Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không?

Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không?

Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không?

Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không?

  1. Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không?

Căn cứ vào Điều 9 của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2008 (được sửa đổi và bổ sung bởi Điều 1, Khoản 5 của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2013, và Điểm a, Khoản 1 và Khoản 3 của Điều này đã được sửa đổi và bãi bỏ tuần tự bởi Điểm 3 của Điều 1 và Điểm a, Khoản 2 của Điều 6 của Luật sửa đổi các Luật về Thuế năm 2014), có những quy định sau đây:

Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trừ những khoản chi quy định tại Khoản 2 của Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi phải có đầy đủ hoá đơn và chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá và dịch vụ có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên, phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, trừ trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, theo quy định, trong trường hợp doanh nghiệp tặng quà cho khách hàng, chi phí này có thể được coi là chi phí hợp lệ và được trừ khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

+ Chi phí mua các quà tặng cho khách hàng phải liên quan đến hoạt động kinh doanh và có mục đích là để tri ân khách hàng hoặc có mục đích khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Khoản chi này phải có đầy đủ hóa đơn và chứng từ để chứng minh tính hợp lệ và tính chính xác của chi phí.

+ Đối với các hóa đơn có tổng giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp cần có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt để chứng minh việc thanh toán chi phí này. Tuy nhiên, trong trường hợp pháp luật không bắt buộc yêu cầu chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, doanh nghiệp không cần tuân thủ quy định này.

Do đó, nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, chi phí mua quà tặng khách hàng có thể được trừ khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ số tiền đã chi trả cho quà tặng khách hàng đó.

>>Xem thêm:Những khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

  1. Chi phí quà tặng cho nhân viên có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế không?

Theo quy định của Điểm 2.31, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi và bổ sung tại Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điểm 4 của Điều 3 của Thông tư 25/2018/TT-BTC), có những quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Dưới đây là các khoản chi được trừ: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, quà tặng có tính chất phúc lợi và mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động có thể được tính vào chi phí được trừ khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

– Tổng số chi phí liên quan đến quà tặng không vượt quá một tháng lương bình quân thực tế của người lao động trong năm tính thuế, theo quy định hiện hành.

– Các khoản chi phải được chứng minh bằng đầy đủ hoá đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định liên quan đến việc trừ chi phí khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để đạt được tính chính xác và tuân thủ quy định, doanh nghiệp cần tham khảo các văn bản, thông tư và quy định hiện hành, cũng như tìm hiểu và nhờ sự tư vấn từ cơ quan thuế để áp dụng đúng các quy định về việc trừ chi phí khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận quà tặng ngày 14/3 hay không?

  1. Hậu quả khi vi phạm quy định về chi phí quà tặng

Hậu quả của việc vi phạm quy định về chi phí quà tặng trong tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp có thể gây ra những tác động tiêu cực và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số hậu quả có thể xảy ra:

– Không được khấu trừ chi phí quà tặng: Nếu doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định, như không có đủ hoá đơn và chứng từ hợp pháp, tổng số chi phí vượt quá mức quy định, thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ chi phí quà tặng khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này sẽ tăng tổng số thuế phải nộp của doanh nghiệp và giảm lợi nhuận sau thuế.

– Xử phạt hành chính: Trường hợp vi phạm quy định về chi phí quà tặng, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. Mức phạt có thể là số tiền cụ thể hoặc một tỷ lệ phần trăm được áp dụng vào số tiền không được khấu trừ. Xử phạt này có thể gây thiệt hại tài chính và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

– Kiểm tra, thanh tra thuế: Việc vi phạm quy định về chi phí quà tặng có thể khiến doanh nghiệp trở thành đối tượng kiểm tra, thanh tra thuế. Cơ quan thuế có quyền yêu cầu kiểm tra các chứng từ, tài liệu liên quan đến chi phí quà tặng và tiến hành xác minh, kiểm tra tính hợp lệ của các khoản chi này. Quá trình kiểm tra, thanh tra thuế có thể kéo dài, gây phiền hà và tốn kém thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp.

Để tránh hậu quả tiêu cực và đảm bảo tuân thủ quy định, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về chi phí quà tặng, đảm bảo có đủ chứng từ và tuân thủ quy trình kế toán, cũng như tìm hiểu và tham khảo sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và chuyên gia tài chính để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định về việc trừ chi phí quà tặng khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán chi phí quà tặng tết cho khách hàng và nhân viên

  1. Lưu ý khi hạch toán quà tết cho nhân viên, khách hàng

Trong quá trình hạch toán quà Tết cho nhân viên và khách hàng, có một số lưu ý quan trọng mà các doanh nghiệp cần nắm vững. Dưới đây là các hướng dẫn về việc hạch toán quà Tết:

Quà Tết được coi là khoản phúc lợi dành cho nhân viên, và chi phí này được tính vào chi phí được trừ. Tuy nhiên, tổng số các khoản chi phí phúc lợi từ doanh nghiệp cho nhân viên không được vượt quá mức tối đa là 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Đối với chi phí phúc lợi, doanh nghiệp không cần phải xuất hóa đơn và không tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra. Khi hạch toán chi phí mua quà Tết để biếu hay tặng, các khoản chi này sẽ được ghi nhận nợ vào các Tài khoản như 641, 6421 và được ghi nợ vào Tài khoản 133. Khi doanh nghiệp mang quà Tết đi biếu tặng, họ sẽ xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra. Trong trường hợp này, kế toán sẽ hạch toán ghi nợ TK 642, và có TK 3331.

Để đảm bảo tính minh bạch, kế toán cần lưu giữ đầy đủ các chứng từ quan trọng cho hoạt động mua quà tặng. Đối với quà tặng dành cho khách hàng, kế toán cần giữ hóa đơn đầu vào cho việc mua quà, hợp đồng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn đầu ra. Đối với quà tặng dành cho nhân viên, kế toán cần có hóa đơn mua quà Tết, hợp đồng, chứng từ thanh toán, hóa đơn đầu ra, tờ trình từ công đoàn về việc tặng quà Tết và quy định về quy chế tài chính của doanh nghiệp.

Bằng cách tuân thủ đúng quy trình hạch toán và lưu giữ chứng từ đầy đủ, doanh nghiệp có thể đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định về việc hạch toán quà Tết cho nhân viên và khách hàng.

Trên đây là bài viết Có tính vào chi phí được trừ đối với quà tặng cho khách hàng và nhân viên hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu