Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thủ tục khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cần phải làm?

Thủ tục khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cần phải làm?

Thủ tục khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cần phải làm là gì? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Thủ tục khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cần phải làm?

Thủ tục khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cần phải làm?

  1. Quy định chung

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

Trong trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo khoản 1 Điều 15, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) phải thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này. Việc gửi thông tin thay đổi có thể thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận mẫu đăng ký thay đổi thông tin, và cơ quan thuế sẽ thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 15. Cụ thể, cơ quan thuế sẽ xem xét và cập nhật thông tin thay đổi trong hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của mình để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin đăng ký.

Do đó, khi có sự thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

– Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin: Bao gồm các thông tin cần thay đổi như tên, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, họ tên và địa chỉ người đại diện theo pháp luật, số điện thoại, địa chỉ email, ngành nghề kinh doanh, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Điền Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA: Điền đầy đủ thông tin thay đổi vào Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

– Gửi hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT: Nộp mẫu đăng ký thay đổi thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ xem xét và cập nhật thông tin thay đổi trong hệ thống quản lý hóa đơn điện tử.

Việc thực hiện đúng và đầy đủ quy trình thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời tránh các rủi ro pháp lý có thể phát sinh từ việc thông tin không chính xác hoặc không cập nhật kịp thời.

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, hoặc cá nhân kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) có sự thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), họ phải thực hiện việc cập nhật thông tin và gửi lại cơ quan thuế. Thủ tục này cần được thực hiện bằng cách nộp Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT theo Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Việc nộp mẫu có thể thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp ngừng sử dụng HĐĐT theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định.

>>Xem thêm: Hóa đơn điện tử là gì? Điều kiện, thủ tục để sử dụng hóa đơn điện tử

  1. Trường hợp thay đổi thông tin

Doanh nghiệp cần thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong các trường hợp sau:

– Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh: Khi doanh nghiệp thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, thông tin này phải được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hóa đơn điện tử.

– Thay đổi họ, tên, địa chỉ người đại diện theo pháp luật: Nếu có sự thay đổi về họ, tên hoặc địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thông tin này cũng phải được cập nhật kịp thời.

– Thay đổi số điện thoại, địa chỉ email: Các thông tin liên lạc như số điện thoại và địa chỉ email nếu có sự thay đổi cũng cần được cập nhật để duy trì liên lạc chính xác và thuận tiện giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Khi doanh nghiệp mở rộng hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh, việc cập nhật thông tin này là cần thiết để đảm bảo hóa đơn điện tử phản ánh đúng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

– Thay đổi mã số thuế: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi mã số thuế, thông tin này phải được cập nhật trên hệ thống hóa đơn điện tử để tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn.

– Thay đổi ngân hàng thanh toán: Khi doanh nghiệp thay đổi tài khoản ngân hàng thanh toán, thông tin này cũng cần được cập nhật để đảm bảo các giao dịch tài chính liên quan đến hóa đơn điện tử được thực hiện chính xác.

– Thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT: Nếu doanh nghiệp thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thông tin này phải được cập nhật để đảm bảo sự liên tục và tính chính xác trong việc phát hành hóa đơn điện tử.

Trong tất cả các trường hợp trên, doanh nghiệp cần thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục này có thể thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT. Việc cập nhật kịp thời và chính xác các thông tin này giúp doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ pháp luật và đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn điện tử.

>>Xem thêm: Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót nhiều lần chính xác theo quy định

  1. Thủ tục thay đổi thông tin

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT)

Để thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Bước 1: Tải mẫu tờ khai

Tải mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp có thể tải mẫu này từ:

+ Website của Tổng cục Thuế.

+ Website của tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Bước 2: Điền thông tin vào tờ khai

Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào mẫu tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT. Chú ý không bỏ sót bất kỳ mục nào và đảm bảo thông tin khai báo phải khớp với thông tin thực tế của doanh nghiệp.

Bước 3: Ký tên và đóng dấu

+ Ký tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Đóng dấu của doanh nghiệp (nếu có) vào tờ khai sau khi đã điền đầy đủ thông tin.

Bước 4: Nộp tờ khai

Nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT qua một trong hai kênh sau:

+ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Lưu ý quan trọng

– Thời hạn nộp tờ khai: Doanh nghiệp cần nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

– Thời gian xử lý: Sau khi nhận được tờ khai, cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xử lý trong vòng 03 ngày làm việc.

– Tra cứu kết quả: Doanh nghiệp có thể tra cứu kết quả xử lý tờ khai thay đổi thông tin trên:

+ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT mà doanh nghiệp đã nộp tờ khai.

Quy trình chi tiết trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

– Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Chọn mục “Quản lý HĐĐT” và tìm đến phần thay đổi thông tin đăng ký.

– Tải lên tờ khai đã điền đầy đủ và có chữ ký, dấu mộc (nếu có).

– Xác nhận nộp tờ khai và chờ thông báo xử lý từ cơ quan thuế.

Hướng dẫn nộp qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT

– Truy cập vào hệ thống quản lý HĐĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Chọn chức năng thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT.

– Tải lên tờ khai đã điền và có chữ ký, dấu mộc (nếu có).

– Gửi tờ khai và theo dõi quá trình xử lý qua hệ thống.

Bằng cách tuân thủ đầy đủ các bước và lưu ý trên, doanh nghiệp sẽ hoàn tất việc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT một cách chính xác và hiệu quả.

>>Xem thêm: Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy có sử dụng để thanh toán hay không?

Trên đây là  bài viết Thủ tục khi muốn thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cần phải làm? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu