Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu?

Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu?

Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu?

Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu?

  1. Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu?

Khi một cá nhân cho thuê tài sản và nhận được thanh toán tiền trước cho nhiều năm, thì thời điểm khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ phụ thuộc vào quy định tại điểm b và điểm d của Điều 9 trong Thông tư 40/2021/TT-BTC. Theo đó:

– Cá nhân cho thuê tài sản có thể lựa chọn cách tính thuế dựa trên từng kỳ thanh toán (mỗi kỳ thanh toán được xác định bắt đầu từ thời điểm bắt đầu thời hạn thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc tính thuế theo năm dương lịch. Cá nhân có thể khai thuế cho từng hợp đồng riêng biệt hoặc tổng hợp nhiều hợp đồng trong một tờ khai thuế, nếu tài sản cho thuê nằm trong phạm vi quản lý của cùng một cơ quan thuế.

– Trong trường hợp bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm, cá nhân cho thuê tài sản sẽ phải thực hiện khai thuế và nộp thuế một lần cho toàn bộ doanh thu được trả trước. Số tiền thuế phải nộp một lần này sẽ bằng tổng số thuế phải nộp cho mỗi năm theo lịch dương, như quy định. Nếu có sự thay đổi trong hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi về doanh thu chịu thuế, kỳ thanh toán, hoặc thời hạn thuê, cá nhân phải thực hiện điều chỉnh và bổ sung theo quy định của Luật Quản lý Thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi.

Như vậy thì cá nhân cho thuê tài sản được bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm có thể lựa chọn khai thuế khi nhận thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Trong trường hợp này, cá nhân sẽ phải khai thuế và nộp thuế một lần cho toàn bộ doanh thu được trả trước, với số tiền thuế phải nộp là tổng của các khoản thuế theo năm dương lịch như quy định. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi về doanh thu chịu thuế, kỳ thanh toán, hoặc thời hạn thuê, cá nhân cần phải điều chỉnh và bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019.

>>Xem thêm: Cá nhân có phải khai thuế khi cho thuê tài sản trực tiếp hay không?

2. Hồ sơ khai thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế gồm những gì?

Hồ sơ khai thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp là một phần quan trọng trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế. Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, các tài liệu sau cần được bao gồm trong hồ sơ này:

– Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản: Đây là một biểu mẫu chứa thông tin chi tiết về thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. Trong biểu mẫu này, cá nhân cần cung cấp thông tin về các khoản thu nhập, các khoản chi phí liên quan và các thông tin khác cần thiết để tính toán số thuế phải nộp.

– Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản: Đối với các trường hợp cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp và đây là lần đầu tiên khai thuế, phụ lục này cần được điền theo mẫu số 01-1/BK-TTS. Phụ lục này chứa thông tin chi tiết về các hợp đồng thuê tài sản, bao gồm các thông tin về bên cho thuê, bên thuê, điều khoản hợp đồng và các điều khoản khác liên quan.

– Bản sao hợp đồng thuê tài sản và phụ lục hợp đồng: Đây là bản sao của hợp đồng thuê tài sản, cũng như bất kỳ phụ lục nào liên quan đến hợp đồng này. Nếu đây là lần đầu tiên khai thuế của hợp đồng hoặc có sự thay đổi trong hợp đồng, các phụ lục này cần được bao gồm trong hồ sơ khai thuế.  Bản sao hợp đồng thuê tài sản và phụ lục hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình khai thuế TNCN của cá nhân cho thuê tài sản.

Đây không chỉ là bản sao của tài liệu pháp lý, mà còn là bằng chứng về mối quan hệ hợp đồng giữa bên cho thuê và bên thuê, cũng như các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng. Trong hồ sơ khai thuế, bản sao hợp đồng thuê tài sản cùng với các phụ lục liên quan đến hợp đồng này giúp cơ quan thuế có cái nhìn toàn diện về mọi chi tiết liên quan đến việc cho thuê tài sản. Nếu đây là lần đầu tiên cá nhân khai thuế cho hợp đồng hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào trong hợp đồng, việc bao gồm các phụ lục này trong hồ sơ khai thuế là cực kỳ quan trọng.

– Bản sao Giấy ủy quyền: Trong trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho một đại diện hợp pháp để thực hiện thủ tục khai, nộp thuế, bản sao của giấy ủy quyền cần được bao gồm trong hồ sơ. Đảm bảo rằng đại diện hợp pháp được ủy quyền có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế TNCN.

Các cơ quan thuế có quyền yêu cầu cá nhân xuất trình bản chính của các tài liệu để đối chiếu và xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản gốc.Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng đắn các quy định thuế.

3. Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế tại đâu?

Khi cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp quyết định khai thuế với cơ quan thuế, việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN đòi hỏi sự chú ý đến địa điểm nộp thích hợp. Quy định về nơi nộp hồ sơ này được rõ ràng và chi tiết trong khoản 2 Điều 14 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, tuân thủ theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Theo đó

– Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản (trừ bất động sản tại Việt Nam): Trong trường hợp này, cá nhân nên nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp tại địa phương mà họ cư trú. Đảm bảo rằng hồ sơ được chuyển giao và xử lý tại cơ quan thuế gần nhất với nơi cư trú của cá nhân. Trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản, trừ các thu nhập từ bất động sản tại Việt Nam, quy trình nộp hồ sơ khai thuế TNCN đòi hỏi sự chú ý đến địa điểm nộp thích hợp.

Theo quy định, cá nhân nên nộp hồ sơ này tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp tại địa phương mà họ cư trú. Việc nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế địa phương cư trú của cá nhân mang lại một số lợi ích đáng kể. Đầu tiên và quan trọng nhất, đó là sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Khi cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế gần nhất với nơi cư trú của mình, họ không cần phải di chuyển xa để thực hiện thủ tục nộp thuế. Giúp tiết kiệm được thời gian và công sức cho cá nhân, đặc biệt là những người có lịch trình bận rộn.

– Cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản tại Việt Nam: Trong trường hợp này, cá nhân cần nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp tại địa phương có bất động sản mà họ đang cho thuê. Đảm bảo rằng cơ quan thuế đang xử lý hồ sơ có kiến thức chuyên môn về tài sản cụ thể mà cá nhân đang cho thuê.

Theo đó, việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp tại địa phương có bất động sản mà cá nhân đang cho thuê không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quy trình thu thuế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các vấn đề pháp lý và thủ tục liên quan đến bất động sản cụ thể. Nâng cao hiệu quả quản lý thuế và xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Lưu ý rằng thời hạn nộp thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế phải được tuân thủ chặt chẽ. Thời hạn nộp này thường là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trong trường hợp cần khai bổ sung hồ sơ, thì thời hạn nộp thuế sẽ tùy thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót.

Như vậy thì việc chọn đúng địa điểm nộp hồ sơ khai thuế TNCN là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp. Bằng cách tuân thủ đúng quy định và nộp đúng địa điểm, cá nhân sẽ đảm bảo được tính chính xác và đúng thời hạn của các khoản thuế phải nộp.

Trên đây là  bài viết Thời điểm khai thuế khi cho thuê tài sản được trả trước nhiều năm là bao nhiêu? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu