Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai nộp quyết toán thuế

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai nộp quyết toán thuế

Khai thuế là nghĩa vụ của người nộp thuế để cơ quan thuế quản lý và thu thuế theo quy định. Tuy nhiên, việc không phát sinh thuế thu nhập cá nhân thì có phải khai thuế hay không là thắc mắc của không ít tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Bài viết dưới đây Ketoanh.org sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm.

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai nộp quyết toán thuế

Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai nộp quyết toán thuế

>>Xem thêm: Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2022

  1. Có phải nộp tờ khai quyết toán thuế tncn không khi không có phát sinh.

Căn cứ theo điểm b khoản 3 điều 7 nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 7. Hồ sơ khai thuế

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ theo công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của tổng cục thuế

Về hồ sơ khai thuế:

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế ( điểm b khoản 3 điều 7)

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 điều 16 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

Căn cứ theo công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của tổng cục thuế:

Căn cứ theo các quy định nêu trên, chỉ trừ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng, quý đó.

Tức là: phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là khác nhau:

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là nếu trong tháng, quý có nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp có trách nhiệm trừ vào thu nhập (lương) trước khi trả lương cho người lao động.

Trả thu nhập chịu thuế là trong tháng, quý doanh nghiệp có trả tiền lương cho người lao động.

Kể từ ngày 05/12/2020 quy định về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

Nếu tháng, quý nào có phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì tháng, quý đó dù có hay không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì vẫn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng, quý đó.

Nếu tháng, quý nào không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì tháng, quý đó không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Kết luận: Đã trả lương tháng, quý nào thì phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng, quý đó kể cả trường hợp không có nhân viên nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Không trả lương tháng, quý nào thì không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng, quý đó.

Đó là quy định về không phát sinh thuế tncn phải nộp quyết toán

Ví dụ: Công ty A tháng 02/2022 trả lương cho người lao động với số tiền lương là 08 triệu đồng/người thì công ty A phải nộp tờ khai thuế theo đúng thời hạn (theo quy định cũ trước ngày 05/12/2020 thì công ty A không phải nộp tờ khai thuế theo tháng/quý).

  1. Không trả lương có phải nộp tờ khai quyết toán?

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện chậm nhất là ngày 30/3 hàng năm để quyết toán cho kỳ tính thuế của năm liền trước.

Tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

“d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”.

Theo đó, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công phải nộp tờ khai thuế theo quy định thay cho cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Ví dụ: Công ty B trong năm 2021 trả lương cho người lao động nhưng cả năm đó không ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì mức lương dưới 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải nộp tờ khai quyết toán thuế nếu không phát sinh trả thu nhập. Nghĩa là cả năm không trả tiền lương, tiền công cho bất kỳ người lao động nào.

>>Xem thêm: Những khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

  1. Mức phạt khi không nộp tờ khai thuế là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy thuộc vào thời gian quá hạn mà hình thức và mức phạt sẽ khác nhau, cụ thể:

– Phạt cảnh cáo: Nộp quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt từ 02 – 05 triệu đồng: Đối với hành vi Hành vi nộp hồ sơ khai thuế trễ 1 ngày  ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này

– Phạt từ 05 – 08 triệu đồng: Quá hạn từ 31 – 60 ngày.

– Phạt từ 08 – 15 triệu đồng:  Đối với một trong những hành vi. Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày; nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh thuế phải nộp; không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Phạt từ 15 – 25 triệu đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

Chú ý: Ngoài việc bị phạt về hành vi nộp chậm tờ khai thuế nêu trên, nếu trường hợp dẫn đến chậm nộp thuế thì còn bị phạt vì tội chậm nộp tiền thuế.

>>Xem thêm: Quy định mức phạt khi chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là bài viết Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, có phải khai nộp quyết toán thuế  mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Đường Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu