Trang chủ » Dịch vụ kế toán » Dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp chuyên nghiệp giá rẻ

Dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp chuyên nghiệp giá rẻ

Công ty kế toán Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp chuyên nghiệp giá rẻ tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Vinh Nghệ An, Quảng Ninh…và trên toàn quốc.

Kiểm toán tài chính là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ kiểm toán:

 • Vì yêu cầu của luật pháp hiện hành:Theo Luật kiểm toán độc lập hiện hành thì tất cả các công ty cổ phần lớn và công ty trách nhiệm hữu hạn  một thành viên do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu  đều phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ
 • Việc kiểm toán báo cáo tài mang lại lợi ích cho bản thân doanh nghiệp, cổ đông, chủ doanh nghiệp trong kiểm soát hoạt động kinh doanh, hoạt động sử dụng tài chính của đơn vị. Đặc biệt, kiểm toán BCTC đóng vai trò  vô cùng quan trọng trong công tác quản trị công ty, trong việc giải quyết các xung đột về lợi ích giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông…tại các công ty cổ phần
 • Kiểm toán là công cụ kiểm soát quản lý của các cổ đông, ngăn chặn hành vi gian lận, động cơ nhằm che giấu, biến báo số liệu kế toán.

Lợi ích mang lại khi bạn sử dụng dịch vụ kiểm toán của chúng tôi:

 • Với hiểu biết sâu sắc về pháp luật kinh doanh Việt Nam cũng như tập quán kinh doanh quốc tế. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật kinh doanh trong quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi góp phần tổ chức tốt hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán. Nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
 • Nguyên tắc hoạt động của chúng tôi là độc lập, tin cậy, hiệu quả, khách quan.
 • Đội ngũ chuyên viên phụ trách đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán
 • Chi phí dịch vụ chúng tôi đưa ra luôn thấp và tối ưu nhất với từng đơn vị doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng 24/7
Dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp chuyên nghiệp giá rẻ

Dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp chuyên nghiệp giá rẻ

Các gói dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp:

Gói 1: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Là việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính mà Doanh nghiệp công bố. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính giúp Doanh nghiệp xác thực thực trạng tài chính và tư vấn xuyên suốt những chính sách tài chính, hành lang pháp lý trong hoạt động tài chính doanh nghiệp mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, các cơ quan quản lý.

Công việc chúng tôi cần làm trong gói dịch vụ:

Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán.

Cử nhóm kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch.

Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tìm hiểu hệ thống kế toán doanh nghiệp.

Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán.

Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn. Doanh thu, chi phí…

Rà soát các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp.

Trao đổi với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết.

Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo.

Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo.

Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Gói 2: Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Là tuyến phòng thủ “bảo vệ giá trị doanh nghiệp”, góp phần tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu từ bên trong. Kiểm toán nội bộ không chỉ kiểm tra báo cáo tài chính mà còn tham gia vào quá trình kiểm soát tài chính, đánh giá tính hiệu quả, tính tuân thủ của mọi hoạt động nhằm giảm thiểu sai sót và gian lận.

Công việc chúng tôi cần làm trong gói dịch vụ:

Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị bao gồm các yếu tố: Môi trường kiểm soát, quy trình đánh giá rủi ro và Giám sát các hoạt động kiểm soát.

Kiểm tra tính tuân thủ pháp lý chung

Thực hiện kiểm tra các chu trình nghiệp vụ nhằm phát hiện các sai sót, gian lận và đưa ra các đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ:

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền.

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về bán hàng, phải thu và thu tiền.

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về hàng tồn kho, giá thành và giá vốn.

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình lương và phải trả người lao động.

– Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ về chu trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản.

Kiểm toán khoản mục trọng yếu báo cáo tài chính.

Soát xét rủi ro thuế.

Gói 3: Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Giúp chủ đầu tư loại bỏ các chi phí bất hợp lý, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Công việc chúng tôi cần làm trong gói dịch vụ:

Kiểm toán công tác lập thẩm định, phương án đầu tư dự án

 • Kiểm tra pháp lý dự án bao gồm : trình tự thủ tục đầu tư, chủ trương đầu tư; thẩm quyền của người cấp quyết định đầu tư, thẩm quyền của đơn vị tư vấn thẩm định báo cáo đầu tư
 • Kiểm tra hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn, khảo sát, ban Quản lý dự án trên các phương diện: Năng lực của đối tác, mức phí đưa ra…
 • Các quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư, tư vấn, ban Quản lý dự án, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
 • Kiểm tra tổng mức đầu tư

Kiểm toán công tác thực hiện dự án

 • Hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công
 • Kiểm tra chi tiết dự toán công trình: phê duyệt điều chỉnh, căn cứ áp giá…
 • Soát xét quy trình tổ chức đầu thầu
 • Kiểm tra hồ sơ, tài liệu thi công như nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công…

Kiểm toán công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng như: thành phần hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, chi phí đề nghị quyết toán vốn đầu tư…

Kiểm toán việc chấp hành chế độ kế toán của nhà nước, ngân hàng nhà nước: mục tiêu sử dụng các lọa vốn, quy định chi tiêu thường xuyên phục vụ ban QLDA, chứng từ kế toán…

Gói 4: Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ

Giá trị mang lại từ gói dịch vụ:

 • Nhân sự thực hiện có trình độ rất cao và am hiểu trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động.
 • Có được hệ thống để kiểm soát tốt tài chính của công ty và các cổ đông tham gia, phân chia tỷ lệ hợp lý và các cách để thúc đẩy nhân sự làm việc hiệu quả.
 • Có hệ thống KSNB tối ưu nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra, quản lý điều hành doanh nghiệp an toàn và hiệu quả hơn.

Quý doanh nghiệp hãy liên hệ ngay  với công ty chúng tôi qua Hotline: 0974.975.029 – 0941.900.994 để nhận được báo giá cụ thể từng gói dịch vụ kiểm toán.

Với mục tiêu đem đến sự hài lòng cũng như chất lượng tốt nhất cho gói dịch vụ kiểm toán chúng tôi xin cam kết:

 • Luôn bảo mật thông tin khách hàng trước yêu cầu của bên thứ ba.
 • Hoàn thành tiến độ công việc đúng thời gian được giao
 • Cam kết tuân thủ đầy đủ các Quy định pháp Luật hiện hành về Kế toán, Kiểm toán
 • Có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại sai phạm nếu xảy ra

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp

Hotline: 0974.975.029 – 0941.900.994 (Mr Quân) 

Trụ sở Chính tại Hà Nội: Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội

CS2: Đường Liên Cơ, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

CS3: Khu đô thị Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

CS4: 200  Quang Trung –  Hà Đông – Hà Nội

CS5: 124 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

CS6 : 71 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

CS7 : Đường Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội

CƠ SỞ MIỀN BẮC :

Trụ sở Chính tại Bắc Ninh: Đường Lê Văn Thịnh – P. Suối Hoa– Tp. Bắc Ninh.

Trụ sở Chính tại Hải Phòng:  Đường Lạch Tray –Q. Ngô Quyền – Hải Phòng.

Trụ sở Chính tại Hải Dương: Đường Đoàn Nhữ Hài, P. Quang Trung, TP.Hải Dương.

CS3:  Trần Hưng Đạo – Kim Đồng – Tp. Thái Bình.

CS4: Đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – Tp. Bắc Giang.

CS5: Đường Chu Văn An – Hoàng Văn Thụ – Tp. Thái Nguyên.

CS6: Đường Giải phóng– Tp. Nam Định.

CS7: Đường Chu Văn An – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

CS8: Đường Nguyễn Văn Cừ – TP Hạ Long – Quảng Ninh.

CS9: Khu 4, P.Vân Phú, Đại Lộ Hùng Vương, TP.Việt Trì, Phú Thọ.

CS10: Thị trấn Bần – Hưng Yên.

CS11: Quy Lưu, Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

CƠ SỞ MIỀN NAM – MIỀN TRUNG

Trụ sở Chính tại TP.HCM: Đường Vân Côi – Phường 7 – Quận tân bình

CS2: Đường Lê Văn Chí – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ sở Chính tại Bình Dương: Đại lộ Bình Dương – Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

CS3: Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

CS4: Hà Huy Giáp – Phường Quyết Thắng – TP Biên Hòa – Đồng Nai

CS5: Đường Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

CS6: Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở Chính tại Nghệ An: Đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

CƠ SỞ PHÍA TÂY NAM BỘ :

Cs1 : Trụ sở chính tại Cần Thơ – KV3 (Đường Nguyễn Văn Cừ kéo dài), Phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Cs2 : phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An

Cs3 : Võ Trường Toản, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cs4: Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Cs5 : Nguyễn Hùng Sơn, Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Cs6 : Lê Thị Riêng, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Cs7 : Trần Phú, phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cs8: Phạm Ngũ Lão, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Cs9 : Hai Bà Trưng, phường 1, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Đường Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu