Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không?

Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không?

Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không?

Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không?

  1. Quy định về hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế như thế nào?

Dựa vào quy định tại Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc phân loại hóa đơn điện tử dựa trên có hoặc không có mã của cơ quan thuế mang lại những quy định rõ ràng và quan trọng về quản lý thuế trong quá trình thương mại. Theo đó, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được coi là hóa đơn đạt yêu cầu về tính chính xác và hợp pháp, được cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ chuyển giao cho khách hàng.

Ngược lại, theo quy định tại điểm b khoản 2 cùng Điều 3 của Nghị định trên, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế ám chỉ những trường hợp khi tổ chức bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ không thực hiện quy trình đăng ký và cấp mã hóa đơn từ phía cơ quan thuế. Điều này có thể xuất phát từ những tổ chức nhỏ, cá nhân không đạt đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện các bước phức tạp trong quá trình thuế.

Tính đến nay, việc này đang tạo nên một hệ thống quản lý thuế linh hoạt hơn, nhưng đồng thời đặt ra những thách thức về giám sát và kiểm soát. Điều này yêu cầu sự minh bạch và trách nhiệm cao từ phía các doanh nghiệp và cá nhân tham gia thị trường, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thuế cũng như quản lý tài chính quốc gia.

>>Xem thêm: Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế không?

  1. Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không?

Dựa vào quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc ghi thông tin người mua trên Hóa đơn Điện tử (HĐĐT), các quy tắc chi tiết được đề cập tạo nên một hệ thống chuẩn mực và linh hoạt để quản lý thông tin của người mua. Đối với cơ sở kinh doanh có mã số thuế, việc ghi tên, địa chỉ, và mã số thuế trên hóa đơn phải chính xác, đảm bảo tương ứng với thông tin đã đăng ký tại các cơ quan chính thức như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Trong trường hợp tên hoặc địa chỉ của người mua quá dài, người bán có thể sử dụng các danh từ ngắn gọn thông dụng như “P” thay cho “Phường”, “Q” thay cho “Quận”, “TP” thay cho “Thành phố”, “VN” thay cho “Việt Nam”, “CP” thay cho “Cổ phần”, “TNHH” thay cho “Trách nhiệm Hữu hạn”, “KCN” thay cho “khu công nghiệp”, “SX” thay cho “sản xuất”, “CN” thay cho “Chi nhánh” v.v. Tuy nhiên, thông tin cụ thể như số nhà, tên đường, phường, xã, quận, huyện, thành phố phải được bảo toàn đầy đủ, chính xác, và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Đặc biệt, nếu người mua không có mã số thuế, theo quy định, trên hóa đơn không bắt buộc phải thể hiện mã số thuế của người mua. Đối với các trường hợp bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng cá nhân, hoặc cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam, quy định đều linh hoạt và có sự hiểu biết về tình hình cụ thể, như không cần phải thể hiện tên và địa chỉ của người mua. Thay vào đó, thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài có thể được sử dụng để thay thế thông tin địa chỉ. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép thông tin trên hóa đơn điện tử một cách linh hoạt, tiện lợi, và đồng thời đảm bảo tính chính xác và đúng đắn theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Hướng dẫn hộ kinh doanh cho thuê nhà xuất hóa đơn điện tử đúng quy định

  1. Những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung

Dựa vào các điều khoản của Khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, quy định về việc không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung trên Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) trong một số trường hợp nhất định được xác định nhằm linh hoạt hóa quy trình và giảm bớt gánh nặng về thủ tục cho các doanh nghiệp. Cụ thể:

– Chữ ký điện tử của người mua: Trong trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và đã thỏa thuận với người bán về việc sử dụng chữ ký số, ký điện tử, HĐĐT sẽ có chữ ký số, ký điện tử của cả người mua và người bán theo thỏa thuận giữa hai bên.

– Hóa đơn của cơ quan thuế cấp: Không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, người mua trên HĐĐT của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

– Hóa đơn tại siêu thị, trung tâm thương mại: Trong quy định về Hóa đơn Điện tử (HĐĐT), đối với giao dịch bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại với người mua là cá nhân không kinh doanh, các yêu cầu về thông tin trên hóa đơn được điều chỉnh để phản ánh tính chất của giao dịch này. Theo quy định cụ thể:

+ Hóa đơn bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại: Trong trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh, trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Điều này nhấn mạnh sự đơn giản và tiện lợi trong quản lý thông tin của người mua cá nhân trong các giao dịch mua sắm hàng ngày.

+ Hóa đơn bán xăng dầu cho cá nhân không kinh doanh: Đối với giao dịch bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, các chỉ tiêu như tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng không nhất thiết phải xuất hiện. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các doanh nghiệp trong ngành xăng dầu khi giao dịch với cá nhân không kinh doanh.

Những điều chỉnh này phản ánh sự linh hoạt trong quy định HĐĐT, đồng thời giúp tối ưu hóa quá trình giao dịch và giảm bớt khó khăn về thủ tục, đặc biệt là đối với các giao dịch thường mại với người tiêu dùng cá nhân không kinh doanh. Điều này góp phần làm giảm gánh nặng quản lý thông tin và làm cho quy trình giao dịch trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn cho cả người bán và người mua.

– Hóa đơn của tem, vé, thẻ: Trong quy định về Hóa đơn Điện tử (HĐĐT), đối với giao dịch liên quan đến tem, vé, thẻ, các yêu cầu về nội dung trên hóa đơn được quy định để phản ánh đặc tính của loại hóa đơn này. Theo quy định chi tiết:

+ Hóa đơn tem, vé, thẻ: Trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán, trừ trường hợp tem, vé, thẻ là HĐĐT do cơ quan thuế cấp mã. Điều này nhấn mạnh sự linh hoạt trong việc quản lý thông tin đối với các loại hóa đơn có đặc tính như tem, vé, thẻ.

+ Trường hợp tem, vé, thẻ là HĐĐT do cơ quan thuế cấp mã: Trong trường hợp cơ quan thuế cấp mã cho tem, vé, thẻ, không nhất thiết phải có chữ ký số của người bán. Điều này giúp giảm bớt các yêu cầu về chữ ký số trong các giao dịch mà cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra và cấp mã cho hóa đơn.

+ Thông tin về người mua: Hóa đơn cần thể hiện thông tin tiêu thụ của người mua, bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế. Điều này làm tăng tính minh bạch và quản lý trong các giao dịch với người mua.

+ Tiền thuế và thuế suất thuế giá trị gia tăng: Trên hóa đơn tem, vé, thẻ, không nhất thiết phải thể hiện tiền thuế, thuế suất thuế giá trị gia tăng. Điều này giúp giảm bớt các yêu cầu chi tiết về số liệu thuế trên hóa đơn, đặc biệt là trong trường hợp các giao dịch có đặc tính như tem, vé, thẻ.

Những điều chỉnh này thể hiện sự cân nhắc đối với các loại hóa đơn có đặc tính riêng biệt, giúp giảm gánh nặng thủ tục và làm cho quá trình giao dịch trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn cho cả người bán và người mua. Đồng thời, chúng cũng giữ được tính chính xác và minh bạch cần thiết trong quản lý thuế và hóa đơn.

– Chứng từ điện tử vận tải hàng không qua website và hệ thống thương mại điện tử: Không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số của người bán.

– Hóa đơn xây dựng, lắp đặt theo tiến độ: Trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không nhất thiết phải thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

– Hóa đơn sử dụng cho thanh toán liên tuyến giữa các hãng hàng không: Không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

– Hóa đơn doanh nghiệp vận chuyển hàng không xuất cho đại lý: Không nhất thiết phải có đơn giá.

Những quy định này giúp doanh nghiệp và cơ quan thuế thực hiện các giao dịch một cách linh hoạt, tiện lợi hơn mà vẫn đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quản lý thuế và hóa đơn.

Trên đây là bài viết Có được xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân không ghi mã số thuế hay không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu