Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không? Các bạn hãy cùng kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?

  1. Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong thời gian thử việc là một vấn đề mà nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm, đặc biệt là khi có những quy định cụ thể về việc này từ pháp luật và các hướng dẫn thực tiễn.

Dưới đây là một phân tích chi tiết về ủy quyền này:

– Điều kiện để được ủy quyền quyết toán thuế trong thời gian thử việc: Theo quy định của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập, có thể được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, ngay cả khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Điều này áp dụng đối với cả các trường hợp của nhân viên thử việc.

– Khấu trừ thuế và quyết toán thuế: Trong thời gian thử việc, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng thu nhập của nhân viên. Sau khi kết thúc thời gian thử việc và ký hợp đồng lao động chính thức, quyết toán thuế sẽ được thực hiện theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Không cần tính lại thuế TNCN cho thời gian thử việc: Theo hướng dẫn tại Công văn 3611/CT-TTHT năm 2019, sau khi kết thúc thời gian thử việc và ký hợp đồng lao động chính thức, tổ chức không cần tính lại thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần cho khoảng thời gian thử việc. Điều này giúp giảm bớt thủ tục phức tạp và tiết kiệm thời gian cho cả nhân viên và tổ chức.

– Tính linh hoạt và tiện lợi: Quy định về ủy quyền quyết toán thuế trong thời gian thử việc giúp tạo điều kiện linh hoạt cho cả người lao động và tổ chức, đồng thời giảm bớt gánh nặng về thủ tục và chi phí cho cả hai bên.

– Cần lưu ý về điều kiện cụ thể: Cần chú ý rằng điều kiện cụ thể để được ủy quyền quyết toán thuế trong thời gian thử việc phải đáp ứng đủ các yếu tố quy định trong pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Việc áp dụng đúng các quy định này sẽ giúp tránh được các rủi ro pháp lý và tăng tính minh bạch trong quản lý thuế.

Theo đó, việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong thời gian thử việc là một cơ hội để tạo điều kiện thuận lợi cho cả người lao động và tổ chức trong quá trình quản lý thuế và thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ lao động.

 Như vậy dựa theo quy định thì người lao động thử việc được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu sau khi kết thúc thời gian thử việc, người lao động được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên và tại thời điểm quyết toán thuế vẫn đang làm việc tại đó.

>>Xem thêm: Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp?

  1. Cá nhân không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trong trường hợp nào?

Cá nhân không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể, nhằm giảm bớt thủ tục và gánh nặng về việc quản lý thuế.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các trường hợp đó:

– Số thuế TNCN phải nộp thêm nhỏ hơn 50.000 đồng: Theo quy định, nếu cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống, họ được miễn thuế. Trong trường hợp này, cá nhân chỉ cần tự xác định số tiền thuế được miễn, không cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hay hồ sơ miễn thuế. Điều này giúp giảm bớt thủ tục phức tạp cho cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ.

– Số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp: Trong trường hợp cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, họ cũng không cần thực hiện quyết toán thuế. Điều này giúp giảm bớt công đoạn và tiết kiệm thời gian cho cá nhân trong quá trình quản lý thuế.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng: – Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, cũng không cần thực hiện quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong quá trình quản lý thuế.

– Cá nhân được mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm không bắt buộc: Trong trường hợp cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm, và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng, họ cũng không cần thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân trong việc quản lý tài chính cá nhân và thuế.

Như vậy việc miễn giảm quyết toán thuế TNCN cho các trường hợp cụ thể là một biện pháp hữu ích nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt gánh nặng về thủ tục cho cá nhân. Tuy nhiên, cá nhân cần phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các hướng dẫn từ cơ quan chức năng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ luật pháp.

>> Xem thêm: Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi chuyển việc?

  1. Thực hiện quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc như thế nào?

Để hiểu cách quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc năm 2024, chúng ta cần tham khảo các quy định và hướng dẫn từ pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế.

Dưới đây là phân tích chi tiết về quy trình quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc:

– Trường hợp nhân viên thử việc đang làm việc:  Trong thời gian thử việc, công ty đã khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% từ thu nhập của nhân viên. Khi nhân viên được ký hợp đồng lao động chính thức, công ty sẽ tiếp tục khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần khi chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Không cần tính lại thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho khoảng thời gian thử việc.

– Trường hợp nhân viên thử việc đã nghỉ việc hoặc không thuộc trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN: Trong trường hợp này, công ty sẽ kê khai phần thu nhập từ tiền lương, tiền công đã khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần trên bảng kê quyết toán thuế TNCN. Đồng thời, kê khai thu nhập đã khấu trừ theo mức 10% trên bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần. Công ty cũng cần cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để nhân viên tự thực hiện thủ tục quyết toán thuế theo quy định.

– Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN: Nếu nhân viên thử việc được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, công ty sẽ quyết toán thay và kê khai toàn bộ thu nhập đã chi trả cho nhân viên vào bảng kê quyết toán thuế TNCN. Công ty cần tuân thủ đúng các quy định và hướng dẫn từ cơ quan thuế để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ luật pháp. Nếu nhân viên thử việc ủy quyền, công ty sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN thay mặt cho nhân viên. Điều này bao gồm việc tính toán và khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của nhân viên, sau đó kê khai toàn bộ thu nhập và thông tin liên quan vào bảng kê quyết toán thuế TNCN theo quy định của cơ quan thuế.

Như vậy thì quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thử việc năm 2024 đòi hỏi sự hiểu biết và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Các công ty cần phải thực hiện đúng quy trình và cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ để đảm bảo quyết toán thuế được thực hiện đúng quy định và tránh các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Trên đây là bài viết Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu