Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105

Để có mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký thuế thì người nộp thuế là tổ chức, hộ, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế cần thực hiện theo hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế ra sao. Bài viết dưới đây Ketoanhn.org xin chia sẻ Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105 các bạn cùng tham khảo nhé.

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105

  1. Tổ chức kinh tế, đơn vị phụ thuộc và các tổ chức khác

1.1. Tổ chức kinh tế và các đơn vị phụ thuộc (trừ tổ hợp tác)

* Đối tượng áp dụng gồm:

– Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, kiểm toán, kế toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không phải đăng ký doanh nghiệp thông qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật chuyên ngành.

– Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang;

– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Tổ chức của nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam (Trung Quốc, Lào, Campuchia) thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ cửa khẩu, chợ biên giới, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

– Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

– Tổ hợp tác được thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định Bộ Luật Dân sự.

* Nơi nộp hồ sơ: Nộp tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

* Hồ sơ của tổ chức là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản

1.2. Tổ chức khác và các đơn vị phụ thuộc của tổ chức đó

– Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

– Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác (không phải hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoặc cá nhân người lao động) có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

>>Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế cho tổ chức kinh tế và đơn vị phụ thuộc

  1. Người nộp thuế quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư 105

(trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam quy định tại mục thứ tự thứ 3)

* Đối tượng áp dụng gồm:

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

– Các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng được hoàn thuế VAT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

– Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế VAT, Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định để quản lý chương trình, dự án ODA không hoàn lại.

* Nơi nộp hồ sơ đăng ký

Nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đóng trụ sở đối với tổ chức hoặc nơi có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân.

* Hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT.

  1. Người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư 105

– Nơi nộp hồ sơ nộp hồ sơ: Nộp tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở.

– Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 06-ĐK-TCT.

+ Giấy xác nhận của Cục Lễ tân Nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao.

  1. Đăng ký thuế lần đầu cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

Chỉ áp dụng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp khai, nộp thuế nhà thầu hoặc nghĩa vụ thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định pháp luật quản lý thuế như: lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân,….

>>Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi hoàn thuế tncn cho người nước ngoài

  1. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam

Nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý thuế.

  1. Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu theo quy định tại điểm g, m khoản 2 Điều 4 Thông tư 105 nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế như sau:

– Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT.

+ Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK.

– Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức được giao quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với tổ chức nhưng không thành lập pháp nhân riêng nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT.

+ Bản sao hợp đồng hoặc văn bản hợp tác kinh doanh.

– Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức, cá nhân do nhà cung cấp ở nước ngoài ủy quyền có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ đăng ký thuế là Tờ khai đăng ký thuế the mẫu số 04.1 -ĐK-TCT.

– Tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ tại cơ quan thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu.

Hồ sơ đăng ký thuế là Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT.

  1. Người nộp thuế quy định tại điểm h khoản 2 Điều 4 Thông tư 105

Nơi nộp: Nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

– Hồ sơ của người điều hành, công ty điều hành chung và doanh nghiệp liên doanh, tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần lãi được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 01-ĐK-TCT.

+ Bảng kê nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí theo mẫu số BK05-ĐK-TCT.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

– Hồ sơ của nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia) là Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT.

– Hồ sơ đăng ký thuế đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí là Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT.

  1. Đăng ký thuế lần đầu cho người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân
  2. Đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân

* Đối tượng áp dụng

– Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

* Hồ sơ, thủ tục đăng ký

  1. Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc

>>Xem thêm: Thủ tục hồ sơ đăng ký người phu thuộc giảm trừ gia cảnh

 

Trên đây là bài viết Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo Thông tư 105 mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.
Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu