Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Quy định chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới mới nhất

Quy định chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới mới nhất

Quy định chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới mới nhất ra sao? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Quy định chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới mới nhất

Quy định chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới mới nhất

  1. Hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới

Ngày 24/01/2024, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 4850/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới, dựa trên các quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về chính sách thuế áp dụng cho các khoản chi hoa hồng môi giới.

– Thu nhập từ hoa hồng môi giới và thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Theo Điều 2, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ hoa hồng môi giới được coi là một loại thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cụ thể, tiền hoa hồng môi giới nằm trong danh sách các khoản thu nhập như tiền thù lao. Điều này áp dụng cho những người lao động nhận hoa hồng môi giới từ việc môi giới bán hàng hóa.

–  Khấu trừ thuế: Theo Điều 25, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các tổ chức và cá nhân trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng trở lên, phải khấu trừ thuế theo mức 10% trước khi trả cho cá nhân. Điều này nhằm đảm bảo thuế thu nhập cá nhân được đóng đối với khoản thu nhập từ hoa hồng môi giới.

–  Đối tượng ký hợp đồng dịch vụ môi giới: Việc xác định đối tượng ký hợp đồng dịch vụ môi giới không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. Công ty cần tuân thủ các quy định của pháp luật và tự thực hiện đúng theo quy định để tránh việc vi phạm.

– Chi phí được trừ và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Theo Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải đáp ứng một số điều kiện, bao gồm: Khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Các khoản chi này, nếu đáp ứng đủ điều kiện, sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Thực hiện đúng theo quy định: Công ty cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và đối chiếu với thực tế kinh doanh để đảm bảo tuân thủ các quy định về chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới. Việc này giúp tránh được các rủi ro pháp lý và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý thuế.

Hướng dẫn trên là một tóm tắt chi tiết về chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới, theo quy định của các văn bản pháp luật liên quan. Công ty cần thực hiện các bước này một cách đúng đắn để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các vấn đề pháp lý trong quá trình kinh doanh.

Như vậy thì trong trường hợp Công ty chi trả hoa hồng môi giới cho cá nhân không kinh doanh và không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thu nhập mà cá nhân nhận được sẽ được coi là thu nhập từ tiền lương, tiền công, theo quy định tại Điều 2, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Công ty trong trường hợp này có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% đối với thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên trước khi trả cho cá nhân.

Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng và thuận lợi trong việc đóng thuế đối với thu nhập từ hoa hồng môi giới. Các khoản chi phát sinh từ việc chi trả hoa hồng môi giới có thể được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, theo quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC. Điều này áp dụng nếu các khoản chi đáp ứng đủ điều kiện, bao gồm liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Việc tính vào chi phí được trừ này giúp Công ty giảm được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, tối ưu hóa thuế và tăng cường khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.

Quá trình xác định đối tượng ký hợp đồng dịch vụ môi giới không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. Công ty cần căn cứ vào các quy định của pháp luật và đối chiếu với thực tế kinh doanh để đảm bảo tính chính xác và pháp lý trong việc xác định đối tượng này. Điều này giúp tránh được các tranh cãi và rủi ro pháp lý.

Như vậy thì đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Việc này bao gồm việc duy trì hồ sơ thuế, tuân thủ các quy tắc về chi trả hoa hồng môi giới và thực hiện các bước đối chiếu với thực tế kinh doanh. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, giúp Công ty tránh được các vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

>>Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán xử lý chi phí hoa hồng môi giới hợp lý

  1. Hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới có tác động như thế nào?

Hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới có ý nghĩa quan trọng trong việc hướng dẫn doanh nghiệp và cá nhân về các quy tắc và trách nhiệm thuế liên quan đến giao dịch môi giới.

Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của hướng dẫn chính sách thuế này:

– Hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ về trách nhiệm thuế: Hướng dẫn chính sách thuế giúp doanh nghiệp hiểu rõ về trách nhiệm thuế của họ khi chi trả hoa hồng môi giới cho cá nhân. Thông qua các quy định và hướng dẫn, doanh nghiệp có thể biết được quy mô và phạm vi của trách nhiệm thuế, giúp họ tránh được các sai sót trong quá trình kế toán và báo cáo thuế.

– Tạo ra sự công bằng trong thuế thu nhập cá nhân: Hướng dẫn chính sách thuế định rõ cách tính thuế thu nhập cá nhân từ khoản chi hoa hồng môi giới. Quy định này giúp đảm bảo sự công bằng trong việc áp dụng thuế, tránh tình trạng lợi dụng hoặc tránh thuế, giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.

– Khuyến khích tuân thủ pháp luật: Hướng dẫn chính sách thuế giúp khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ pháp luật thuế. Việc có hướng dẫn rõ ràng và chi tiết giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tránh được các vi phạm liên quan đến thuế.

– Tối ưu hóa chi phí và thuế doanh nghiệp: Các quy định về chi phí được trừ và khấu trừ thuế trong hướng dẫn chính sách thuế giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thuế. Bằng cách tính vào chi phí các khoản chi hoa hồng môi giới đáp ứng các điều kiện quy định, doanh nghiệp có thể giảm thiểu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, tăng cường hiệu quả kinh doanh.

– Giảm thiểu rủi ro pháp lý: Hướng dẫn chính sách thuế giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Việc tuân thủ chính sách thuế đồng nghĩa với việc đối tượng có thể tránh được các trường hợp xử lý pháp lý hoặc kiện tụng thuế trong tương lai.

–  Định rõ đối tượng ký hợp đồng dịch vụ môi giới: Hướng dẫn chính sách thuế cũng giúp định rõ đối tượng ký hợp đồng dịch vụ môi giới, tránh hiểu lầm và tranh cãi liên quan đến việc xác định ai chịu trách nhiệm thuế trong quá trình chi trả hoa hồng môi giới.

Như vậy, hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, và giảm thiểu rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp và cá nhân.

>>Xem thêm: Khoản phát sinh tiền hoa hồng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

  1. Tiền thu lao nhận được dưới hình thức tiền hoa hồng môi giới có phải thu nhập từ tiền lương, tiền công ?

Căn cứ bởi Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về việc các khoản tiền được tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

Thu nhập từ tiền công, tiền lương bao gồm có các khoản phụ cấp, tiền lương , tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền hoặc là tiền thù lao….

Tiền thù lao, đối với người lao động, có thể nhận được dưới nhiều hình thức khác nhau, đồng thời được quy định rõ trong các điều khoản của pháp luật. Những hình thức này không chỉ đa dạng mà còn đặt ra những quy định cụ thể về thuế và các trách nhiệm liên quan.

Tiền thù lao có thể được nhận trong nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

– Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa và tiền hoa hồng môi giới: Nhận được tiền thù lao dưới hình thức này khi tham gia vào quá trình bán hàng hóa hoặc môi giới giao dịch mua bán, nhằm khuyến khích và thưởng cho sự đóng góp và hiệu suất trong lĩnh vực này.

– Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Được thưởng tiền thù lao khi tham gia vào các dự án nghiên cứu, mang lại động lực cho sự đóng góp và cam kết đối với sự phát triển trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

– Tiền tham gia các dự án, đề án: Nhận được tiền thù lao khi tham gia vào các dự án và đề án, là sự thưởng cho sự cam kết và đóng góp vào những sáng kiến và công việc quan trọng.

– Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút: Được thưởng tiền nhuận bút theo các quy định của pháp luật, là một hình thức khuyến khích sáng tạo và đóng góp trong việc viết lách và sáng tác.

– Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy: Nhận tiền thù lao khi tham gia hoạt động giảng dạy, đánh giá và thưởng cho sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giáo dục.

– Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao: Được thưởng tiền thù lao khi tham gia vào các hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, là sự đánh giá và khuyến khích sự đóng góp trong các lĩnh vực này.

– Tiền dịch vụ quảng cáo và tiền dịch vụ khác, thù lao khác: Nhận tiền thù lao trong các dự án quảng cáo và các dịch vụ khác, là sự thưởng cho công sức và đóng góp trong các lĩnh vực đặc biệt khác nhau.

Như vậy tiền thu lao nhận được dưới hình thức tiền hoa hồng môi giới có phải thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trên đây là bài viết Quy định chính sách thuế đối với khoản chi hoa hồng môi giới mới nhất mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu