dụng như sau:

– Trường hợp lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không gây chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ, doanh nghiệp sẽ bị cảnh cáo. Đây là một hình phạt nhẹ nhưng đánh dấu sự cảnh báo đối với hành vi vi phạm.

– Trường hợp lập hóa đơn sai thời điểm nhưng không gây chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp sẽ bị phạt một khoản tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Đây là mức phạt tương đối cao hơn so với cảnh cáo, nhằm coi trọng việc tuân thủ đúng thời điểm lập hóa đơn.

– Trường hợp lập hóa đơn sai thời điểm, trừ hai trường hợp được nêu ở trên, doanh nghiệp sẽ bị phạt một khoản tiền từ 4 đến 8 triệu đồng. Đây là mức phạt cao nhất trong các trường hợp vi phạm lập hóa đơn sai thời điểm, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định.

– Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp cũng phải sửa chữa hóa đơn sai thời điểm và thực hiện các nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Đồng thời, quy định cũng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo và giải trình lỗi vi phạm này cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền.

Điều này cho thấy, việc lập hóa đơn đúng thời điểm là một yêu cầu quan trọng trong quá trình kinh doanh và nộp thuế của doanh nghiệp. Vi phạm trong việc lập hóa đơn có thể gây ảnh hưởng đến công tác thuế và tạo ra hậu quả pháp lý và tài chính đối với doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần chú trọng và tuân thủ đúng quy định về lập hóa đơn để tránh sự cố và hậu quả không mong muốn.

  1. Có bị phạt khi xuất hóa đơn sai thuế suất không?

Hiện tại, chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xuất hóa đơn sai thuế suất. Tuy nhiên, việc xuất hóa đơn sai thuế suất có thể dẫn đến việc kê khai thuế sai và có thể bị phạt do vi phạm này.

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm được quy định như sau:

+ Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

+ Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế sẽ bị phạt từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng.

+ Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế sẽ bị phạt từ 5 đến 8 triệu đồng và buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế.

+ Đối với trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được giảm, mức phạt là 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một số hành vi khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị xử phạt về hành vi trốn thuế nếu lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, nếu người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện, thì không sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tóm lại, việc xuất hóa đơn sai thuế suất có thể không bị xử phạt vi phạm hành chính trực tiếp, nhưng có thể bị xử phạt về các hành vi liên quan. Mức phạt đối với hành vi liên quan đến việc xuất hóa đơn sai thuế suất thường cao hơn so với mức phạt đối với hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm.

Trên đây là bài viết Thời điểm lập hóa đơn để giảm thuế GTGT xuống 8% hay 10% mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu