Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không?

Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không?

Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không?

Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không?

  1. Quy Định Hiện Hành Về việc thử việc có phải đóng thuế Thu nhập cá nhân hay không?

Căn cứ vào khoản 2 của Điều 3 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân sửa đổi năm 2012), chúng ta có các quy định sau đây:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về  bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007 (đã được sửa đổi bởi Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân sửa đổi năm 2012), thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập tương đương được xem là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Điều này áp dụng cho mọi cá nhân nhận được các khoản thu nhập này từ công việc làm thuê hoặc từ hoạt động kinh doanh cá nhân.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm b và Điểm i, Khoản 1, Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, có các điều khoản sau:

– Đối với hợp đồng lao động có thỏa thuận thời gian thử việc trên 3 tháng, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Điều này có nghĩa là thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa trên mức thuế tương ứng với mức thu nhập cụ thể của cá nhân, theo biểu đồ thuế lũy tiến.

– Trong trường hợp hợp đồng lao động có ký hợp đồng thử việc hoặc có thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nhưng tổng số tiền lương trả cho người lao động từ 2 triệu đồng trở lên mỗi lần, doanh nghiệp sẽ phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương cho người lao động.

Tuy nhiên, nếu người lao động thử việc chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi khấu trừ chưa đạt đến mức phải nộp thuế, cá nhân có thu nhập được cam kết gửi tổ chức trả thu nhập. Tổ chức sẽ trả thu nhập cho cá nhân đó mà không khấu trừ thuế, nhưng sẽ coi đây là cơ sở tạm thời chưa khấu trừ thuế. Điều này giúp đảm bảo rằng cá nhân không phải nộp thuế khi thu nhập chưa đủ mức quy định.

>>Xem thêm: Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho lao động thử việc không?

  1. Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi và bổ sung bởi các văn bản pháp luật sau, giảm trừ gia cảnh là một số tiền được khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân đóng thuế và có địa chỉ cư trú tại Việt Nam.

Giảm trừ gia cảnh là một chính sách thuế nhằm hỗ trợ cá nhân đối phó với chi phí sống và nuôi sống gia đình. Số tiền được khấu trừ này được quy định dựa trên số thành viên trong gia đình và mức độ phụ thuộc của từng thành viên. Mỗi thành viên trong gia đình có một mức giảm trừ gia cảnh riêng, và các mức giảm trừ này có thể được cộng dồn lại để tạo thành tổng giảm trừ gia cảnh.

Bên cạnh đó, tại điểm b và điểm i, khoản 1 của Điều 25 trong Thông tư 111/2013/TT-BTC, cùng với hướng dẫn được đề ra trong Công văn 47484/CT-TTHT năm 2018 của Cục Thuế Hà Nội, có các quy định như sau: Trong trường hợp sau khi kết thúc thời gian thử việc, công ty ký hợp đồng lao động với người lao động kéo dài từ ba (03) tháng trở lên, công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động, bao gồm cả thời gian thử việc; Trong trường hợp sau khi kết thúc thời gian thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động với người lao động, công ty sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% khi chi trả khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 2 triệu đồng trở lên mỗi lần.

Những quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc xác định và tính toán thuế thu nhập cá nhân. Việc khấu trừ thuế trước khi chi trả tiền lương cho người lao động giúp công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và góp phần vào quản lý thuế hiệu quả. Đồng thời, việc áp dụng tỷ lệ khấu trừ thuế 10% đối với thu nhập từ thử việc từ 2 triệu đồng trở lên mỗi lần cũng nhằm đảm bảo rằng người lao động tham gia vào quá trình thử việc cũng phải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Các quy định này giúp tạo điều kiện công bằng và minh bạch trong việc xử lý thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và các doanh nghiệp.

Tóm lại, trong quá trình thử việc, khi một lao động chưa ký hợp đồng lao động, công ty không thực hiện việc giảm trừ gia cảnh cho họ. Điều này được áp dụng vì chỉ có thể tính đến việc giảm trừ gia cảnh khi một cá nhân đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Theo nguyên tắc, thuế phải được khấu trừ với mức là 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân trong trường hợp thử việc mà công ty chưa ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, với tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, nếu cá nhân đã cam kết tuân thủ theo quy định trên, thì tạm thời sẽ không có việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Điều này áp dụng để tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia vào quá trình thử việc mà không bị ảnh hưởng quá nặng nề từ việc khấu trừ thuế.

Tóm lại, quy định về việc khấu trừ thuế trong quá trình thử việc là một phần quan trọng của chính sách thuế, giúp cân nhắc giữa việc đảm bảo thu ngân sách nhà nước và bảo vệ lợi ích của người lao động. Đồng thời, việc áp dụng chính sách này cũng cần phải linh hoạt và công bằng, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện.

>>Xem thêm: Lao động thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không?

  1. Giải Pháp Cho Người Lao Động Thử Việc

Dù người lao động đang trong giai đoạn thử việc không được hưởng các khoản giảm trừ gia cảnh, tuy nhiên, họ vẫn có thể được hưởng các ưu đãi khác liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Dưới đây là một số giải pháp có thể áp dụng:

– Miễn thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2023, người lao động có mức thu nhập chịu thuế trong một tháng không vượt quá 4.000.000 đồng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Điều này có nghĩa là trong trường hợp thu nhập cá nhân của người lao động thử việc không vượt quá mức này, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân.

– Khấu trừ thuế: Doanh nghiệp có thể khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thử việc với mức thuế suất là 10%. Điều này có nghĩa là khi trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc và thu nhập cá nhân đạt từ hai triệu đồng trở lên mỗi lần, công ty có thể khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả số tiền cho người lao động.

Ngoài ra, công ty cũng có thể áp dụng các chính sách khác để hỗ trợ người lao động thử việc, chẳng hạn như cung cấp các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoặc các chế độ phúc lợi khác. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động trong giai đoạn thử việc và đồng thời thúc đẩy sự phát triển và tăng cường sự ổn định của lực lượng lao động trong doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động thử việc hay không?

Trên đây là bài viết Có được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc hay không?  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu