Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào?

Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào?

Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào?

Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào?

  1. Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào?

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 153/2011/TT-BTC thì đối với việc xử lý hồ sơ khai thuế của tổ chức, việc làm rõ một số chỉ tiêu liên quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình xác định và tính toán thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình này, cơ quan Tài nguyên và Môi trường được giao trách nhiệm đặc biệt để xác nhận và chấp thuận thông tin trước khi gửi đến cơ quan Thuế. Điều này giúp đảm bảo rằng các thông số liên quan đến thuế được xác nhận và chấp thuận đầy đủ, đồng thời tạo ra một quy trình hồ sơ khai thuế hiệu quả và minh bạch trong quá trình quản lý thuế của tổ chức.

Hàng năm, quy trình khai thuế của NNT trở nên dễ dàng hơn khi không có sự thay đổi nào về Người Nộp Thuế (NNT) và các yếu tố ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra các biến động liên quan đến thông tin Người Nộp Thuế, NNT sẽ cần thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ thuế theo quy định trong Thông tư này, và thời hạn cho công việc này là 30 ngày kể từ ngày xảy ra các sự kiện đó.

Nếu có bất kỳ yếu tố nào dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp (ngoại trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế), NNT cũng phải thực hiện quy trình kê khai và nộp hồ sơ thuế trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày xảy ra các yếu tố tác động. Điều này giúp bảo đảm rằng quá trình khai thuế được thực hiện đúng thời hạn, đồng thời tối ưu hóa tính chính xác và minh bạch trong quản lý thuế của NNT.

Quy trình kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được áp dụng đặc biệt cho đất ở, tạo nên một cơ chế linh hoạt và hiệu quả. Người Nộp Thuế (NNT) thuộc diện phải thực hiện kê khai tổng hợp theo quy định tại Thông tư này, họ cần tiến hành việc lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế theo lựa chọn và đăng ký của họ.

Quá trình này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc kê khai thuế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho NNT khi được phép chọn địa điểm thuận tiện để thực hiện thủ tục. Điều này không chỉ giúp họ tiết kiệm thời gian mà còn tối ưu hóa quá trình quản lý thuế, đồng thời thúc đẩy sự hiệu quả trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với đất ở phi nông nghiệp.

>>Xem thêm: Cách hạch toán Thuế tài nguyên thuế nhà đất, tiền thuê đất

  1. Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi kê khai tổng hợp

Điều 15 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định trong quá trình thực hiện khai thuế hàng năm đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ đầy đủ và chính xác là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm quản lý thuế một cách minh bạch và hiệu quả. Để thực hiện nghĩa vụ này, NNT cần chuẩn bị một bộ hồ sơ toàn diện, gồm có:

– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Đối với hộ gia đình và cá nhân, việc sử dụng mẫu số 01/TK-SDDPNN theo quy định của Thông tư này là bước quan trọng. Trong trường hợp tổ chức, mẫu số 02/TK-SDDPNN cũng cần được áp dụng theo hướng dẫn của Thông tư.

– Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế: Bao gồm những văn bản quan trọng như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, cũng như quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có): Điều này đảm bảo rằng các tài liệu xác nhận đối tượng được miễn hoặc giảm thuế được nắm bắt đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Quy trình này không chỉ là việc tuân thủ các quy định pháp luật mà còn là cơ hội để NNT tối ưu hóa quy trình khai thuế, giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự hiệu quả trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan đến việc sử dụng đất phi nông nghiệp.

* Trong quá trình thực hiện việc khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của quy trình, hồ sơ cần bao gồm một thành phần quan trọng, đó là:

– Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Sử dụng mẫu số 03/TKTH-SDDPNN theo hướng dẫn và quy định của Thông tư này. Tờ khai này không chỉ là công cụ để ghi nhận thông tin liên quan đến sử dụng đất, mà còn là phương tiện để thể hiện đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến việc tính toán thuế, tạo ra một hồ sơ đồng bộ và rõ ràng.

– Quá trình này không chỉ giúp NNT đáp ứng các nghĩa vụ khai thuế một cách hiệu quả mà còn tăng cường sự minh bạch và chính xác trong quản lý thuế đất phi nông nghiệp. Sự áp dụng của mẫu số 03/TKTH-SDDPNN giúp hệ thống hóa thông tin, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa quá trình làm việc, mang lại sự thuận lợi và hiệu suất trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế đất.

  1. Người nộp thuế có diện tích đất chịu thuế vượt hạn mức phải thực hiện kê khai tổng hợp?

Điều 8 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định nguyên tắc tính thuế:

– Định rõ số thuế phải nộp tại mỗi tỉnh: Trong quá trình quản lý và thu hộ thuế, nguyên tắc cơ bản là xác định một cách rõ ràng số thuế mà mỗi người nộp thuế phải chịu trách nhiệm đối với một (01) tỉnh cụ thể. Điều này nhấn mạnh cam kết của hệ thống thuế trong việc xác định và áp dụng mức thuế theo đúng quy định của từng địa phương. Việc cụ thể hóa số thuế phải nộp tại mỗi tỉnh giúp tối ưu hóa quản lý thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để nắm bắt và hiểu rõ về nghĩa vụ thuế của họ. Điều này còn giúp xây dựng một hệ thống thuế minh bạch, minh bạch và công bằng, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực và đáng tin cậy.

– Trong trường hợp người nộp thuế sở hữu đất thuộc diện chịu thuế tại nhiều quận, huyện trong phạm vi một (01) tỉnh, việc xác định số thuế phải nộp trở nên chi tiết và linh hoạt hơn. Cụ thể, số thuế phải nộp sẽ được xác định cho từng thửa đất tại cơ quan Thuế địa phương nơi có đất chịu thuế. Nếu người nộp thuế sở hữu thửa đất vượt quá hạn mức hoặc tổng diện tích đất chịu thuế vượt quá hạn mức tại địa phương có quyền sử dụng đất, họ sẽ phải thực hiện quy trình kê khai tổng hợp tại cơ quan Thuế theo lựa chọn của họ, như được quy định tại Điều 16 trong Thông tư này. Quy định này không chỉ tăng cường tính minh bạch và chính xác trong quy trình đóng thuế đất mà còn mang lại sự linh hoạt cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của họ, tạo điều kiện thuận lợi và minh bạch trong quản lý thuế đất tại mức địa phương.

– Trong việc quản lý nghệ thuật thuế, quy trình đối với sự thay đổi về người nộp thuế trong năm đòi hỏi một cơ chế linh hoạt và chi tiết để đảm bảo sự chính xác và công bằng. Khi xảy ra sự thay đổi này, việc tính toán số thuế phải nộp cho mỗi người nộp thuế sẽ được khởi đầu kể từ tháng phát sinh sự thay đổi. Trong trường hợp xuất hiện các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế trong năm, với điều kiện trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế, thì quy định về xác định số thuế phải nộp cũng sẽ được áp dụng từ tháng phát sinh sự thay đổi. Điều này mang lại sự minh bạch và linh hoạt trong việc thực hiện các biện pháp điều chỉnh và đảm bảo rằng mọi thay đổi trong căn cứ tính thuế được theo dõi và áp dụng một cách kịp thời.

Qua quy định chi tiết này, quá trình thuế trở nên không chỉ là quy tắc mà còn là sự linh hoạt và hiệu quả, tạo điều kiện cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế để tương tác và thích ứng với bất kỳ thay đổi nào trong quá trình nộp thuế trong năm.

Trên đây là bài viết Quy định kê khai tổng hợp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng loại đất nào? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu