Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng có hướng dẫn theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT- BTC các bạn cùng tham khảo nhé.

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng

>>Xem thêm: Thủ tục hồ sơ đăng ký người phu thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2018

Cụ thể theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT- BTC quy định về: Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

1) Nếu là Cá nhân đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế:

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực.

2) Nếu là DN đăng ký người phụ thuộc cho nhân viên:

Bước 1: Cá nhân nộp các mẫu sau cho Doanh nghiệp:

– Cá nhân gửi văn bản ủy quyền cho DN.

– Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực, Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực cho DN.

– Hồ sơ chứng minh người phu thuộc thì các bạn làm theo như mục II bên dưới.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp Mẫu 20-ĐKT-TH-TCT qua mạng:

– Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc.

– Gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc mẫu 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95 (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, 2 cách cụ thể như sau:

 

Hướng dẫn kê khai mẫu 02TH  trên phần mềm HTKK:

1.1. Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Kê khai” -> “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” ->  “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh”, như hình bên dưới:

1.2. Tiếp đó các bạn chọn: “Năm” -> “Lần đăng ký” -> “Đồng ý”

– Tiếp đó mành hình sẽ xuất hiện như hình dưới và các bạn điền các thông tin vào:

 

VD 1: Nhân viên Nguyễn văn A đăng ký giảm trừ cho con là Nguyên văn B từ tháng 9/2018. (Con Nguyễn văn B chưa có MST người phụ thuộc, chưa được ai đăng ký giảm trừ)

-> Trường hợp này thì nhập vào Phần I -> Mục “Thời gian tính giảm trừ “Từ tháng” ghi: 9/2018 -> “Đến tháng” ghi: Để trống (Nếu xác định là đăng ký giảm trừ gia cảnh đến thời điểm nào thì ghi rõ tháng/năm vào đây)

VD 2: Nhân viên Nguyễn văn C muốn đăng ký giảm cho con là Nguyễn văn D từ tháng 1/2018. Nhưng con Nguyễn văn D được mẹ đăng ký giảm trừ ở 1 công ty khác từ tháng 2/2017 và phần đến tháng thì để trống (tức là chưa xác định thời hạn đăng ký giảm)

-> Trường hợp này đăng ký như sau:

Bước 1: Yêu cầu bên Công ty Mẹ đang đăng ký giảm trừ phải báo giảm, cụ thể như sau: Nhập thông tin của người mẹ và Con Nguyễn văn D vào Phần II  -> Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 2/2017. “Đến tháng” ghi: 12/2017

Bước 2: Bên Công ty Bố Nguyễn văn C: Nhập thông tin của người Bố và Con Nguyễn văn D vào Phần II  -> Mục “Thời gian tính giảm trừ” “Từ tháng” ghi: 1/2018. “Đến tháng” ghi: (Nếu chưa xác định được thời hạn thì Để trống. Nếu muốn đăng ký giảm trừ đến khi nào thì ghi cụ thể, VD: muốn đăng ký giảm trừ đến tháng 12/2018, thì ghi vào đây là: 12/2018)

CHÚ Ý:

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế

Theo khoản 1, điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh người phụ thuộc” (01/01/năm sinh)

Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng được tính kể từ tháng có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, cụ thể một số nội dung cần lưu ý như sau:

– Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” đúng với thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi quyết toán thuế TNCN được tính lại theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không phải đăng ký lại.

– Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu cá nhân thuộc diện phải quyết toán thuế thì khi quyết toán thuế để được tính lại theo thực tế phát sinh, cá nhân đăng ký lại tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.

Ví dụ 3: Giả sử tháng 3/2017 bà K sinh con, tháng 8/2017 bà K đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà K khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 3/2017 thì trong năm bà K được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2017, khi quyết toán bà K được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng 3/2017 đến hết tháng 12/2017 mà không phải đăng ký lại.

Ví dụ 4: Giả sử tháng 3/2017 bà K sinh con, tháng 8/2017 bà K đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà K khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là tháng 8/2017 thì trong năm bà K được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2017, khi quyết toán để được tính lại theo thực tế phát sinh từ tháng 3/2017 thì bà K phải đăng ký lại theo thực tế phát sinh tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và đã khai đầy đủ thông tin NPT gửi tổ chức trả thu nhập kê khai vào mẫu phụ lục Bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN.

1.3. Sau khi đã nhập xong thông tin, các bạn ấn “kiểm tra” -> Kết xuất XML“, cách nộp tờ khai qua mạng, các bạn xem chi tiết bên dưới nhé!

BƯỚC 3: Nộp Mẫu 02TH qua mạng:

– Các bạn có thể nộp Mẫu 02TH qua 2 website là: nhantokhai.gdt.gov.vn (kekhaithue.gdt.gov.vn) hoặc thuedientu.gdt.gov.vn (trước đây là: tncnonline.com.vn). cụ thể như sau:

Cách 1. Nộp mẫu 02TH qua tncnonline.com.vn:

1.1/ Truy cập vào webstite tncnonline.com.vn -> Người phụ thuộc:

1.2/ Tiếp đó các bạn chọn mục: Tổ chức, cá nhân:

1.3/ Sau khi đăng nhập xong thông tin các bạn tiến hành gửi file:

– Mục: File dữ liệu -> Các bạn trọn file 02TH mà các bạn vừa kết xuất XML.

=> Sau khi nộp xong, các bạn bấm vào mục “Tra cứu file” để xem đã nộp thành công chưa. Nếu nộp thành công rồi -> Các bạn phải in 2 bản cứng để đi nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế nhé.

– Các bạn đợi từ 2 – 7 ngày để kiểm tra kết quả (Cách kiểm tra xem phần 2 bên dưới nhé)

Cách 2. Nộp mẫu 02TH qua nhantokhai.gdt.gov.vn:

2.1/ Truy cập vào webstite nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập -> Tài khoản:

2.2/ Tiếp đó chọn tìm tới phần: 16TH – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh -> tích chọn vào ô vuông

2.3/ Kéo chuột xuống dưới để chọn: Tiếp tục:

2.4/ Tiếp đó các bạn ấn: Chấp nhận

> Sau khi đăng ký xong thì các bạn có thể nộp mẫu 02TH qua mạng được rồi.

=> Tiếp đó: Các tiến hành nộp mẫu 02TH qua mạng, các bạn nộp giống như việc nộp tờ khai thuế GTGT…nhé. Vào phần: NỘP TỜ KHAI ->  Tải tờ khai…

BƯỚC 4: Các bạn in bản cứng Mẫu 02TH vừa nộp qua mạng -> Rồi đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

Chú ý: Khi nộp Mẫu 02TH qua mạng:

– Nếu các bạn nộp Mẫu 02TH qua: tncnonline.com.vn thì phải gửi bản giấy đến “Bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.

+) Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.

– Nếu các bạn nộp mẫu 02TH qua: nhantokhai.gdt.gov.vn, kekhaithue.gdt.gov.vn thì Không cần phải nộp bản cứng.

Ngoài ra: DN cũng phải kết xuất dạng Excel để lưu tại DN nhé.

-> Như vậy là các bạn đã nộp xong, các bạn đợi từ 2 – 7 ngày để kiểm tra kết quả như sau:

Trên đây là bài viết Hướng dẫn Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng sẽ giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org xin chúc bạn làm tốt công việc kế toán

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Đường Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu