Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn được không?

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn được không?

Theo quy định mới của Luật Quản lý thuế 2019 thì hộ kinh doanh có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp khoán như trước đây hoặc nộp thuế theo phương pháp kê khai. Vậy hộ kinh doanh theo phương pháp thuế khoán có xuất hóa đơn được không? Hãy cùng Kế Toán hà nội tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn được không?

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn được không?

>>Xem thêm: Thuế khoán là gì? Cách tính thuế theo phương pháp khoán

  1. Khái quát về phương pháp thuế khoán

Thuế khoán là một hình thức thuế tổng cố định áp dụng cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, vì mức thuế này thấp và khó xác định cụ thể. Cơ quan thuế có thẩm quyền xác định mức thuế dựa trên hồ sơ tự khai của người nộp thuế, ý kiến tư vấn từ Hội đồng tư vấn thuế cấp xã và thông tin từ cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.

Ngoài ra, khi áp dụng thuế khoán còn liên quan đến một số thuật ngữ khác như sau:

– Phương pháp khoán là phương pháp tính toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, dựa trên tỷ lệ từ doanh thu mà cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán.

– Mức thuế khoán là số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách phải được hộ và cá nhân kinh doanh nộp dựa trên phương pháp khoán do cơ quan thuế xác định.

Theo khoản 8 Điều 3 và Điều 7 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, và chứng từ, trừ hai trường hợp sau:

– Hộ và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai (hộ và cá nhân kinh doanh quy mô lớn hoặc hộ và cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp theo phương pháp kê khai).

– Cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh (cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định như kinh doanh lưu động, cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân, …).

Vì vậy, so với trước ngày 01/8/2021, hiện nay có thể giảm số lượng hộ và cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán do phải áp dụng hoặc lựa chọn phương pháp kê khai.

  1. Những lưu ý khi áp dụng phương pháp thuế khoán

– Hộ và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không cần thực hiện chế độ kế toán.

– Hộ sử dụng phương pháp khoán và sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, hợp đồng, chứng từ, và hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi yêu cầu cấp và bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

– Mức doanh thu cần nộp thuế khoán là trên 100 triệu đồng/năm (theo lịch dương).

– Thuế khoán được xác định dựa trên các căn cứ sau đây:

  • Hồ sơ khai thuế do hộ khoán tự kê khai dựa trên doanh thu dự kiến và mức thuế khoán của năm tính thuế.
  • Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.
  • Ý kiến tư vấn từ Hội đồng tư vấn thuế cấp xã (xã, phường, thị trấn).
  • Kết quả công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, hộ khoán và các tổ chức, cá nhân khác.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho hộ khoán:

  • Thời hạn cuối cùng là ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
  • Trường hợp hộ khoán mới bắt đầu kinh doanh (bao gồm cả hộ chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, hoặc hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm, thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho hộ khoán là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế hoặc thay đổi ngành nghề hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.
  • Đối với trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp và bán lẻ theo từng lần phát sinh, thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế muộn nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu yêu cầu sử dụng hóa đơn.
  1. Hộ kinh doanh theo phương pháp thuế khoán có xuất hóa đơn được không?

Hóa đơn bán hàng là tài liệu được sử dụng để ghi nhận việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho cá nhân và tổ chức, theo phương pháp trực tiếp tính thuế. Hóa đơn bán hàng được coi là chứng từ chính để thực hiện việc hạch toán trong kế toán. Đồng thời, nó cũng có vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thuế trở nên đơn giản hơn.

Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán (hộ khoán) không yêu cầu thực hiện chế độ kế toán. Trong trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ, họ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, và hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi yêu cầu cấp và bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Đặc biệt, đối với hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, họ phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp đồng, và hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán (hộ khoán) có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ nhận được hóa đơn điện tử có mã từ cơ quan thuế sau khi hộ khoán kê khai và nộp thuế theo quy định.

Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP là Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TTBTC.

Đối với trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp và bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ, hộ khoán phải khai thuế từng lần phát sinh và sử dụng tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2020/TT-BTC, đồng thời xuất trình và nộp kèm theo hồ sơ khai thuế các tài liệu như sau:

– Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề của hộ khoán.

– Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

– Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ, bao gồm bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước, bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu, hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước, và tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp, và nhiều tài liệu khác.

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu và xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Đối với hóa đơn điện tử, trong trường hợp hộ kinh doanh là hộ khoán và có nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ khoán gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã từ cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo địa chỉ: hoadondientu.gdt.gov.vn). Sau đó, họ sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh và phải nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn.

Tóm lại, hộ kinh doanh theo phương pháp thuế khoán vẫn có thể xuất hóa đơn, tuy nhiên, phải thực hiện việc lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, và hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi yêu cầu cấp và bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Trên đây là  bài viết Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn được không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu