Trang chủ » Tài Liệu Kế Toán » Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo quy định mới như thế nào?

Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo quy định mới như thế nào?

Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo quy định mới như thế nào? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo quy định mới như thế nào?

Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo quy định mới như thế nào?

  1. Báo cáo thuế hộ kinh doanh bao gồm những phương pháp nào?

Theo quy định mới nhất tại Điều 3 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, các hộ kinh doanh đang có sự lựa chọn linh hoạt về phương pháp báo cáo thuế dựa trên tính chất và quy mô của doanh nghiệp. Dưới đây là các phương pháp khác nhau mà họ có thể áp dụng:

– Phương pháp kê khai thuế là một cách để đơn giản hóa quy trình nộp thuế dựa trên tỷ lệ trên doanh thu thực tế phát sinh trong mỗi kỳ. Phương pháp này thường được áp dụng cho cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh quy mô lớn. Tuy nhiên, nó cũng có thể áp dụng cho các cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ hơn nếu họ chọn lựa nộp thuế theo phương pháp này.

– Báo cáo thuế dựa từng lần phát sinh là một phương pháp khác, trong đó thuế được tính dựa trên tỷ lệ trên doanh thu thực tế từng lần phát sinh. Phương pháp này thường áp dụng cho các cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Những cá nhân này không bị yêu cầu thực hiện chế độ kế toán đầy đủ, nhưng họ cần phải có đầy đủ hồ sơ và tài liệu hợp pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, họ cần xuất trình hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh khi được yêu cầu.

– Phương pháp thuế khoán là một phương pháp nộp thuế trọn gói, thường áp dụng cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nhỏ. Đây là một lựa chọn phổ biến đối với những đơn vị có thu nhập đóng thuế thấp hoặc khó xác định số tiền đóng thuế chính xác. Trong phương pháp này, mức thuế khoán được tính bằng tổng số tiền thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng gộp lại.

Việc lựa chọn phương pháp báo cáo thuế phù hợp sẽ giúp các hộ kinh doanh đơn giản hóa quy trình nộp thuế và tuân thủ quy định của pháp luật thuế. Tuy nhiên, trước khi quyết định, họ nên tìm hiểu kỹ các quy định và hướng dẫn liên quan để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình.

>>Xem thêm: Khi nào đến thời hạn nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể mới nhất?

  1. Hộ kinh doanh báo cáo thuế như thế nào trong năm nay?

Đối với hộ kinh doanh khai thuế theo phương pháp kê khai

Đối với hộ kinh doanh, việc khai thuế theo phương pháp kê khai áp dụng cho hai đối tượng chính sau đây:

– Hộ kinh doanh quy mô lớn

– Hộ kinh doanh không đạt tiêu chí quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, việc xác định hộ kinh doanh quy mô lớn dựa trên các tiêu chí về doanh thu và lao động, cụ thể như sau:

– Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, số lao động tham gia BHXH/năm phải đạt ≥ 10 người hoặc tổng doanh thu của năm liền kề trước đó phải đạt ≥ 03 tỷ đồng;

– Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, số lao động tham gia BHXH bình quân trong năm phải đạt ≥ 10 người hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề phải đạt ≥ 10 tỷ đồng.

– Hộ kê khai thuế phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ theo quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC. Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực và ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu kinh doanh thông qua xác nhận của cơ quan chức năng, không cần thực hiện chế độ kế toán.

– Hộ kê khai cần tuân thủ quy định về khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh

Hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh kê khai bao gồm tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC;

– Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ mẫu số 01-2/BK-HĐKD theo quy định tại cùng Thông tư trên.

Tuy nhiên, trong trường hợp hộ kê khai có căn cứ xác định được doanh thu thông qua xác nhận của cơ quan chức năng, không cần nộp phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

Hộ kê khai phải nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của hộ kê khai khi hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ kê khai

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ kê khai được quy định như sau: đối với hộ kinh doanh kê khai theo tháng, hồ sơ phải được nộp trước ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;

– Đối với hộ kê khai theo quý, hồ sơ phải được nộp trước ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với hộ kinh doanh khai thuế khoán

Hộ kinh doanh khai thuế khoán gồm:

– Hộ kinh doanh khai thuế khoán là một hình thức khai thuế dành cho các hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ, trừ trường hợp hộ kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai.

– Trường hợp hộ kinh doanh khai thuế khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số, hộ kinh doanh đó sẽ khai thuế và nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ khai bao gồm:

– Hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh khai thuế khoán được thực hiện một lần trong năm, sử dụng tờ khai mẫu 01/CNKD theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

– Đối với hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn lẻ, họ cần nộp tờ khai thuế theo mẫu 01/CNKD cùng với hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ. Hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ này bao gồm:

+ Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;

+ Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, và bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán đối với hộ kinh doanh là ngày 15/12 năm trước liền kề năm tính thuế.

Ví dụ, một hộ kinh doanh có tên là ABC chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế khoán và bắt đầu kinh doanh vào ngày 1/1/2023. Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho hộ kinh doanh này sẽ là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, tức là ngày 11/1/2023.

Sau đó, vào ngày 20/3/2023, hộ kinh doanh ABC có một lần phát sinh doanh thu và yêu cầu sử dụng hóa đơn để ghi nhận giao dịch. Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho doanh thu này sẽ là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu, tức là ngày 30/3/2023.

Tiếp theo, vào ngày 1/7/2023, hộ kinh doanh ABC quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh từ lĩnh vực dịch vụ sang lĩnh vực bán lẻ. Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cho thay đổi này sẽ là ngày thứ 10 kể từ ngày thay đổi ngành nghề, tức là ngày 11/7/2023.

Cuối cùng, vào năm 2024, hộ kinh doanh ABC cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho năm 2024. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế này là ngày 15/12/2023, như được quy định.

Đây là một ví dụ khác về các thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh khai thuế khoán, bao gồm thời hạn cho việc bắt đầu kinh doanh, phát sinh doanh thu và thay đổi ngành nghề. Việc tuân thủ đúng các thời hạn này là rất quan trọng để hộ kinh doanh tránh vi phạm và đảm bảo tuân thủ quyền và nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Đây là những quy định và thủ tục liên quan đến hộ kinh doanh khai thuế khoán. Việc tuân thủ đúng quy định và đầy đủ các thủ tục liên quan sẽ giúp hộ kinh doanh tránh vi phạm và đảm bảo tuân thủ quyền và nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

>>Xem thêm: Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán khi thuộc vào những trường hợp nào?

  1. Có phải quyết toán thuế trong trường hợp hộ kinh doanh hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai?

Căn cứ vào Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, được ban hành để hướng dẫn việc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, chúng ta có những quy định sau đây:

– Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh quy mô lớn và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, chúng sẽ áp dụng phương pháp kê khai để khai báo thuế. Điều này áp dụng cho việc nộp thuế của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có quy mô lớn, cũng như cho những trường hợp chưa đạt đủ quy mô lớn nhưng chọn cách nộp thuế theo phương pháp kê khai.

– Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, họ sẽ thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý cũng có thể lựa chọn khai thuế theo quý, theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 do Chính phủ ban hành.

– Nếu cơ quan thuế xác định rằng doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phù hợp với thực tế, thì cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 của Luật Quản lý thuế.

– Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ. Tuy nhiên, đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động có căn cứ để xác định doanh thu dựa trên xác nhận từ cơ quan chức năng, thì không cần tuân thủ chế độ kế toán này.

– Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không cần phải lập quyết toán thuế. Điều này áp dụng cho việc nộp thuế của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai.

Theo quy định của Thông tư số 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không cần phải quyết toán thuế. Điều này mang lại một số lợi ích và điều kiện đặc biệt cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Tuy nhiên, việc nộp thuế theo phương pháp kê khai không đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không cần tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ. Bất kể phương pháp nộp thuế, họ vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ kế toán, bao gồm việc lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các chứng từ liên quan. Đồng thời, họ cũng phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ để xác định doanh thu dựa trên xác nhận từ cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, họ không cần thực hiện chế độ kế toán mà chỉ cần tuân thủ chế độ xác nhận doanh thu từ cơ quan chức năng liên quan. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng và thủ tục kế toán cho những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh này, nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý thuế.

 >>Xem thêm: Có phải nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh hay không?

Trên đây là bài viết Hộ kinh doanh nộp báo cáo thuế theo quy định mới như thế nào? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Nếu bạn chưa biết cách lên một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh theo đúng quy định của thuế có thể tham gia một khóa học lên báo cáo tài chính hoặc thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính của công ty chúng tôi.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3 : KĐT Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : Ngô Thì Nhậm - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 30 Nguyên Hồng - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Nguyễn Trãi - Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS13 : Nguyễn Trãi - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : KĐT Sông Hồng - Lý Nam Đế - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS15 : Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS17 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS18 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS19 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS20 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS21 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS24 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS25 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
  CS27: Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu