Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK mới nhất. Áp dụng cho doanh nghiệp theo thông tư 133, thông tư 200, quyết định 48…

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK mới nhất

Kê khai bổ sung là làm tờ khai điều chỉnh bổ sung (Thuế GTGT; TNDN; TNCN) cho những tờ khai trước đã làm bị kê khai sai thành tờ khai đúng.

Khi nào thì làm kê khai bổ sung?

Khi quá thời hạn kê khai của từng loại tờ khai, mà kế toán phát hiện ra tờ khai thuế đã kê khai bị sai (Làm kê khai bổ sung bất cứ khi nào, trước khi có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế của tất cả loại tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN)

Ví dụ:

  • Đối với tờ khai thuế GTGTtháng 1/2015 thì ngày kê khai là từ 1/2/2015 đến 20/02/2015.

Nếu trong thời hạn kê khai tức là từ ngày 1/2/2015 đến 20/02/2015 mà chúng ta làm sai và đã nộp rồi nhưng phát hiện sai thì được quyền làm lại và nộp lại mà không phải làm kê khai bổ sung. Nhưng nếu từ ngày 21/2/2015 (tức là quá thời hạn kê khai) mà phát hiện ra tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 bị kê khai sai trước khi có quyết định thanh kiểm tra của Cơ quan thuế thì bắt buộc phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung.

Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Sai đâu sửa đó

Sai ở tháng nào (quý nào) thì quay lại đúng tháng đó (quý đó) kê khai bổ sung. Sai ở chỉ tiêu nào, tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng. (Nếu tháng đó trong phần mềm HTKK chưa có số liệu, các bạn sẽ phải nhập lại số liệu vào HTKK bằng cách, tìm lại bản gốc của kỳ sai sót => Mở HTKK => chọn tờ khai thuế GTGT => chọn tháng (quý) sai sót => Tờ khai lần đầu (không chọn phụ lục) => nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào HTKK =>Ghi =>Đóng). Sau đó mới thực hiện được Khai bổ sung.

Không phải cứ khai bổ sung là bị phạt

Chỉ những sai sót làm tăng số thuế phải nộp mới bị phạt chậm nộp.

Không phải cứ khai bổ sung là điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38

Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế VAT được khấu trừ mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, hoặc 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (kỳ khai thuế bạn phát hiện ra sai sót)

Không phải cứ quên không kê khai là khai bổ sung

Bạn chỉ phải khai bổ sung khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra. Còn nếu quên không kê khai hóa đơn đầu vào, bạn có thể khai trực tiếp vào kỳ hiện tại, và không bị khống chế thời hạn kê khai.

Lấy số liệu kỳ kê khai tiếp theo tại số liệu của tờ khai bổ sung

Giả sử quý 1/2015, bạn có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 100tr.

Nhưng bạn đã khai sai, và bạn đã làm tờ khai bổ sung lần 1 vào ngày 20/05. Số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 80tr, giảm 20tr so với lần đầu. Tại kỳ kê khai thuế quý 2/2015, chỉ tiêu 22 bạn điền số liệu là 80tr (số liệu của tờ khai bổ sung lần 1 chuyển sang chứ không phải số liệu của tờ khai lần đầu chuyển sang). Trong trường hợp này, số liệu tại chỉ tiêu 22 tại kỳ khai thuế quý 2/2015 vẫn phải là 100tr (Số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang tại tờ khai lần đầu), và phần khai chênh lên là 20tr, bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của quý 2/2015.

Ghi phần lý do tại bảng khai bổ sung

Nhớ ghi cả phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa nhé các bạn, để nắm được là tại sao lại làm tờ khai bổ sung này.

Xem thêm: Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng

Những trường hợp kê khai sai thưởng xảy ra:

– Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai

+ Trường hợp 1: Sai ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 6 đến cột 7 của phụ lục 01-2/GTGT)

+ Trường hợp 2: Sai không ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 2 đến cột 5 của phụ lục 01-2/GTGT)

– Hóa đơn GTGT đầu ra bị kê khai sai

+ Trường hợp 3: Sai ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 6 đến cột 7 của Phụ lục 01-1/GTGT)

+ Trường hợp 4: Sai không ảnh hưởng đến số tiền (thường là sai từ cột 2 đến cột 5 của Phụ lục 01-1/GTGT)

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK

Trường hợp 1: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền

Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai mà ảnh hưởng đến số tiền ( thường sai tại cột 6 và 7 trên phụ lục 01-2/GTGT)

Sai số tiền làm tăng số thuế VAT phải nộp (Khoản c.2 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK  và Vào “Kỳ kê khai sai”  Tích chọn vào “Tờ khai bổ sung”

Bước 2: Sau khi bấm đồng ý thì màn hình hiện ra 2 sheet: 1 sheet To khai điều chỉnh và 1 sheet KHBS. Chúng ta điều chỉnh trực tiếp số liệu kê khai sai thành số liệu đúng trên sheet Tờ khai điều chỉnh tại chỉ tiêu 23,24,25, cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau

Bước 3: Sau đó bấm nút ghi và bấm nút Tổng hợp KHBS trên sheet Tờ khai điều chỉnh, thì kết quả sẽ chuyển sang phần sheet KHBS với kết quả như sau:

Bước 4: Sau đó, kế toán phải ghi lại lý do vì sao điều chỉnh tại mục Lý do khác để giải trình cho việc quyết toán thuế sau này

Bước 5: Sau đó, kế toán kết xuất ra file XLM và lưu để sau này kê khai qua mạng

Trường hợp 2: Hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai không ảnh hưởng số tiền
Sai không ảnh hưởng đến số tiền là sai từ cột 2 đến cột 5 trên phụ lục 01-2/GTGT

Vì kể từ ngày 1/1/2015 khi kê khai qua mạng thì không cần phải gửi phụ lục (Phụ lục 01-01/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT cho thuế) nên khi có trường hợp này xảy ra, các bạn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG GÌ CẢ.

Trường hợp 3: Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền

Sai làm giảm số tiền VAT phải nộp (Khoản c.3 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)
Điểm 5 Điều 10 của TT156. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế
Sai thường là sai tại cột số 6 và cột 7 của Phụ lục 01-1/GTGT

Cách làm: các bạn cũng kê khai bổ sung giống y hệt như kê khai sai của hóa đơn GTGT đầu vào (Xem tại trường hợp 1)

Sai số tiền làm tăng số thuế VAT phải nộp(Khoản c.2 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)

Điểm 5 Điều 10 của TT156. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết
Các bạn làm tương tự như trường

Cách làm: các bạn cũng kê khai bổ sung giống y hệt như kê khai sai của hóa đơn GTGT đầu vào (Xem tại trường hợp 1)

Sai số tiền làm tăng VAT được khấu trừ đồng thời làm giảm VAT phải nộp (Khoản c.7 Điểm 5 Điều 10 của TT156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013)
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung

– Người nộp thuế khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng thuế VAT còn được khấu trừ của kỳ trước” chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
– Đối với số thuế GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp xem như là nộp thừa, các bạn sẽ được bù trừ vào số thuế Vat phải nộp của kỳ sau

Bước 1, Bước 2 giống Trường hợp 1

Bước 3: Sau khi bấm đồng ý thì màn hình hiện ra 2 sheet: 1 sheet Tờ khai điều chỉnh và 1 sheet KHBS. Chúng ta điều chỉnh trực tiếp số liệu kê khai sai thành số liệu đúng trên sheet Tờ khai điều chỉnh tại chỉ tiêu từ 26 đến 35, cụ thể kết quả sau điều chỉnh như sau:

Bước 4: Sau đó bấm nút ghi và bấm nút Tổng hợp KHBS như hình bên dưới, thì số liệu sẽ nhảy qua Sheet KHBS như sau:

Bước 5: Các bạn ghi vào dòng lý do khác trên sheet KHBS lý do vì sao điều chính để thuận tiện sau này giải thích với thuế

Bước 6: sau đó các bạn kết xuất ra file XML và kê khai qua mạng (sẽ có 1 VIDEO hướng dẫn kê khai qua mạng chuyên sâu), hình ảnh kết xuất file dạng XML như sau:

Trường hợp 4: Hóa đơn đầu ra bị kê khai sai, không ảnh hưởng đến số tiền
(Sai từ cột 2 đến cột 5 của phụ lục 01-1/GTGT)
Vì kể từ ngày 1/1/2015 (tức từ kỳ kê khai tháng 1/2015 trở đi) khi kê khai qua mạng thì không cần phải gửi phụ lục (Phụ lục 01-01/GTGT và Phụ lục 01-2/GTGT cho thuế) nên khi có trường hợp này xảy ra, các bạn KHÔNG PHẢI KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG GÌ CẢ.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn kê khai thuế GTGT bổ sung trên phần mềm HTKK mới nhất mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng sẽ giúp ích được bạn trong công việc.

Ketoanhn.org xin chúc bạn thành công

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu