Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Những loại thuế cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh vận tải?

Những loại thuế cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh vận tải?

Những loại thuế nào cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh vận tải? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Những loại thuế cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh vận tải?

Những loại thuế cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh vận tải?

Hoạt động kinh doanh vận tải là các hoạt động liên quan đến việc chuyển chở hàng hóa, người hoặc dịch vụ từ một địa điểm đến một địa điểm khác bằng các phương tiện vận tải như ô tô, tàu hỏa, tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện vận chuyển công cộng khác.

  1. Thuế môn bài

Hoạt động kinh doanh vận tải là các hoạt động liên quan đến việc chuyển chở hàng hóa, người hoặc dịch vụ từ một địa điểm đến một địa điểm khác bằng các phương tiện vận tải như ô tô, tàu hỏa, tàu biển, máy bay, hoặc các phương tiện vận chuyển công cộng khác.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải có thể cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, hoặc cả hai. Hoạt động vận tải không chỉ đơn thuần là việc di chuyển hàng hoá hay người từ nơi này đến nơi khác, mà còn bao gồm các hoạt động hậu cần như lưu kho, quản lý hàng hóa, và bảo dưỡng phương tiện vận tải.

Trong một nền kinh tế phát triển, hoạt động kinh doanh vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các khu vực, thị trường, và người tiêu dùng. Đặc biệt, với sự phát triển của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, vận tải đã trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất, đóng góp vào sự phát triển và tích hợp của nền kinh tế toàn cầu. Loại thuế đầu tiên mà hoạt động kinh doanh vận tải phải nộp là thuế môn bài, cụ thể như sau:

Từ ngày 1/1/2017, chính sách thuế môn bài đã được cập nhật theo quy định của Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đưa ra ba mức thuế mới phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình có doanh thu vượt qua con số 500 triệu đồng mỗi năm, mức thuế môn bài được xác định là 1.000.000 đồng mỗi năm. Đây là một biện pháp nhằm tăng cường thu ngân sách từ các đối tượng có thu nhập cao.

Các cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình có doanh thu nằm trong khoảng từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm, sẽ chịu mức thuế môn bài là 500.000 đồng mỗi năm. Điều này nhấn mạnh vào sự công bằng và đồng nhất trong việc đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Mức thuế môn bài thấp nhất, là 300.000 đồng mỗi năm, áp dụng cho cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình có doanh thu từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Việc áp dụng mức thuế thấp này giúp giảm bớt gánh nặng thuế đối với những đối tượng có thu nhập thấp.

Như vậy, việc điều chỉnh mức thuế môn bài từ năm 2017 là một bước đi quan trọng của chính phủ trong việc cải thiện cơ cấu thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu thuế một cách công bằng và hiệu quả.

>>Xem thêm: Những nội dung kế toán vận tải cần phải biết

  1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những loại thuế quan trọng nhất trong hệ thống thuế của một quốc gia, được áp dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh để đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Trong lĩnh vực vận tải, việc áp dụng thuế GTGT cũng có những quy định cụ thể đối với các đối tượng và mức thuế.

Theo quy định của Khoản 2 Điều 1 của Thông tư 92/2015/TT-BTC, các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải sẽ phải nộp thuế GTGT nếu có doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt hoặc vượt qua con số 200 triệu đồng trong một tháng. Điều này áp dụng cho cả các cá nhân và tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định.

Mức thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động kinh doanh vận tải được xác định là 3%. Đây là một tỷ lệ thuế được áp dụng theo tỷ lệ cố định trên giá trị các dịch vụ vận tải được cung cấp.

Đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, cách thức tính và nộp thuế GTGT được thực hiện theo phương pháp khoán. Điều này có nghĩa là thay vì tính toán thuế dựa trên từng giao dịch cụ thể, họ sẽ áp dụng một tỷ lệ thuế cố định vào tổng doanh thu hoặc một phần của tổng doanh thu.

Quy trình khai thuế và nộp thuế GTGT được thực hiện theo các quy định của pháp luật và được thực hiện theo kỳ tính thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền. Điều này đảm bảo việc thu thuế diễn ra đúng quy trình và tiện lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

>>Xem thêm: Nhà có xe tải nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải thì có phải nộp thuế?

  1. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ vào quy định của Khoản 2 Điều 2 trong Thông tư 92/2015/TT-BTC, việc tính toán thuế được thực hiện dựa trên hai yếu tố chính là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế áp dụng tương ứng với từng lĩnh vực ngành nghề.

Đầu tiên, doanh thu tính thuế được xác định bao gồm toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng, gia công, hoa hồng, cung ứng dịch vụ trong kỳ tính thuế. Đây là một phạm vi rộng lớn, bao gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp.

Sau đó, tỷ lệ thuế được áp dụng sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể. Đối với các hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng được áp dụng là 1%, còn tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Trên cơ sở tương tự, trong các lĩnh vực khác như dịch vụ, xây dựng, sản xuất, vận tải, tỷ lệ thuế sẽ có sự biến đổi tương ứng với tính chất và đặc điểm của từng ngành nghề.

Ví dụ, trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%. Trong khi đó, đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ có liên quan đến hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

Nhờ có việc điều chỉnh tỷ lệ thuế theo từng ngành nghề một cách cụ thể như vậy, chính phủ mong muốn tạo ra sự công bằng và phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh cạnh tranh. Điều này giúp cân đối nguồn thu ngân sách quốc gia và đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

  1. Một số lưu ý

Ngoài các loại thuế mà đã được đề cập ở trên, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải còn phải đối mặt với một loạt các loại thuế, phí khác nhau. Điều này tạo ra một tài chính khá phức tạp cho các doanh nghiệp trong ngành này, đồng thời yêu cầu họ phải nắm vững và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thuế.

Trong số các loại thuế và phí phổ biến mà các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt, có thể kể đến thuế sử dụng đất đai, một khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp dựa trên diện tích đất mà họ sử dụng cho mục đích kinh doanh. Đối với các phương tiện vận tải, phí trước bạ thường được áp dụng, đó là một khoản phí mà doanh nghiệp phải trả khi đăng ký hoặc chuyển quyền sở hữu của phương tiện.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ môi trường cũng là một vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh vận tải. Do đó, các doanh nghiệp có thể phải nộp các loại phí bảo vệ môi trường để đóng góp vào các chương trình, dự án bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Với sự đa dạng và phức tạp của các loại thuế và phí này, các doanh nghiệp cần phải có sự hiểu biết sâu rộng về hệ thống thuế, cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Việc không đáp ứng đúng hạn và đúng cách các nghĩa vụ thuế có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, từ việc bị phạt đến việc mất uy tín trong cộng đồng kinh doanh. Ngoài ra, việc không tuân thủ quy định thuế cũng có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn, bao gồm các vụ kiện pháp lý và mất thời gian, tiền bạc để giải quyết tranh chấp. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày mà còn có thể đặt dấu chấm hỏi lên sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Do đó, việc hợp tác với các chuyên gia tài chính và luật pháp là điều cần thiết để đảm bảo rằng mọi quy trình thuế được thực hiện một cách hiệu quả và hợp pháp.

Trên đây là bài viết Những loại thuế cần phải đóng khi hoạt động kinh doanh vận tải? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành trên doanh nghiệp vận tải của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu