Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không?

Có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không?

Trong nhiều quốc gia, việc thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty có thể được coi là một loại thu nhập không đồng tiền mặt và vẫn có thể chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy liệu có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không?

Có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không?

  1. Có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không?

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng từ tiền lương hoặc tiền công không phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Các khoản thưởng dưới mọi hình thức, bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các trường hợp sau đây:

– Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua và khen thưởng. Cụ thể, đây bao gồm:

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

+  Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

+  Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức và quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

+ Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

+ Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền để quyết định về việc khen thưởng và mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải tuân thủ đúng quy định của Luật Thi đua và Khen thưởng.

– Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia và giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam công nhận.

– Tiền thưởng liên quan đến cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Tiền thưởng liên quan đến việc phát hiện và báo cáo hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định thì đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là, nếu một người lao động nhận được khoản thưởng Tết Nguyên đán từ công ty dưới dạng sản phẩm mà không thuộc các trường hợp được miễn thuế như quy định trên, thì khoản thu nhập này vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về quy định này, cần xem xét các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo quy định này, các khoản thưởng như tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cùng với các giải thưởng quốc gia và quốc tế được Nhà nước công nhận, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận, và tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đều không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, nếu khoản thưởng Tết Nguyên đán mà người lao động nhận được không thuộc các trường hợp được miễn thuế như quy định, thì thuế thu nhập cá nhân sẽ áp dụng vào khoản thu nhập này. Tuy nhiên, để biết chính xác về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng Tết Nguyên đán cụ thể, người lao động nên tham khảo quy định của pháp luật và tư vấn từ các chuyên gia thuế để tránh vi phạm quy định và đảm bảo tuân thủ đúng quyền lợi thuế của mình.

>>Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí quà tặng tết cho khách hàng và nhân viên

  1. Để đóng thuế thu nhập cá nhân cần quy đổi sản phẩm thưởng Tết Nguyên đán của công ty ra tiền mặt?

Quy định về việc quy đổi sản phẩm thưởng Tết Nguyên đán của công ty thành tiền mặt để đóng thuế thu nhập cá nhân được miêu tả trong Điều 6 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

– Thứ nhất, Khi thu nhập chịu thuế nhận được dưới hình thức ngoại tệ, phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu nhập phát sinh. Điều này đảm bảo rằng giá trị thu nhập được tính dựa trên tỷ giá hối đoái hợp lý và công bằng, theo nguyên tắc của thị trường tài chính.

– Thứ hai, Trong trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được không phải là tiền mặt, mà là sản phẩm hoặc dịch vụ, thì phải quy đổi giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ đó ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường tại thời điểm thu nhập phát sinh. Điều này đảm bảo rằng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ được tính dựa trên giá trị thực của chúng, và không có sự chênh lệch không công bằng so với giá trị tiền mặt.

Theo quy định hiện hành, khi người lao động nhận thưởng Tết Nguyên đán dưới hình thức sản phẩm từ công ty, cần thực hiện quy đổi giá trị của các sản phẩm này ra Đồng Việt Nam dựa trên giá thị trường của sản phẩm đó, hoặc sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm thu nhập phát sinh. Quy đổi sản phẩm ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định giá trị thu nhập và tính toán thuế thu nhập cá nhân. Bằng cách này, người lao động và cơ quan thuế có thể đánh giá chính xác giá trị thực của sản phẩm nhận được, tránh tình trạng giá trị bị chênh lệch không công bằng so với giá trị tiền mặt.

Quy đổi giá trị sản phẩm ra Đồng Việt Nam được thực hiện dựa trên giá thị trường của sản phẩm đó hoặc sản phẩm cùng loại hoặc tương đương. Điều này đảm bảo rằng giá trị của sản phẩm được xác định theo mức giá thực tế trên thị trường, không gây lợi ích bất công cho người lao động hoặc công ty. Quá trình quy đổi này cần tuân thủ các quy định và chỉ số thị trường được công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Việc quy đổi sản phẩm thành giá trị tiền mặt cũng giúp tạo thuận lợi cho người lao động trong việc đóng thuế, vì họ không cần phải tìm kiếm người mua hoặc tìm cách chuyển đổi sản phẩm thành tiền. Đồng thời, việc thực hiện quy đổi này cũng giúp tạo ra sự thống nhất và đồng nhất trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân đối với các loại thu nhập khác nhau. Tổng quan, quy định về việc quy đổi sản phẩm nhận được từ công ty như thưởng Tết Nguyên đán thành giá trị tiền mặt là một biện pháp hợp lý và công bằng, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân và tạo thuận lợi cho người lao động trong việc trả thuế.

  1. Những hình thức Công ty có thể lựa chọn để thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động

Tại Điều 104 của Bộ Luật Lao động năm 2019, có quy định về thưởng như sau:

– Thứ nhất, Thưởng được hiểu là số tiền, tài sản hoặc bất kỳ hình thức khác mà người sử dụng lao động trao cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, hoạt động kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của họ. Đây là một phần của sự công nhận và đền đáp cho sự đóng góp và hiệu quả lao động của người lao động.

– Thứ hai, Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và thông báo công khai tại nơi làm việc, sau khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đó. Điều này nhằm tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc quyết định và phân bổ thưởng cho người lao động.

Việc quy định về thưởng trong Bộ Luật Lao động 2019 nhằm đảm bảo quyền lợi và đối xử công bằng cho người lao động. Thưởng không chỉ đơn thuần là một khoản tiền hay tài sản mà còn là một hình thức công nhận và khích lệ người lao động làm việc hiệu quả, đạt được kết quả sản xuất tốt và hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đó. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và sự tham gia của người lao động trong việc đưa ra quyết định về thưởng. Tổ chức đại diện người lao động có vai trò đại diện cho quyền lợi và lợi ích chung của người lao động, và ý kiến của họ được xem xét và cân nhắc trước khi quyết định về quy chế thưởng được đưa ra.

Tóm lại, theo quy định nêu rõ, thưởng không chỉ giới hạn ở mức tiền mà còn có thể là tài sản hoặc qua các hình thức khác, nhưng tất cả đều phải dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Điều này nhấn mạnh sự công bằng trong việc thưởng phát, khi mà nó không chỉ là vấn đề của số tiền mà còn đánh giá sự đóng góp và hiệu suất làm việc của người lao động. Một điểm quan trọng khác được quy định là quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và phải được công bố công khai tại nơi làm việc. Trước khi quyết định, người sử dụng lao động cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự tham gia của người lao động trong quá trình đưa ra quyết định này.

Vấn đề thưởng Tết Nguyên đán cũng được đề cập, với quyết định về hình thức thưởng do người sử dụng lao động quyết định. Có thể là tiền, tài sản hoặc các hình thức khác, đặc biệt là những hình thức có ý nghĩa tâm linh trong dịp lễ này. Tuy nhiên, quy định rõ ràng rằng hình thức thưởng cần phải tuân theo quy chế thưởng đã được công bố công khai và được thảo luận với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động không chỉ có quyền quyết định mà còn có trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng và tính đồng thuận trong quá trình xây dựng chính sách thưởng, đặc biệt là những dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên đán.

Trên đây là bài viết Có phải đóng thuế đối với thưởng Tết bằng sản phẩm của công ty hay không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu